Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Uroczystości
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

TYDZIEŃ KULTURY
W NASZEJ SZKOLE


20 - 27 listopada 2008 roku

"Tydzień kultury w naszej szkole" to cykl imprez o określonych ramach odbywający się od roku 1995, a poświęcony szeroko pojętej kulturze.

CELE TYGODNIA KULTURY
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TYGODNIU KULTURY

CELE TYGODNIA KULTURY

Co kultura oznacza dla mnie? To pytanie zadaje sobie co druga osoba. Często zastanawiając się nad jego sensem we współczesnym świecie. Warto pomyśleć, jak życie uczynić lepszym, trochę ładniejszym, aby drobne gesty, na co dzień sprawiały radość. Niestety niektórzy ludzie pod pojęciem kulturalnego zachowania rozumieją zachowanie nie naruszające prawa, czy godności drugiego człowieka. Dlatego główne cele „Tygodnia kultury w naszej szkole” są niezmienne.
Celem ,,Tygodnia Kultury w naszej szkole” było przypomnienie, podkreślenie, uwypuklenie i zapoznanie uczniów z szeroko pojętą kulturą, zaczynając od higieny osobistej poprzez kulturę fizyczną, zawodu, słowa, zachowania, współżycia społecznego, życzliwości względem drugiego człowieka, znajomość środowiska lokalnego, praw, obyczajów i zwyczajów oraz wiedzy o szkole, regionie i patronie.
Żyjąc wśród ludzi musimy przestrzegać pewnych, norm, przepisów, zakazów i nakazów, kto je lekceważy zostaje zepchnięty na margines życia. Dlatego wśród celów imprezy znalazło się przybliżenie młodzieży działalności różnych instytucji i organizacji pełniących służebne społeczeństwu funkcje. Chcemy, aby każdy uczeń naszej szkoły znał przysługujące prawa oraz obowiązki, które należy wypełniać, aby życie w środowisku szkolnym, gminnym i powiatowym było dla niego znane, prostsze i lepsze.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TYGODNIU KULTURY

W dniach 17 – 23 listopada 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, zorganizowany został przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 56 krajach. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.
Założeniem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest pogłębianie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, przygotowanie ich do funkcjonowania na rynku pracy. Jest to tożsame z celami, jakie realizuje szkoła w ramach Certyfikatu Jakości Szkoła Przedsiębiorczości, który Zespół Szkół zdobył w roku szkolnym 2007/2008.
W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowała projekt „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa była to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. W naszej szkole spotkania w ramach ŚTP odbyły się w Tygodniu Kultury, a dzień 21 listopada został ogłoszony „Dniem Przedsiębiorczości” w naszej szkole.
Zaproszeni goście poruszali zagadnienia dotyczące następujących tematów:

  • Pracownik i pracodawca
  • Własna firma
  • Marketing firmy
  • Etyczny biznes
  • Firma a klient
  • Finanse

W spotkaniach w ramach projektu „Otwarta Firma” uczestniczyli przedstawiciele następujących firm i instytucji:
1. FHU "Gagatek"
2. Gabinet Kosmetyczny Estetica
3. Specjalistyczny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
4. ART-KOM Autoryzowany Punkt Sprzedaży "ERA"
5. Prokuratura Rejonowa
6. Starostwo Powiatowe
7. Firma Handlowa Alicja Zbierska
8. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Anna Nowak
9. Urząd Skarbowy
10. Cech Rzemiosł Różnych
11. Powiatowy Urząd Pracy
12. Phytopharm Klęka S.A.
13. Salon Samochodowy VW Mroczkowski
14. Urząd Miasta i Gminy Środa Wlkp.
15. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Zawodny
16. Gazeta Średzka

/K. Torzyńska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster