Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Uroczystości
 Profilaktyka zdrowotna
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 SAF
 Drużyna Odysei Umysłu
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
ROCZNICA WYDARZEŃ 20.10.1939 R.
ROCZNICA WYDARZEŃ 17.09.1939 R.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce zostało wyróżnionych 51 uczniów.
Dodatkowo nagrody dla najlepszych uczniów w szkole z technikum:
- Marty Matuszewskiej - średnia ocen 5,13
- Romana Deikslera - średnia ocen 5,09
- Macieja Kaczmarka - średnia ocen 5,0
oraz z zasadniczej szkoły zawodowej
- Marcina Sęczkowskiego - średnia ocen 4,8
ufundował p. Grzegorz Paczkowski, prezes firmy PAGMET.
Na zdjęciu wyróżnieni uczniowie z fundatorem nagród i dyrektorem szkoły.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada 2009 r., w 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1918 r., kiedy to po 123 latach zaborów nastąpiło odbudowanie niepodległego państwa polskiego.

Obchody zapoczątkowane zostały uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kolegiacie o godzinie 10.00, po czym nastąpił przemarsz uczestników uroczystości przed pomnik Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie odbyła się dalsza część upamiętnienia 11.11.1918 r. Po powitaniu zebranych uczestników, odśpiewaniu hymnu narodowego oraz wystąpieniu okolicznościowym burmistrza Środy Wlkp., nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje. Obchody uświetnione zostały programem słowno- muzycznym.

W uroczystościach Święta Niepodległości wzięła również licznie udział młodzież naszej szkoły, wraz z opiekunem Agatą Kamińską. Szczególnie duża była reprezentacja klas 1TI i 2EA. Poza tym przybyli przedstawiciele klas: 1EA, 1TB, 1THL,1AP, 2THG, 2BES i 3TI.Był to przejaw oddania szacunku tym wszystkim, którzy w imię niepodległości Polski, stracili swoje życie, bądĽ wszystkie swoje siły poświęcali na sprawy narodowe i niepodległościowe. Była to kolejna lekcja patriotyzmu.

/A. Kamińska/

ROCZNICA WYDARZEŃ 20.10.1939 R.

Dnia 20 paĽdziernika 2009 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 20 paĽdziernika 1939 r., podczas których na Starym Rynku rozstrzelano 29 mieszkańców Środy i okolic. Obchody 70 rocznicy tych wydarzeń zostały przygotowane przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne. Podobnie jak w innych miejscowościach, które dostały się pod okupację niemiecką stracenie średzian, było przejawem hitlerowskiej polityki wyniszczania narodu polskiego.

W obchodach kolejnej rocznicy tych wydarzeń udział wzięła młodzież naszej szkoły oraz poczet sztandarowy wraz z opiekunem Agatą Kamińską. Po mszy świętej w kolegiacie, uczestnicy przeszli na Stary Rynek, gdzie pod tablicą upamiętniającą pomordowanych średzian delegacja Zespołu Szkół Zawodowych wraz z innymi delegacjami złożyła wiązankę kwiatów.

Uczestnictwo młodzieży i pocztu sztandarowego naszej szkoły w tych uroczystościach, było wyrazem hołdu oddanego zamordowanym Polakom i dobrą lekcją historii odwołującą się do okresu II wojny światowej. Jednocześnie przybycie uczniów na uroczystości było elementem zaangażowania się Szkoły w projekt edukacyjny „ Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie”, którego celem jest m.in. propagowanie wiedzy o Polsce pod okupacją.

/A. Kamińska/

ROCZNICA WYDARZEŃ 17.09.1939 R.

17 września 1939 r. na tzw. łąkach kijewskich pod Środą rozstrzelano 21 mieszkańców naszego miasta i innych miejscowości Wielkopolski. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 17 września 2009 r. zorganizowana została przez Średzkie Bractwo Kurkowe uroczystość, w której licznie wzięli udział również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych wraz z opiekunami: Agatą Kamińską, Haliną Kempą i Justyną Tomczyk- Wojciechowską.

Obchody 70 rocznicy rozstrzelania Obywateli Ziemi Średzkiej przez niemieckiego okupanta rozpoczęły się o godzinie 19.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Kijewie i przy Cukrowni, po czym nastąpił przemarsz wszystkich uczestników na Stary Rynek, gdzie zostały złożone kwiaty przed tablicą straceń przy gmachu Sądu.

Uczestnictwo młodzieży i pocztu sztandarowego naszej szkoły w tych uroczystościach, było wyrazem hołdu oddanego zamordowanym Polakom i dobrą lekcją historii odwołującą się do okresu II wojny światowej.

/A. Kamińska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster