^w górę

Pismo do szkół

Jarocin, dnia 4. 02. 2020 r.

 

 

                                                                                         Dyrekcja,

                                                                                         Nauczyciele informatyki

                                                                                         i przedmiotów informatycznych

                                                                                             

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie i wytypowanie uczniów do uczestniczenia w XIII Rejonowym Konkursie Informatycznym, którego organizatorem w tym roku szkolnym jest Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie.

Konkurs ma na celu promowanie uczniów uzdolnionych w dziedzinie informatyki, a także pokazanie zastosowań nauk informatycznych w różnych dziedzinach, m. in. ekonomii, bankowości, inżynierii. Więcej szczegółów organizacyjnych i treść zadań z poprzednich edycji na stronie www.rki.powiat-jarocinski.pl.

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie do 20 marca 2020 r. na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (telefon 62 747 23 73)
i przybycie Waszych uczniów w liczbie do 2 uczniów ze szkoły (wraz z opiekunem) w dniu 2 kwietnia do 8:15 do Liceum Ogólnokształcącego nr 1  w Jarocinie ul. T. Kościuszki 31.

Przewidujemy dla wszystkich uczestników wartościowe upominki, natomiast finaliści otrzymają nagrody bardzo cenne i atrakcyjne.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i plakat informacyjny.

                                                                                         

                                                                                          Z poważaniem

 

Regulamin konkursu

REGULAMIN

XIII REJONOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

1.     Patronat nad konkursem objął Starosta Jarociński, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wielkopolski.

 

2.     Organizatorem konkursu w roku szk. 2019/2020 jest Dyrekcja i Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego nr 1  w Jarocinie.

 

3.     Patronat medialny XIII Rejonowego Konkursu Informatycznego objęła Gazeta Jarocińska - Południowa Oficyna Wydawnicza.

 

4.     Za tworzenie zadań konkursowych, ich przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie.

 

5.     Zakres tematyczny zadań konkursu informatycznego obejmuje treści nauczania przedmiotu informatyka – zakres rozszerzony. Trudność zadań kształtować się będzie na poziomie wymagań maturalnych z informatyki.

 

6.     W trzynastej edycji konkursu uczniowie powinni posiadać umiejętności  obsługi systemu operacyjnego MS Windows, pakietu użytkowego MS Office lub OpenOffice, tworzenia algorytmów, stosowania języka programowania C++ i Python (kompilator Dev C++ lub Code::Blocks oraz Python 3 z edytorem PyCharm).

 

7.     Zadania z poprzednich edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.rki.powiat-jarocin.pl.

 

8.     W skład komisji konkursowej sprawdzającej poprawność wykonania zadań wchodzą: Alicja Kniat, Anna Muzyka, Dorota Przewoźna, Jan Gabruk, Paweł Grzegorzewski, Przemysław Łączniak, Andrzej Muzyka, Robert Strzelecki.    

9.     Opiekunowie uczniów będą mieli prawo wglądu do prac konkursowych.

 

10.   W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych bez względu na profil szkoły i formę kształcenia (maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły).

 

11.   Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 8:30 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie, ul. Tadeusza Kościuszki 31.

12.   Uczniowie mogą być zgłaszani do udziału w konkursie (najlepiej drogą elektroniczną) przez nauczycieli przedmiotów informatycznych lub wychowawców klas do 20 marca 2020 r. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon 62 747 23 73.

W zgłoszeniu należy podać w kolejności: nazwisko ucznia, imię ucznia, nazwę zespołu szkół (skrót zespołu), nazwę szkoły, profil, klasę, nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego.

 

13.   W przypadku małej liczby uczestników, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

14.   Konkurs składał się będzie z dwóch etapów. Etap I wyłoni ok. 15 finalistów, którzy w etapie II rozwiązywać będą zadania praktyczne przy komputerze. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.

 

15.   W przypadku, gdy kilku uczestników w pierwszym etapie zdobędzie taką samą liczbę punktów upoważniającą do zajęcia miejsca w II etapie, zastrzega się możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby finalistów do wartości umożliwiającej przeprowadzenie konkursu przy przygotowanych stanowiskach komputerowych.

 

16.   Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej za ciekawe rozwiązania.

 

17.   Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowej organizatorów: www.rki.powiat-jarocin.pl, www.zsp1jarocin.edu.pl oraz www.liceum-jarocin.pl.

 

Copyright © 2013. Powiatowy Konkurs Informatyczny w Jarocinie Rights Reserved.


Facebook