^w górę

Regulamin XII RKI

REGULAMIN

XII REJONOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 1. Patronat nad konkursem objął Starosta Jarociński, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wielkopolski.
 1. Organizatorem konkursu w roku szk. 2018/2019 jest Dyrekcja i Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.
 1. Patronat medialny XII Rejonowego Konkursu Informatycznego objęła Gazeta Jarocińska - Południowa Oficyna Wydawnicza.
 1. Za tworzenie zadań konkursowych, ich przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie.
 1. Zakres tematyczny zadań konkursu informatycznego obejmuje treści nauczania przedmiotu informatyka – zakres rozszerzony. Trudność zadań kształtować się będzie na poziomie wymagań maturalnych z informatyki.
 1. W dwunastej edycji konkursu uczniowie powinni posiadać umiejętności obsługi systemu operacyjnego MS Windows, pakietu użytkowego MS Office lub OpenOffice, tworzenia algorytmów i stosowania języka programowania C++ (kompilator Dev C++ albo Code::Blocks).
 1. Zadania z poprzednich edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.rki.powiat-jarocin.pl.
 1. W skład komisji konkursowej sprawdzającej poprawność wykonania zadań wchodzą: Alicja Kniat, Anna Muzyka, Dorota Przewoźna, Jan Gabruk, Paweł Grzegorzewski, Przemysław Łączniak, Andrzej Muzyka, Robert Strzelecki.    
  1. Opiekunowie uczniów będą mieli prawo wglądu do prac konkursowych.
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych bez względu na profil szkoły i formę kształcenia (maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły).
 1. Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 8:30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1.
 2. Uczniowie mogą być zgłaszani do udziału w konkursie (najlepiej drogą elektroniczną) przez nauczycieli przedmiotów informatycznych lub wychowawców klas do 15 marca 2019 r. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon 62 747 26 19.

W zgłoszeniu należy podać w kolejności: nazwisko ucznia, imię ucznia, nazwę zespołu szkół (skrót zespołu), nazwę szkoły, profil, klasę, nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego.

 1. W przypadku małej liczby uczestników, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
 2. Konkurs składał się będzie z dwóch etapów. Etap I wyłoni ok. 15 finalistów, którzy w etapie II rozwiązywać będą zadania praktyczne przy komputerze. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.
 1. W przypadku, gdy kilku uczestników w pierwszym etapie zdobędzie taką samą liczbę punktów upoważniającą do zajęcia 15 miejsca, zastrzega się możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby finalistów do wartości umożliwiającej przeprowadzenie konkursu przy przygotowanych stanowiskach komputerowych.
 1. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody specjalnej za ciekawe rozwiązania.
 1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowej organizatorów: www.rki.powiat-jarocin.pl, www.zsp1jarocin.edu.pl oraz .

XII Rejonowy konkurs Informatyczny


 

Organizatorzy XII Rejonowego Konkursu Informatycznego

zapraszają 28 marca 2019

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie ul. Franciszkańska 1.

 

 


 

Copyright © 2013. Powiatowy Konkurs Informatyczny w Jarocinie Rights Reserved.


Facebook