Archiwum
Projekty
 Projekt "Mój region ..."
 Śladami Powstania Wielkopolskiego
 Szkoła Kluczowych Kompetencji
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Seminarium w Hipolicie - październik 2013
Obóz naukowy w Poroninie - lipiec 2013
Koła Naukowe - zajęcia w WSPiA w Poznaniu - grudzień 2012
Spotkanie z dziennikarzem Gazety Średzkiej - październik 2012
Przedsiębiorstwo symulacyjne - III miejsce w finale
Obóz naukowy w Poroninie - lipiec 2012
Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu - maj 2012
Przedsiębiorstwo symulacyjne - I miejsce w etapie wojewódzkim
Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu - marzec 2012
Przedsiębiorstwo symulacyjne - rozgrywki wewnątrzszkolne
Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu - grudzień 2011
Obóz Naukowy W Lidzbarku - sierpień 2011
Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu - kwiecień 2011
Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu - styczeń 2011
Projekt "SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

Seminarium w Hipolicie

11 października 2013 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Szkół Polski centralnej i południowo - zachodniej". W seminarium wzięli udział: przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Anna Król, wicestarosta Zdzisław Jędrzak, Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak, sierż. sztab. Edyta Kwietniewska, Komendant Straży Miejskiej Paweł Ludwiczak, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Radosław Tomczak, przedstawiciel Rady Rodziców Jacek Gabała, przedstawiciel pracodawców Grzegorz Paczkowski, Dyrektorzy średzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie. Seminarium rozpoczął dyrektor szkoły p. Marek Kostka, następnie głos zabrały nauczycielki realizujące projekt Renata Mikołajczak i Arleta Karbowiak, które podsumowały trzyletnią pracę w projekcie.
Celem projektu było zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym.
W trakcie projektu zrealizowane zostały programy autorskie uwzględniające kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie: j. angielskiego, matematyki, technologii informacyjnej oraz przedsiębiorczości. Projektem zostało objętych 66 uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem pięciu nauczycieli: Hanny Ratajskiej Sobik, Renaty Mikołajczak, Arlety Karbowiak, Moniki Pawlickiej – Mądry i Małgorzaty Jaśkowiak.
Podczas trwania projektu uczniowie mieli możliwość skorzystania z Wakacyjnych Obozów Naukowych, Kół Naukowych, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwa Symulacyjnego, Lekcji Demonstracyjnych, Mobilnego Instytutu Kompetencji. Udział w tych działaniach rozwijał kompetencje kluczowe. Zajęcia wpłynęły na rozwój logicznego myślenia, sztukę planowania i podejmowania ryzyka, umiejętność współpracy z kolegami, sztukę uzasadniania własnych decyzji i rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Wszelkie działania aktywizujące ujęte w projekcie motywowały uczniów do uczenia się oraz wzmacniały wiarę we własne siły.
W ramach projektu otrzymaliśmy podręczniki, artykuły biurowe oraz środki dydaktyczne. O udziale w działaniach projektowych oraz o swoich wrażeniach opowiedzieli także uczniowie. Swoje wypowiedzi wzbogacili przygotowaną wcześniej prezentacją.
Realizację projektu podsumowała również p. Anna Król, która zwróciła uwagę na osiągnięcia naszych uczniów biorących udział w Studium Kompetentnych Liderów. Kamila Płatek uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a Marcin Nowak i Arkadiusz Rosiak na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Nasi uczniowie zaliczyli realizowane przedmioty uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki, i otrzymali certyfikaty. Uczelnie zapewniają uczestnikom SKL 2 letni okres ważności otrzymanych ocen, co zwalnia ich z obowiązku ponownego zaliczania przedmiotów, które zaliczyli w ramach zajęć objętych programem SKL. Realizację projektu ocenił również wicestarosta Zdzisław Jędrzak.
Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem przez Koordynator Regionalną Projektu dyplomów oraz podziękowań dla Dyrektora oraz Nauczycieli aktywnie uczestniczących w realizacji projektu.
Wszyscy wypowiadający się podkreślali liczne korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkoły wynikające z realizacji projektu.

/A. Karbowiak, R. Mikołajczak/

Obóz naukowy w Poroninie

Od 14 do 20 lipca kolejna grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem Renatą Mikołajczak, uczestniczyła w wakacyjnym obozie naukowym w Poroninie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej. W trakcie obozu uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego i Technikum Budowlanego, uczestniczyli w zajęciach merytorycznych z przedsiębiorczości prowadzonych przez trenerów WSEiI z Lublina. Zajęcia były tak ciekawie zorganizowane, że uczniowie mimo wakacji chętnie w nich uczestniczyli. Obozowicze mieli także czas na odpoczynek i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie zwiedzili Zakopane: skocznię narciarską, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, spacerowali po Krupówkach. Uczestniczyli w wycieczce na Rusinową Polanę, gdzie zapoznali się z wyrobem oscypków. Podczas wizyty w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichle wysłuchali opowieści o historii i tradycji Podhala. W ośrodku, w którym wypoczywali mogli skorzystać z basenu, sauny oraz jacuzzi. Wieczorami brali udział w rozgrywkach sportowych oraz dyskotekach. W ostatnim dniu obozu uczniowie przedstawili prezentacje przygotowane na zajęciach z trenerami.
Młodzież wróciła do domu zadowolona i pełna wrażeń.

/R. Mikołajczak/

Koła Naukowe - zajęcia w WSPiA w Poznaniu

Na ostatnich zajęciach języka angielskiego uczniowie otrzymali tekst, który został pocięty na małe paski. Zadaniem uczniów było ułożenie tych pasków w logiczny tekst. Po zakończeniu uczniowie czytali tekst i tłumaczyli go na język polski. W ramach zajęć z matematyki uczniowie mieli możliwość poznać zagadnień związanych ze statystyką. Poznali sposoby przedstawiania danych statystycznych, odczytywali zawarte w nich informacje oraz wyciągali wnioski. Uczniowie „przedsiębiorczości” zapoznali się z różnymi umowami o pracę, sposobami rozwiązywania umów. Ponadto opracowywali biznes plan dowolnie wybranej firmy. Na technologii informacyjnej uczniowie poznawali program GIMP. Uczyli się robić korektę tęczówki, tworzyli graffiti na murze, tabliczkę czekolady, tworzyli labirynt i złoty napis.
Po skończonych zajęciach zadowoleni uczniowie wrócili do domów.

/M. Jaśkowiak, A. Karbowiak, R. Mikołajczak, H. Ratajska-Sobik/

Spotkanie z dziennikarzem Gazety Średzkiej

W ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji przystępujemy do realizacji grantu „Gazetka szkolna”. Wydawanie gazetki umożliwi uczniom potwierdzenie nabycia kompetencji kluczowych. Gazetkę będzie przygotowywał zespół 20 uczniów pod opieką nauczycieli uczestniczących w projekcie, wykorzystując sprzęt komputerowy, który szkoła otrzymała na realizację grantu.
31 paĄdziernika 2012 roku gościem uczniów był dziennikarz Gazety Średzkiej pan Jarosław Krzemiński. Uczniowie dowiedzieli się, jak dzielimy prasę ze względu na częstotliwość ukazywania się czy jej zasięg. Poznali strukturę Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej oraz Gazety Średzkiej. Poznali, jakie działy występują w tych gazetach, które strony są „najważniejsze”, jak wygląda siatka modułowa gazety. Mieli okazję zobaczyć pierwsze wydanie gazety z 25 maja 1995 oraz ostatnie. Zobaczyli, jak wielkie zmiany nastąpiły w szacie graficznej gazety. Otrzymali także cenne wskazówki, jak przygotować się do pierwszego wydania gazety, jak planować pracę.
Spotkanie z dziennikarzem wprowadziło uczniów w tematykę prowadzenia gazety i przygotowało ich do pracy.

/A. Karbowiak/

Przedsiębiorstwo symulacyjne - III miejsce w finale

W dniach 22-24 paĄdziernika 2012r. w Wyższej szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbył się ogólnopolski finał rozgrywek przedsiębiorstwa symulacyjnego „Skok ku karierze”. W finale spotkało się 10 najlepszych zespołów, wyłonionych podczas rozgrywek wojewódzkich. Naszą szkołę reprezentował zespół uczniów z technikum informatycznego w składzie: Marcin Nowak, Krzysztof Raszewski, Arkadiusz Rosiak, Grzegorz Zaton wraz z opiekunem Arletą Karbowiak. Przez trzy kolejne dni w godzinach dopołudniowych uczniowie zakładali firmę produkującą telefony komórkowe i wykazywali się umiejętnością jak najlepszego prowadzenia swojego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.
Popołudniami uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak działa drukarka 3D i wariograf. Uczestniczyli w pokazie programowania zestawów LEGO. Mieli również okazję zwiedzić Lublin.
Zacięta rywalizacja zakończyła się sukcesem. Uczniowie z naszej szkoły zdobyli 3 miejsce i otrzymali w nagrodę iPady.

/A. Karbowiak/

Obóz naukowy w Poroninie

W dniach 9 – 15 lipca 2012 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego z opiekunem Arletą Karbowiak i Technikum Budowlanego z opiekunem Hanną Ratajską-Sobik z Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. uczestniczyli w wakacyjnym obozie naukowym w Poroninie. Obóz był zorganizowany w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. W trakcie obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach merytorycznych z technologii informacyjnej i języka angielskiego prowadzonych przez trenerów WSEiI z Lublina. Mieli także czas na odpoczynek i wycieczki krajoznawcze. Uczniowie zwiedzili Zakopane, zdobyli Gubałówkę, zapoznali się z wyrobem oscypków na Rusinowej Polanie a podczas wizyty w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichle wysłuchali opowieści o historii i tradycji Podhala. Wypoczywali na basenach termalnych w Szaflarach, wieczorami brali udział w rozgrywkach sportowych oraz dyskotekach. Mieli również okazję zobaczyć wyścig Tour de Pologne. W ostatnim dniu obozu uczniowie przedstawili prezentacje przygotowane na zajęciach z trenerami.
Wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

/A. Karbowiak, H. Ratajska-Sobik/

Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu

17 maja 2012r. po raz uczniowie klas drugich technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego wraz z opiekunami M. Jaśkowiak, A. Karbowiak, R. Mikołajczak i H. Ratajską-Sobik gościli na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
Podczas zajęć dotyczących przedsiębiorczości uczennice zapoznały się ze sposobami aktywnego poszukiwania pracy, rodzajami umów o pracę oraz sposobami ich rozwiązywania. Poza tym przygotowywały dokumentację związaną z zatrudnieniem np. CV, list motywacyjny. Uczniowie kompetencji matematycznej na zajęciach obliczali średnią arytmetyczną, średnią ważoną, wyznaczali medianę i dominantę. Celem spotkania było stosowanie podstawowych pojęć statystyki do interpretowania informacji zamieszczonych na diagramach, wykresach i w tabelach. Uczniowie musieli nie tylko wykazać się umiejętnością odczytywania informacji ale również sami musieli przedstawiać dane przy pomocy różnych typów wykresów i tabel. Każde zadanie kończyło się analizą danych statystycznych i formułowaniem wniosków na temat informacji przekazywanych w zadaniu. Na zajęciach z technologii informacyjnej uczniowie tworzyli strony internetowe, poznając różne narzędzia dające potrzebny efekt bez znajomości HTML.

/M. Jaśkowiak, A. Karbowiak, R. Mikołajczak/

Przedsiębiorstwo symulacyjne - I miejsce w etapie wojewódzkim

14 kwietnia 2012 roku odbyły się międzyszkolne rozgrywki wojewódzkie. W konkursie wzięło udział 15 zespołów ze szkół województwa wielkopolskiego uczestniczących w projekcie. Naszą szkołę reprezentował zespół uczniów z technikum informatycznego w składzie: Marcin Nowak, Krzysztof Raszewski, Arkadiusz Rosiak, Grzegorz Zaton. Uczniowie mieli za zadanie założyć firmę produkującą telefony komórkowe i wykazać się umiejętnością jak najlepszego prowadzenia swojego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Zespół z naszej szkoły spisał się znakomicie i po zdobyciu I miejsca wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w KoĄminie Wlkp. (II i III miejsce) będzie reprezentował Wielkopolskę w finale ogólnopolskim w paĄdzierniku 2012 roku.
Gratulujemy!

/A. Karbowiak/

Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu

29 marca 2012 r. po raz kolejny grupa uczniów klas drugich technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego wraz z opiekunami M. Jaśkowiak, A. Karbowiak, R. Mikołajczak gościła na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
Podczas koła języka angielskiego uczniowie rozmawiali na temat różnych świat obchodzonych na świecie: Halloween, Walentynki, Boże Narodzenie,, Nowy Rok, Wielkanoc. Wykonali ćwiczenia na dobieranie słownictwa do poszczególnych świat. Obejrzeli w oryginale film o tych wszystkich świętach. Została dla nich przygotowana angielska kawiarenka, gdzie mogli spróbować herbaty z mlekiem oraz tradycyjnych angielskich herbatników. PóĄniej uczestnicy koła przygotowali kartki z zaproszeniami na przyjęcie w języku angielskim. Podczas zajęć dotyczących przedsiębiorczości uczennice wykonały projekt maksymalnego wykorzystania czasu pracy w biurze. W projekcie uwzględnione zostały czynniki wpływające na przyspieszenie prac biurowych, jak i te, które powodują marnotrawstwo czasu. Uczniowie z technikum ekonomicznego podczas zajęć z technologii informacyjnej mieli okazję poznać i stworzyć swój pierwszy program "okienkowy". Korzystając z programu Microsoft Visual C++ 2010 Express poznali istotę programowania wizualnego oraz wspólnie z prowadzącym tworzyli programy o nieco wyższym poziomie trudności. Na zajęciach z matematyki uczniowie poznali tangram. Tangram ma na celu rozwijanie i ćwiczenie myślenia analitycznego i logicznego, znajdywania najlepszego rozwiązania problemu oraz trenowania wyobraĄni przestrzennej i geometrycznej, czynników niezwykle istotnych w przyszłej pracy inżynieryjnej. Następnie wykorzystali poznane wiadomości obliczali pola figur płaskich.
Uczniowie wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

/M. Jaśkowiak, A. Karbowiak, R. Mikołajczak, H. Ratajska-Sobik/

Przedsiębiorstwo symulacyjne - rozgrywki wewnątrzszkolne

W dniach 12-16 marca 2012 roku odbyły się rozgrywki wewnątrzszkolne dla uczniów klas drugich technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego z prowadzenie przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek został wyłoniony 4-osobowy zespół, który będzie reprezentował szkołę na etapie wojewódzkim. Są to:

  1. Arkadiusz Rosiak
  2. Grzegorz Zaton
  3. Krzysztof Raszewski
  4. Marcin Nowak
    Osoby rezerwowe
  1. Marzena Maćkowiak
  2. Kamila Płatek

/A. Karbowiak/

Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu

8 grudnia 2011 r. grupa uczniów klas drugich technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego wraz z opiekunami A. Karbowiak, R. Mikołajczak i H. Ratajską-Sobik gościła na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Uczniowie technikum ekonomicznego w ramach zajęć z technologii informacyjnej dowiedzieli się z czego składa się komputer. Poznali najważniejsze elementy budowy komputera, składali komputer w teorii i praktyce, instalowali odpowiednie oprogramowanie. W ramach zajęć z matematyki uczniowie z technikum informatycznego mieli możliwość rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Poznali wybrane rodzaje zdań logicznych, rozwiązywali łamigłówki logiczne. Zadania te nie wymagały od uczniów wykorzystania znanych twierdzeń i wzorów matematycznych, lecz wykazania się nieszablonowym myśleniem pewną fantazją. Grupa z technikum hotelarskiego, kompetencji innowacyjność i przedsiębiorczość realizowała temat zarządzanie projektami i innowacjami. Uczniowie poznali potrzebne terminy oraz metody i narzędzia wspomagające opracowanie projektu wprowadzającego innowacyjne rozwiązanie.

/A. Karbowiak, R. Mikołajczak/

Obóz Naukowy W Lidzbarku

W dniach 7.08 - 13.08. 2011r. dziesięciu uczniów z technikum informatycznego naszej szkoły wraz z opiekunem Renatą Mikołajczak, wzięło udział w Wakacyjnym Obozie Naukowym w Lidzbarku. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej. Obozowicze mieli możliwość ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności nabyte w trakcie zajęć w szkole. Zajęcia były tak ciekawie zorganizowane, że uczniowie mimo wakacji chętnie w nich uczestniczyli. Oprócz zajęć z matematyki, prowadzonych przez trenerów merytorycznych, młodzież miała okazję poznać piękny Lidzbark, skorzystać z kąpieli w jeziorze oraz uczestniczyć w karaoke i dyskotece połączonej z grillem. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach sportowych: siatkówce, koszykówce, piłce plażowej, piłce nożnej oraz tenisie stołowym. Odbyła się również wycieczka do warmińsko-mazurskiego Muzeum Pożarnictwa oraz Malborka, gdzie największą atrakcją było zwiedzanie Zamku Krzyżackiego.

/R. Mikołajczak/

Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu

7 kwietnia 2011 r. grupa 40 uczniów klas pierwszych technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego wraz z opiekunami A. Karbowiak, R. Mikołajczak i H. Ratajską-Sobik ponownie gościła na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Uczniowie technikum ekonomicznego w ramach zajęć z technologii informacyjnej tworzyli prezentacje multimedialne w programie Microsoft Office Power Point 2007. Po zapoznaniu się z funkcjami programu ważnymi z punktu widzenia prowadzącego, uczniowie samodzielnie wykonywali prezentacje na temat swoich zainteresowań. Grupa z technikum informatycznego na zajęciach z matematyki wykorzystując gry dydaktyczne i urozmaicone zadania rozwiązywała zadania z procentami. Uczniowie z technikum budowlanego na zajęciach z języka angielskiego poznawali kraj – Wielką Brytanię oraz historię języka, którego się uczą. Grupa z technikum hotelarskiego, kompetencji innowacyjność i przedsiębiorczość kontynuowała zajęcia z logistycznej obsługi klienta zajmując się sterowaniem zapasów i gospodarką magazynową.

/A. Karbowiak/

Koła Naukowe – zajęcia w WSPiA w Poznaniu

20 stycznia 2011 r. grupa 40 uczniów klas pierwszych technikum budowlanego, ekonomicznego, hotelarskiego i informatycznego wraz z opiekunami A. Karbowiak, R. Mikołajczak, M. Pawlicka-Mądry i H. Ratajska-Sobik gościła na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Uczniów i opiekunów powitał prof. dr hab. Idzi Siatkowski. Następnie uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu różnych kompetencji kluczowych: z języków obcych, technologii informacyjnej, przedsiębiorczości i matematyki. Zajęcia na uczelni wyższej trwały od godz. 10.00- 13.30, uczestnicy otrzymali materiały wykorzystywane podczas ćwiczeń (zeszyt, długopis, pendrive) oraz ciepły posiłek.

Uczniowie technikum ekonomicznego w ramach zajęć z technologii informacyjnej poznawali i pracowali w systemie operacyjnym Linux. Grupa z technikum informatycznego na zajęciach z matematyki wykorzystując gry dydaktyczne, powtarzała wiadomości o liczbach: pierwszych, względnie pierwszych, lustrzanych i palindromicznych. Uczniowie z technikum budowlanego na początku poznali swoich rówieśników. Ćwiczyli różne sposoby nauki słownictwa. Wykonali plakaty mówiące o tym, czym są kompetencje kluczowe w nauce języka angielskiego. Grupa z technikum hotelarskiego, kompetencji Innowacyjność i przedsiębiorczość podczas pierwszych zajęć omawiała temat Logistyczna obsługa klienta. Uczniowie samodzielnie próbowali zdefiniować pojęcie logistyki i jej elementów. Praca w grupach zaowocowała stworzeniem 4 firm i opracowaniem dla każdej z nich produktu. Rywalizacja grup i chęć otrzymania nagrody spowodowała ogromne zaangażowanie wszystkich w realizowane projekty. Kolejnym etapem było zaplanowanie logistycznej obsługi klienta. Efektem pracy były bardzo ciekawe pomysły i plakaty Niestety jeden punkt brakował grupie z naszej szkoły, żeby wygrać.

Udział w zajęciach był możliwy dzięki realizacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji.
Atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia spowodowały, że zadowoleni uczniowie już dziś czekają na kolejny wyjazd.

/A. Karbowiak, R. Mikołajczak, M. Pawlicka-Mądry i H. Ratajska-Sobik/

Projekt "SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI"

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej rozpocznie się realizacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji. Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że obecny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, kreatywności, zdolności organizacyjnych, komunikatywności, wyobraĄni. Gromadzenie informacji przez ucznia nie oznacza jeszcze umiejętności posługiwania się nimi, a ponadto trudno z góry przewidzieć, jakie umiejętności będą potrzebne za kilka – kilkanaście lat. Należy więc odejść od gromadzenia wiedzy na rzecz umiejętności szukania jej, przekształcania i wykorzystywania dotychczasowych doświadczeń rozwiązywaniu coraz to nowszych zadań. Ważne jest też wykształcenie umiejętności współpracy z zespołem w poszukiwaniu rozwiązań nietypowych problemów. Szkoła musi więc dostosować siebie i uczniów do wymogów współczesnego świata. Opanowanie umiejętności kluczowych umożliwi młodym ludziom sprawne funkcjonowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, pozwoli absolwentom dostosować się do coraz to nowych wymagań rynku pracy.

Programem objęte zostaną cztery klasy. Technikum hotelarskie, w którym wprowadzane będą umiejętności kluczowe dotyczące przedsiębiorczości, technikum ekonomiczne, gdzie wdrażać będziemy nowoczesne technologie informacyjne, technikum budowlane, tam kształcić będziemy kompetencje dotyczące języków obcych oraz technikum informatyczne, w którym wdrażać będziemy kompetencje kluczowe z matematyki.

Realizacja projektu polegać będzie na modernizacji programów nauczania z wymienionych przedmiotów. Każdy uczeń w zależności od rodzaju wprowadzanych kompetencji zawodowych, objęty programem zostanie bezpłatnie wyposażony w stosowny podręcznik, artykuły biurowe, kalkulatory, nośniki informacji, słowniki itp. Oprócz zajęć lekcyjnych wpisanych w ramowy plan nauczania wymienionych przedmiotów organizowane będą zajęcia pozalekcyjne, wakacyjne obozy naukowe, koła naukowe. Dodatkowo nauczanie kompetencji kluczowych dla ich właściwej asymilacji przez uczniów musi być odpowiednio praktykowane w ramach konkretnych przedsięwzięć. To zadanie polegać będzie na realizacji dwóch form rozwijania kompetencji kluczowych. Pierwsza to przedsiębiorstwo symulacyjne jako element analizy progresu asymilacji –będzie to 3-dniowa firma zachowująca rzeczywiste warunki funkcjonowania. Uczniowie w formie wyjazdowej będą mieli szansę prowadzenia firmy wykorzystując zdobyte wcześniej umiejętności. Drugą formą będzie opracowanie i realizacja projektu przedsięwzięcia, będącego potwierdzeniem zdobytych kompetencji.

Realizacja całego programu jest całkowicie bezpłatna, żadne koszty związane z ich realizacja nie będą przełożone na ucznia. Partnerem naszej szkoły podczas wdrażania projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W całej Wielkopolsce jest jeszcze 15 szkół ponadgimnazjalnych, które również zdecydowały się na realizację takiego projektu.

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster