Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Uroczystości
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Spotkanie członków Klubu Szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego

Dnia 28 listopada 2008 r. w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu odbyło się spotkanie Klubu Szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, w którym wzięła również udział delegacja naszej szkoły. W jej skład weszły trzy uczennice klasy 4EA - Joanna Balcerek, Marlena Grabowska i Ewelina Lesińska oraz nauczyciel Agata Kamińska. Honorowym gościem spotkania był Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pan Marian Król, który rozpoczynając wspólne posiedzenie odwołał się do zasług Hipolita Cegielskiego, a następnie przypomniał wszystkim zebranym o budowie pomnika H. Cegielskiego w Poznaniu. Towarzystwo wyszło również z inicjatywą przyznawania złotych, srebrnych i brązowych medali dla uczniów propagujących wiedzę o życiu i działalności Patrona.

W dalszej części spotkania nastąpiło podsumowanie działań odbywających się w roku 2007/2008 w poszczególnych szkołach. Nauczyciele i uczniowie prezentowali sukcesy swych placówek, odwołując się do przedsięwzięć w nich realizowanych, ale też wiele miejsca poświęcali trudnościom związanym z ich funkcjonowaniem. Przedstawiciele naszej szkoły skoncentrowali się na omówieniu obchodów sześćdziesięciolecia oraz uzyskaniu certyfikatu Szkoła Przedsiębiorczości. Na zakończenie tej części ustalono program działania w bieżącym roku szkolnym. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę, która gościła nauczycieli i uczniów, zatrzymując się na dłużej przy makietach prezentujących stacje kolejowe (do 2000 r. szkoła nosiła nazwę Technikum Kolejowe).

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze przy kawie, herbacie i pączkach, w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Komunikacji.

Ostatnim punktem spotkania było przejście na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan gdzie delegacje szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem Patrona.

Kolejne spotkanie za rok.

/Agata Kamińska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster