Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Uroczystości
 Profilaktyka zdrowotna
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 SAF
 Drużyna Odysei Umysłu
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

TYDZIEŃ KULTURY
W NASZEJ SZKOLE


15 - 19 marca 2010 roku

"Tydzień kultury w naszej szkole" to cykl imprez o określonych ramach odbywający się od roku 1995, a poświęcony szeroko pojętej kulturze.

PRZEDSTAWIENIE HIPOLIT WCZORAJ I DZIŚ
Tydzień Kultury wczoraj ... i dziś
HIPOLIT wczoraj, dziś i jutro...
Kultura to...
ODPOWIEDZ SAMA/SAM…

PRZEDSTAWIENIE HIPOLIT WCZORAJ I DZIŚ

19 marca 2010r. przedstawiono montaż słowno-muzyczny Hipolit wczoraj i dziś. Program przygotowany przez uczniów naszej szkoły pokazał, jak w przyjemny sposób można podejść do wyboru i nauki różnych zawodów. Z humorem i przymrużeniem oka przybliżył różnorodność profesji, które wybierają nasi uczniowie. Zobaczyliśmy więc informatyków, którzy „znają się tylko z widzenia”, ekonomistów, którzy podczas przerw pracy giełdy tańczą z banknotami, budowlańca, sprzedawców, mechanika, który naprawia samochód z blondynką, kelnera. Podpatrzyliśmy także wypieki młodych mistrzów kuchni, ciężką pracę stolarza oraz elektryka, który ma zawsze niebezpieczną misję do spełnienia.

Przedstawienie „Hipolit wczoraj i dziś” zobaczyli goście Tygodnia Kultury, którzy zostali zaproszeni z okazji Jubileuszu 15-lecia Tygodnia Kultury w naszej szkole.

/B. Kuropka, J. Pohl/

Tydzień Kultury wczoraj ... i dziś

Wszystko zaczęło się w listopadzie 1995 roku . Początkowo zakładałam Dzień Kultury tylko jako jednodniowy incydent dla młodzieży naszej szkoły, jednak lawina proponowanych przeze mnie imprez nie mieściła się w skromnych ramach czasowych jednego dnia.
Z pomocą przyszła wicedyrektor, pani Hanna Sęk i tak zaplanowane na jeden dzień moduły rozwinęły się i przekształciły w Tydzień Kultury.

Głównym celem całego cyklu imprez było, jest i będzie – przede wszystkim przypomnienie, podkreślenie, zwrócenie uwagi i zapoznanie z szeroko pojętą kulturą, zaczynając od kultury osobistej, słowa, zachowania, współżycia społecznego, życzliwości dla drugiego człowieka, poprzez higienę, kulturę fizyczną, znajomość najbliższego środowiska w którym żyjemy, praw, obyczajów, historii, aż po wiedzę o regionie, i o Hipolicie Cegielskim.

Pierwszy Tydzień Kultury trwał od 27 listopada do 1 grudnia 1995r. , odbywały się między innymi liczne konkursy – na kartę o kulturze, recenzje na temat książek lub filmów, które młodzież poleciłaby swoim rówieśnikom, konkurs savoir – vivre, także codzienne minikonkursy odbywające się w świetlicy a dotyczące tematów poszczególnych dni Tygodnia Kultury. Również codzienne komunikaty nadawane przez szkolne radio, plakaty i wystawy tematyczne, przygotowane przy współpracy biblioteki szkolnej.

W następnych latach program Tygodnia systematycznie wzbogacał się o kolejne elementy, która czasami wpisywały się na kolejne edycja, ale też zdarzały się incydentalnie.

W 1996r. na przykład poszczególne dni tygodnia miały swoje tytuły robocze i tak pojawił się dzień kultury słowa, dzień kultury osobistej, dzień estetyki wyglądu, dzień kultury fizycznej. Był to cykl imprez posiadających stałe punkty programu: przedstawienie zaproszonych gości, radiowe komunikaty z roboczego tematu danego dnia. Naszą szkołę odwiedziło wówczas wielu znakomitych gości, przedstawicieli Policji – Wydziału Prewencji, Sanepidu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wśród gości byli również sportowcy, artyści plastycy, poeci, kosmetyczki. Młodzież stawała w szranki konkursowe z wiedzy o naszym mieście, o patronie szkoły, rywalizowała w konkursie plastycznym Środa XXI wieku, plastyczno – teatralnym Żywe obrazy, śpiewała i recytowała poezję.
Do wszystkich tych wydarzeń, młodzież szkolna przygotowywała się bardzo solidnie, korzystając ze wszystkich materiałów dostępnych w szkole.

Kolejne lata przynosiły nowe, bardziej udoskonalone pomysły na metodę realizowania corocznych haseł Tygodnia, a inne najzwyczajniej nie wytrzymywały konkurencji i odchodziły w niepamięć.

Tydzień Kultury ulegał ciągłej modyfikacji, rozwijał się, zataczał różnorodne kręgi, bo przecież wszystko ewoluuje, dojrzewa a zwłaszcza 15 latek! Czy czeka nas młodzieńczy okres buntu w formule organizacyjnej? Być może, czas pokaże, ale dziś z dumą mogę powiedzieć, że warto było podjąć i kontynuować tę ideę, za co wszystkim zaangażowanym w realizację tego ogromnego przedsięwzięcia bardzo serdecznie dziękuję – młodzieży, rodzicom, koleżankom i kolegom oraz wszystkim, zapraszanym gościom, którzy zechcieli , i z tak dużym powodzeniem razem z nami trwali.

Już dziś, jestem o tym głęboko przekonana, zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w przyszłorocznym Tygodniu Kultury.

/M. Mikołajczak/

HIPOLIT wczoraj, dziś i jutro...

Przeglądając zdjęcia, kroniki, wpisy, harmonogramy, scenariusze i notatki z organizacji Tygodnia kultury, trudno oprzeć się refleksji o przemijajacym czasie – jego szalonym tempie i i tego wszystkiego co nam niesie, co nam przyniósł...

Nic nie zobrazuje nam minionego czasu bardziej niż liczby i fakty:

 • Spotkania – około 60 spotkań w czasie jednego tygodnia kultury przez 15 lat, daje nam 900 spotkań prowadzonych przez ponad 250 zaproszonych gości. Niektórzy z nich prowadzili spotkania wielokrotnie.
  Zapraszani goście to przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji, policji, straży pożarnej, miejskiej, firm a także przedsiębiorcy, rzemieślnicy, artyści, dziennikarze- radia i prasy.
 • Wystawy – w sumie 75 wystaw na terenie całej szkoły
  Np. Stare rzemiosło – ginące zawody; Obycie ułatwia życie; wystawa o prozie i malarstwie Wiliama Worthona Nie ustawaj w biegu; o profilaktyce uzależnień Wybierz wolność; Rok Gombrowiczowski; Nasza ziemia średzka; Hobby Ojca Świętego; wystawa kilkudziesięciu prac malarskich pani Małgorzaty Bąkowskiej – Wyrębskiej; Co sądzono o kulturze na przestrzeni dziejów.
 • Konkursy – około 180 konkursów.
  Np. Literackie Literatura na wesoło; Lektury na ekranie; konkursy ekologiczne, ekonomiczne, z wiedzy o kulturze, z zasad dobrego wychowania Obycie umila życie; oratorski Przedłużamy wakacje do trzech miesięcy; Co wiesz o naszej szkole; wiedzy o teatrze, gwarowy.
 • Przedstawienia - 15 spektakli przygotowanych przez młodzież i obejrzanych przez 3600 uczniów; kilka seansów filmowych – Szkolnej Akademii Filmowej Np. Magia kolorów – poetyckie ujęcie mody,fragment dramatu Dziady Ciemno wszędzie – głucho wszędzie; W drodze do niepodległości; Dzieci Ireny Sendlerowej; 300; Apocalypto; Śluby panieńskie; Skąpiec; Moralność pani Dulskiej.
 • Wycieczki – 80 wycieczek , kilkanaście lekcji muzealnych i rajdów pieszych, tematycznie związnych z regionem i jego kulturą Np. Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, Biblioteka PAN w Kórniku; muzea literackie H. Sienkiewicza i I. Kraszewskiego w Poznaniu, archeologicznego w Poznaniu i Gieczu, muzea w Rogalinie i Puszczykowie.
 • Hasła i idee – kolejnych Tygodni Kultury. Np. Kultura Wszystkie kręgi pracy wzajemnie się przenikają i łączą, i od właściwej koordynacji tych prac zależą... losy naszej kultury (Witold Doroszewski), demokracja, przedsiębiorczość, Ja w regionie, 60- lecie szkoły, profilaktyka zdrowia.
 • Gazeta okolicznościowa HIPOKULTURA – 10 wydań gazetki, przygotowywanej przez organizatorów.
 • Wsparcie rodziców – w zakresie zaplecza gastronomicznego ale także jako zaproszonych gości spotykających się z młodzieżą
 • Uczniowie – 450 młodych ludzi zaangażowanych w przygotowanie i asystowanie.
  Bardzo istotna jest w tym miejscu informacja, iż uczniowie, którzy aktywnie pomagali przy Tygodniu Kultury, dziś przychodzą przychodzą do nas jako zaproszeni goście – przekazując odebraną pałeczkę z kulturą następnym rocznikom.
 • Zespół organizacyjny – 15 000 godzin pracy 15-osobowej grupy nauczycieli pod niezmiennym przewodnictwem koleżanki Małgorzaty Mikołajczak – pomysłodawczyni Tygodnia Kultury – organizujących i monitorujących wszystkie działania.

W ciągu tego piętnastolecia korzystaliśmy z uprzejmości zapraszanych przez nas gości, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. W jubileuszowym roku postanowiliśmy zrewanżować się i podziękować za wieloletnią, solidną współpracę, za to, że zawsze mogliśmy na nich liczyć, że poświęcali nam swój cenny czas.

Nie sposób pominąć wydarzenia, które wstrząsnęło naszą społecznością szkolną, kiedy odszedł od nas nasz dyrektor Mirosław Ardelli, który zaakceptował, jeszcze we wrześniu, pomysły na uroczyste obchody tego jubileuszu.

Goście, którzy nas odwiedzali, zawsze byli serdecznie witani przez dyrektora, prowadzlł z nimi rozmowy, dyskutował, zawsze poświęcał im czas i uwagę. Był dobrym duchem Tygodnia Kultury, nieustannie wspierał wszystkie nasze nawet najbardziej szalone pomysły. Wszyscy pamiętamy profesjonalny pokaz mody zorganizowany przez jedną z poznańskich agencji mody – z prawdziwym wybiegiem, fryzjerami, makijażystkami i awangardowymi kreacjami, które prezentowały modelki – nasze uczennice.
Wizja nowoczesnej szkoły, w której można popisać się kreatywnością zawsze dodawała nam skrzydeł i była najlepszym motywatorem, powerem, który mobilizował nas do pracy – chciało nam się chcieć.

To podsumowanie nie jest jednak zakończeniem , tylko inspiracją do dalszej pracy, doskonalenia formy i być może najważniejszego elementu – kontaktu z wartościowymi ludĄmi.

/E. Barczyńska/

Kultura to...

Kultura to ...termin wieloznaczny, interpretowany w zależności od dyscypliny naukowej, która wyjaśnia jej pojęcie.

Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa, bywa również utożsamiana z cywilizacją.

Kultura to także charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania oraz to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone - w odróżnieniu od tego co jest biologicznie odziedziczone.

Pojęcie kultury jest różnie definiowane przez reprezentantów różnych nauk, np

 • Archeologia: zbiór rzeczy materialnych znalezionych w miejscu wykopalisk, wykonanych z metalu, kamienia, kości lub drewna
 • Etnografia: zachowania ludzkie - takie jak pieśni, przysłowia, baśnie, mity, legendy, mody, obyczaje, zwyczaje lub obrzędy występujące w danym regionie
 • Antropologia: sfera przedmiotów materialnych, zachowań ludzkich, a także instytucje, działalność gospodarcza, zabawa, język i religia
 • Psychologia: zbiór, do którego wchodzą przede wszystkim zachowania jednostki, jej myśli, uczucia i reakcje; kultura przejawia się poprzez zbiór reguł i motywów postępowania, form ekspresji, nakazów i zakazów, ocen i sądów
 • Socjologia: wydzielony obszar życia i działalności grup ludzkich

Głównymi dziedzinami kultury są:

 • kultura materialna obejmująca wszelkie wytwory człowieka, technikę, umiejętności praktyczne
 • kultura duchowa obejmująca wiedzę, literaturę i wszelkiego rodzaju piśmiennictwo, sztukę - w tym sztuki plastyczne, teatr, muzykę, film, a także wszystko co należy do wytworów umysłu
  • kultura społeczna obejmująca wierzenia , normy moralne, ideologię, uczestnictwo w życiu kulturalnym
  • kultura fizyczna obejmująca system zachowań i działania związane z dbałością o rozwój fiycznyz

ODPOWIEDZ SAMA/SAM…

Spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań z konkursów z początków tygodnia kultury:

I. KONKURS WIEDZY O REGIONIE (W TYM O NASZEJ SZKOLE)

 1. Kiedy rozpoczęła się nauka w Średniej Szkole Zawodowej?
 2. Jakimi lokalami dysponowała szkoła w roku inaugurującym działalność?
 3. Kiedy rozpoczęła się nauka w budynku szkoły przy ulicy Paderewskiego?
 4. Ile sal lekcyjnych jest w szkole?
 5. W którym miejscu w szkole znajduje się sztandar?
 6. W którym roku Środa obchodziła swoje 700-lecie?
 7. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mieszkańcy Środy różnili się pod względem narodowościowym i wyznaniowym. Jakie to były mniejszości?
 8. Wymień burmistrzów Środy od 1918 do 1939 roku.
 9. Szwedzi dwukrotnie zajęli Środę – podaj daty.
 10. Wymień trzy pomniki w Środzie.

II. KONKURS SAVOIR-VIVRE

 1. Czy wypada ukłonić się trzymając ręce w kieszeni i/lub papierosa w ustach:
  a)tak
  b)nie
  c)w wybranych sytuacjach
 2. Jakie są ogólne zasady kłaniania się? Kto komu powinien kłaniać się?
  a)starszy młodszemu, pracownik zwierzchnikowi
  b)zwierzchnik pracownikowi, nauczyciel uczniowi
  c)młodszy starszemu, uczeń nauczycielowi
 3. Kiedy należy klaskać na koncercie?
 4. Jak duże spóĄnienie jest nietaktem:
  a) do 10minut
  b)do 15 minut
  d)do 30 minut d)każde
 5. Czy przyjąwszy zaproszenie na spotkanie i nie stawiwszy się na należy przeprosić osobę, z którą mieliśmy się spotkać?
  a)tak
  b)nie
  c) to zależy od okoliczności
  d) to zależy od osoby
 6. Jak należy zachować się, gdy wchodzą co pokoju trzaśniemy drzwiami?

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster