^w górę

Galeria zdjęć z VII RKI w LO w Jarocinie

 

Galeria zdjęć z Rejonowego Konkursu Informatycznego, który odbył się 9 kwietnia 2014 w Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie. To przecież już historia, ponieważ przygotowujemy się do VIII konkursu w 2015 roku.

 

Historia konkursu informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych w Jarocinie

Pierwszy Powiatowy Konkurs Informatyczny odbył się w 20 08 r. Przed jego organizacją byliśmy jako nauczyciele informatyki po trzech latach doświadczeń ze zdawania przez uczniów matury z informatyki. Wnioski były niezbyt pocieszające. Maturę tę wybierało mało uczniów, a wyniki i tak wśród tych najlepszych, nie były wysokie. Pomyśleliśmy, żeby ożywić przedmiot, aby dodać element współzawodnictwa, nagradzania za wyniki - również materialnie.

Do entuzjastów tego pomysłu należeli starsi nauczyciele informatyki tacy jak Paweł Grzegorzewski i Andrzej Muzyka ale też młodzi, świeżo po studiach: Anna Bartniczak, Przemysław Łączniak i Robert Strzelecki. Razem stworzyliśmy zgraną drużynę odpowiedzialną za tworzenie zadań, sprawdzanie prac, organizację zawodów, poszukiwanie patronatu i sponsorów. W kolejnych latach skład uległ niewielkim zmianom. Z racji zmiany miejsca pracy Annę Bartniczak (obecnie Budnikowską) zastąpiła Alicja Basińska (obecnie Kniat). Od 2013 r. dołączyła do nas Dorota Przewoźna, a od 2014 r. Anna Muzyka.

Zakres treściowy zadań od pierwszego konkursu do czwartego nie ulegał zmianie. W pierwszej części teoretycznej (bez komputera) uczestnicy rozwiązywali zadanie algorytmiczne i test z wiedzy informatycznej. W drugiej części przy komputerach trzeba było rozwiązać zadanie z arkusza kalkulacyjnego i bazy danych. Trudność zadań wahała się zawsze w okolicy zadań maturalnych. W 2012 r. na Piątym Powiatowym Konkursie dołączyliśmy zadanie z programowania do rozwiązania we FreePascalu lub DEV C. I tak już zostało do tej pory.

W 2013 r. postanowiliśmy rozszerzyć zasięg terytorialny konkursu o sąsiednie powiaty. Przemianowaliśmy nazwę na Rejonowy Konkurs Informatyczny. Cieszyliśmy się z miłego dla nas odzewu ze strony szkół z powiatu krotoszyńskiego i pleszewskiego. I tak chcemy kontynuować!

Od pierwszej edycji konkursu honorowy patronat oraz wsparcie w postaci nagród oferował nam WWSHE w Jarocinie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie i PKO Oddział w Jarocinie.
Idea konkursu znalazła także poparcie w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, które co roku wspiera nasze starania fundując również nagrody książkowe.
Wraz z rozwojem konkursu dołączali do nas kolejni sponsorzy: Interaktywna Agencja Reklamy P11 z Jarocina fundująca atrakcyjne nagrody multimedialne, SKOK Kasa Stefczyka – oddział w Jarocinie oraz firma info-omer serwis wspierająca nasze działania także hostingiem strony www.
Podnosząc rangę konkursu uzyskaliśmy z czasem wsparcie oraz patronat Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

 

Marzec 2014 r. Andrzej Muzyka

 

Copyright © 2013. Powiatowy Konkurs Informatyczny w Jarocinie Rights Reserved.


Facebook