Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 Zawody sportowe
 Liga halowa
 Tydzień Kultury
 Szkolne Koło LOP
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

FINAŁ XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
KONKURS NA UZYSKANIE TYTUŁU NAJLEPSZEGO UCZNIA W DANEJ KATEGORII ZAWODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
NAGRODA DLA KLASY MATURALNEJ - HIPOLIGA
KONKURS CHEMICZNY
HIPOLIGA
PRIMA APRILIS
KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA
KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI HIPOLITA CEGIELSKIEGO
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
II MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD POLSKICH PIEŚNI I PIOSENEK
KONKURS MIKOŁAJKOWY
KONKURS GALOWY - DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ - II MIEJSCE W POLSCE DLA DRUŻYNY Z „HIPOLITA”!
OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ – PUCHAR DLA UCZNIÓW Z „HIPOLITA”

FINAŁ XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Od 8 do 12 czerwca Gdańsk gościł finalistów wojewódzkich XXXIX OMTTK. Województwo wielkopolskie reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej w składzie: Damian Czajka, Roman Deiksler i Przemysław Pawęzowski pod opieką Teresy Kajl-Jankowskiej.
Około 50 zespołów z poszczególnych województw walczyło w przeróżnych konkurencjach na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Należało napisać testy (krajoznawczy, topograficzny, na temat udzielania pierwszej pomocy i z przepisów ruchu drogowego) oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi, tzn. pokonać rowerowy tor przeszkód, udzielić pozorantowi pierwszej pomocy, zmierzyć odległość w terenie, czy zbudować ciekawy obiekt turystyczny z piasku na plaży.
Rywalizacja przebiegała na bardzo wysokim poziomie, ale w miłej i przyjaznej atmosferze. Najlepsze w Polsce okazało się województwo podkarpackie, nasza drużyna zajęła dziewiąte miejsce, natomiast Roman Deiksler zdobył indywidualnie trzecie miejsce w Polsce za wiadomości krajoznawcze.
W czasie turnieju nie zabrakło wycieczek dla uczestników i opiekunów, na których można było poznać Gdańsk, Hel, Puck, okolice Zatoki Gdańskiej i Kaszuby. Wieczorami odbywały się ogniska, na których prezentowano własne regiony i śpiewano szanty.

/T. Kajl - Jankowska/

KONKURS NA UZYSKANIE TYTUŁU NAJLEPSZEGO UCZNIA W DANEJ KATEGORII ZAWODOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. H. CEGIELSKIEGO W ŚRODZIE WLKP.

W marcu br. został ogłoszony w naszej szkole konkurs na uzyskanie tytułu najlepszego ucznia w pięciu kategoriach zawodowych, najlepszy sprzedawca, cukiernik, hotelarz, kucharz i kelner. Do pierwszego etapu zgłosili się uczniowie zainteresowani uzyskaniem tytułu najlepszego kucharza, cukiernika i kelnera Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Konkurs odbył się we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. Głównym sponsorem nagród był Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych.


KONKURS NA NAJLEPSZEGO KUCHARZA


13 kwietnia 2011 roku odbył się I etap konkursu na "Najlepszego kucharza w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011". Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiadała Emilia Bodylska. Etap ten składał się z dwóch części: praktycznej i testowej. Część praktyczna polegała na rozpoznaniu i zdefiniowaniu próbek zapachów oraz identyfikacji produktów poprzez degustację. Z tej części uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 14 punktów. Druga część konkursu polegała na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 46 pytań. W konkursie wzięło udział 9 uczniów: 6 z klasy pierwszej i 3 z klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie: kucharz małej gastronomii. Do II etapu konkursu na najlepszego kucharza zakwalifikowali się: Szymkowiak Marcin i Mikołajczyk Adrian z klasy 1B oraz Kołacka Małgorzata z klasy 2H. Ten etap konkursu odbył się 26 maja 2011 r. Uczniowie przygotowali potrawy zgodnie z recepturą gastronomiczną, którą zaproponowali sami i przedstawili do zaakceptowania członkom komisji tydzień przed konkursem. Podczas oceny brane były pod uwagę takie czynniki jak: pracochłonność, sposób podania, wygląd, dekoracja, smak i aromat oraz zastosowane techniki kulinarne. Potrawy oceniało jury w składzie:
Wiesława Kubiak - kierownik Cechu Rzemiosł Różnych - przewodnicząca
Magdalena Kubacka - Restauracja "Wielkopolanka"
Monika Kawicka - nauczyciel ZSZ
Emilia Bodylska - nauczyciel ZSZ
Ponadto obserwatorami konkursu były: Justyna Tomczyk - Wojciechowska - wicedyrektor w ZSZ i Karolina Torzyńska - zastępca kierownika ds. praktycznej nauki zawodu. Jury po burzliwej naradzie postanowiło przyznać tytuł Najlepszego Kucharza w Zespole Szkół Zawodowych w 2011 roku Adrianowi Mikołajczykowi z klasy 1B. Adrian przygotował pyszne Polędwiczki wieprzowe z ryżem dzikim, bakaliami i zielonym jabłkiem. Drugie miejsce zdobyli ex aequo Marcin Szymkowiak z klasy 1B i Małgorzata Kołacka z klasy 2H. Marcin sporządził Potrawkę z roladkami drobiowymi , a Małgosia Roladki wieprzowe z boczkiem.KONKURS NA NAJLEPSZEGO CUKIERNIKA


W dniach 5 i 7 kwietnia 2011 roku odbył się pierwszy, teoretyczny etap konkursu cukierniczego na "Najlepszego cukiernika w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011". Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiadała Małgorzata Mikołajczak. W pierwszej części konkursu 18 uczniów naszej szkoły (z klas 2e i 3f) odpowiadało na pytania, rozwiązywało testy oraz przygotowywało receptury cukiernicze. Najlepsi w części teoretycznej okazali się: Natalia Kaiser z klasy 3f, Adam Wojczak z klasy 2e i Dawid Kominek z klasy 3f. 2 czerwca 2011 roku troje laureatów przystąpiło do części praktycznej konkursu. Laureaci przygotowali torty z dekoracją okolicznościową. Najwyżej oceniono pracę Dawida, który zdobył tytuł "Najlepszego cukiernika w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011". Drugie miejsce, w tej części konkursu zajęła Natalia, a trzecie Adam. Nad prawidłowym przebiegiem części praktycznej konkursu czuwało jury w składzie: Przemysław Mróz, Małgorzata Mikołajczak i Emilia Bodylska. Wspierani organizacyjnie przez: dyrektor Justynę Tomczyk-Wojciechowską oraz zastępcę kierownika ds. praktycznej nauki zawodu Karolinę Torzyńska. Wyniki części praktycznej oceniali także: dyrektor Danuta Pawlicka, dyrektor Hanna Sęk, kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. pani Wiesława Kubiak oraz Danuta Wiśniewska - właścicielka Restauracji "Wielkopolanka".
KONKURS NA NAJLEPSZEGO KELNERA


W dniu 26 maja odbył się I etap konkursu na "Najlepszego kelnera w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011". Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiadała Karolina Torzyńska. W I etapie 15 uczniów z klas 2 THG i 3 THG, rozwiązywało test ze znajomości form obsługi konsumenta oraz doboru elementów zastawy stołowej do niektórych potraw. Najlepsi w tej części okazali się uczniowie klasy 3 THG - Izabela Krężelewska, Natalia Walenciak, Agnieszka Taciak i Leszek Sobkowiak. II etap konkursu odbył się w pracowni hotelarskiej w dniu 02 czerwca br. Zadaniem uczniów było nakrycie stołu i obsługa członków jury, zgodnie z wylosowanym menu. Pierwsze miejsce i tytuł "Najlepszego kelnera w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011" zdobył Leszek Sobkowiak. Drugie miejsce ex aequo zdobyły Izabela Krężelewska, Natalia Walenciak i Agnieszka Taciak.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, Państwu Mrozom, Zatonom i Pani Wiśniewskiej, dzięki którym możliwy był zakup surowców do części praktycznej konkursów na najlepszego kucharza i cukiernika. Podziękowania należą się również Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. Panu Tadeuszowi Pateckiemu oraz kierownikowi Cechu Pani Wiesławie Kubiak, dzięki którym konkurs mógł się odbyć. Uczestnicy wszystkich trzech konkursów otrzymają nagrody oraz dyplomy, które będą im wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

/K. Torzyńska/

NAGRODA DLA KLASY MATURALNEJ - HIPOLIGA

Dnia 28 kwietnia br. uczniowie klasy 4 TG mieli okazję zmierzyć się w turnieju w kręgielni "Planet". Dwugodzinny pobyt na kręgielni był nagrodą w akcji "Hipoliga" dla klas maturalnych, który został rozstrzygnięty na początku kwietnia. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Justyna Tomczyk-Wojciechowska. Pozostałe klasy mają szansę powalczyć o nagrodę niespodziankę do końca maja.


/K. Torzyńska/

KONKURS CHEMICZNY

W dniu 28 lutego 2011 roku odbył się drugi etap 5 Szkolnego Konkursu Chemicznego. Tematyka tegorocznego konkursu oparta była na solach i związkach nieorganicznych znajdujących się wokół nas.
W II etapie wzięło w udział 10 uczniów z 6 klas;: LOP, 1TB,1TI,3TIA,3TBS,2E,3THG.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy chemicznej, jej związku z życiem codziennym. Wszyscy uczestnicy liczyli zadania i tłumaczyli pojęcia chemiczne nierozerwalnie związane z życiem codziennym . Poziom wiedzy uczestników był bardzo zbliżony. Laureaci konkursu musieli wykazać się umiejętnością korzystania z różnych Ľródeł wiedzy, czytania tekstu ze zrozumieniem, analizowania treści materiałów oraz rozwiązywania różnych typów zadań.
Zwycięscy konkursu to:

Przemysław Pawęzowski z kl. 3THG i Oskar Grabowski z kl.1TBS równorzędne I miejsce
Wyróżnienie otrzymała Anita Radzimska z kl. 2E

/M. Mikołajczak/

PRIMA APRILIS

1 kwietnia 2011r. z okazji Prima Aprilis klasa II LOP zorganizowała konkurs klasowy polegający na tym, że każdy mógł przyjść do szkoły w peruce. Było w tym dniu wesoło i kolorowo. Wyniki przedstawiają się następująco:
I MIEJSCE II LOP - 10 PKT.
II MIEJSCE IV EA - 8 PKT.
III MIEJSCE IV THL - 6 PKT.
IV MIEJSCE IV TG - 4 PKT.
                 III THL - 4 PKT.
                 I EA - 4 PKT.
                 III EA - 4 PKT.
Wyniki zostaną wliczone do Hipoligi.

/B. Kuropka/

KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

We wtorek 29.03. 2011 po raz jedenasty odbył się w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego finał Powiatowego Konkursu Logicznego Myślenia dla szkół ponad gimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie ścisłego, analitycznego myślenia w oryginalnej, autorskiej formie.
W zmaganiach wzięło udział 8 zespołów wyłonionych w eliminacjach szkolnych w listopadzie 2010. Organizatorkami konkursu były, jak co roku panie R. Mikołajczak, A. Orłowska i M. Ciesielska - nauczycielki matematyki w ZSZ.
Nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. Wręczył je dyrektor ZSZ pan Marek Kostka.
Zwycięstwo w tym roku przypadło drużynie z ZSE w Łęknie w składzie: Marta Liskowiak, Natalia Wojczak, Klaudia Ritter;
drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół w Nowym Mieście w składzie: Michał Tadyszak, Sławomir Skrzypski i Magdalena Graczyk.
W gronie nagrodzonych znalazł się też zespół średzkiego LO: Emilia Wojtaszak, Bartosz Mroczyk, Marta Nowaczyk - Zdobywcy III miejsca.

/A. Orłowska/

Konkursy - DZIEŃ KOBIET

Z inicjatywy klasy II LOP 8 marca 2011r. odbył się konkurs z okazji Dnia Kobiet. Panowie mieli uczcić ten dzień i przyjść do szkoły w krawacie oraz z goĽdzikiem, natomiast Panie w krótkich spódniczkach. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – IVEA, II LOP – 10pkt.
II miejsce – IVTHL – 8pkt.
III miejsce – IVTG – 6pkt.
IV miejsce – IITI – 4pkt.
V miejsce – IIEA – 3pkt.
VI miejsce – IITB – 2 pkt.
VII miejsce – ITI, IIIB, IIIEA, IIITHG, IF, ILOP, IIITHL, IG – 1pkt.

Punkty zostaną wliczone do Hipoligi.
Gratulujemy!

/B. Kuropka/

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Dnia 24 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Hipolita Cegielskiego. W rywalizacji wzięło udział dziesięć trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły noszące imię naszego Patrona z całego kraju. Niestety ze względu na trudne warunki pogodowe do Poznania nie dotarły reprezentacje szkół z Ziębic i Powodowa. Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. reprezentowany był przez uczniów klasy 1 Liceum Policyjnego w składzie: Manuela Budzinska, Anna Golińska i Wojciech Kominek, których do konkursu przygotowywała Agata Kamińska.

Uczniowie wszystkich szkół wraz z opiekunami zostali uroczyście powitani przez dyrekcję Zespołu Szkół Komunikacji na czele z Panem Ryszardem Pyssą, po czym rozpoczęła się rywalizacja. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test złożony z 38 pytań dotyczących życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Następnie uczniowie udali się wraz z przewodnikiem Panem Pawłem Brychem i opiekunami na przechadzkę po mieście śladami Hipolita Cegielskiego podczas, której zawodnicy dokumentowali miejsca związane z Patronem w formie fotografii i notatek. Po powrocie do szkoły każdy zespół przygotowywał prezentację multimedialną, w której należało wykorzystać zgromadzone podczas wycieczki materiały. Po wytężonej pracy uczniowie zaproszeni zostali na obiad, po czym rozpoczęła się część ostatnia rywalizacji, polegająca na zaprezentowaniu przez uczniów wykonanych prezentacji. W jury obok przedstawicieli szkoły organizującej konkurs zasiadła również prawnuczka Hipolita Cegielskiego Pani Zofia Cegielska- Doerffer. Dla uczniów było to ogromne przeżycie- spotkać się i porozmawiać z krewną Patrona, dowiedzieć się ciekawostek, których nie zawierały książki biograficzne o Hipolicie Cegielskim. Pani Zofia wspomniała również wizytę w naszej szkole, podczas obchodów 60- lecia istnienia naszej placówki.

Ostatecznie rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w RogoĽnie a nasi uczniowie uplasowali się na 4 miejscu. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki książkowe. Konkurs przyczynił się nie tylko do zdobycia wiedzy o Patronie, ale również poznania miasta w którym żył i działał Hipolit Cegielski.

/A. Kamińska/

Konkursy - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W lutym br. zostały przeprowadzone konkursy promujące Dzień Bezpiecznego Internetu. Oto wyniki:

1. W kategorii ulotka
I miejsce – Szymon Ludwiczak z klasy 2TI
II miejsce – Agnieszka Antoniewicz z klasy 2 LOP

2. W kategorii hasło
I miejsce – klasa 1EA
II miejsce – klasa 2LOP
III miejsce – klasa 1LOP

3. W kategorii wiedza
I miejsce – Iwona Łukaszyk i Karolina Waliszka z klasy 3EA
II miejsce – Arkadiusz Rosiak i Rafał Łażewski z kalsy 1TI

Prace konkursowe można oglądać w gablocie na piętrze.
Gratulujemy!

/A. Karbowiak/

II MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD POLSKICH PIEŚNI I PIOSENEK

Dnia 16 lutego 2011r. uczniowie naszej szkoły Natalia Mirowska i Paweł Rutkiewicz wzięli udział w II Międzypowiatowym Przeglądzie Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Miłosnej - Filmowej we Wrześni. W duecie zaśpiewali piosenkę M. Grechuty "Gaj". Natomiast Paweł Rutkiewicz za wykonanie piosenki Andrzeja Piasecznego "Śniadanie do łóżka" otrzymał Nagrodę Publiczności. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie, a nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, za co należą im się ogromne gratulacje i podziękowania./B. Kuropka/

KONKURS MIKOŁAJKOWY

Dnia 9 grudnia 2010r. odbył się KONKURS MIKOŁAJKOWY. Zasada była bardzo prosta. Uczniowie mogli założyć w tym dniu wybrany element mikołajkowy. W konkursie wzięło udział dziesięć klas. Wyniki:

I MIEJSCE - 10pkt. - klasy: IB, IILOP, IIEA, 4EA, 4TG
II MIEJSCE - 8pkt. - klasy: ILOP, ITHG
III MIEJSCE - 6 pkt. - klasy: ITI, 4THL
IV MIEJSCE - 4 pkt. - klasa IIITHG/B. Kuropka/

KONKURS GALOWY - DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Dnia 30.11.2010r. odbył się w naszej szkole konkurs galowy z okazji Dnia Patrona Szkoły. Każda klasa mogła uczcić ten dzień i przyjść do szkoły w stroju galowym. W konkursie wzięło udział 19 klas. Wyniki przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE - 10 PKT. - IILOP, IVEA
II MIEJSCE - 8 PKT. - IVTG, IVTHL
III MIEJSCE - 6 PKT. - IB, ITHG, IEA, IITHG, IVTI
IV MIEJSCE - 4 PKT. - ILOP, IIG
V MIEJSCE - 3 PKT. - IG
VI MIEJSCE - 2 PKT. - IIEA
VII MIEJSCE - 1 PKT. - III I, IIITHL, 3E, 3TIA, 3F, 4TB

Punkty zdobyte w konkursie będą wliczone do ogólnej punktacji w Hipolidze.

/B. Kuropka, K. Torzyńska/

II MIEJSCE W POLSCE DLA DRUŻYNY Z „HIPOLITA”!
OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

.

Od 5 do 7 listopada odbywał się 27 Finał Ogólnopolski Olimpiady wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS. Do Zakopanego przyjechało prawie stu przedstawicieli województw i powiatów – zwycięzców eliminacji wojewódzkich.
Nasz powiat i województwo wielkopolskie reprezentowała drużyna z „Hipolita” pod opieką p. Teresy Kajl-Jankowskiej. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego: Damian Czajka, Roman Deiksler i Przemysław Pawęzowski musieli wykazać się wiadomościami z turystyki i krajoznawstwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem Tatr i Podhala, o Unii Europejskiej i Belgii oraz topografii terenu, umiejętnością wyznaczania azymutów i udzielania pierwszej pomocy. Wśród konkurencji praktycznych należało pokonać rowerowy tor przeszkód i prawidłowo wyznaczyć odległości w terenie. Wszystkie konkurencje wymagały dobrego przygotowania, zwłaszcza testy dotyczyły szczegółowych informacji.
Zwycięzcami w kategorii województw i powiatów okazała się drużyna z Łodzi, natomiast średzianie wywalczyli puchar za II miejsce w kategorii województw i puchar za II miejsce w kategorii startujących powiatów.
Oprócz konkursowych zmagań uczestnicy olimpiady mieli okazję skorzystać z pięknej, słonecznej pogody i poznać osobliwości stolicy polskich Tatr oraz odbyć wycieczki w góry.

/T. Kajl-Jankowska/

Co ciekawego dzieje się w szkole?

HIPOLIGA

Każdy może znaleĄć dla siebie coś ciekawego:

 • dla miłośników ekologii akcje „zbieractwa” - do wyboru
 • dla zagorzałych kibiców – konkurs Kibic też człowiek
 • dla chętnych rywalizowania w konkursach – też coś interesującego

Szczegółowe informacje o HIPOLIDZE znajdziesz w gablocie przy sali 119 lub u nauczycieli prowadzących.

PRZYŁĄCZ SIĘ I BĄDŹ AKTYWNY W ŻYCIU SZKOŁY !!!

Akcje szkolne i konkursy punktowane w rankingu klas:

Zbiórki:

 • makulatura – M. Mikołajczak
 • baterie – D. Jung, J. Tomczyk-Wojciechowska (s. 216)
 • liptonki – K. Torzyńska (s. 221)
 • nakrętki – K. Górecka
 • zużyte karty telefoniczne (chipowe, magnetyczne, od telefonów komórkowych) - K. Torzyńska (s. 221)
 • tusze do drukarek – E. Barczyńska, T. Kajl- Jankowska (biblioteka)
 • okulary korekcyjne, oprawki, szkła - K. Torzyńska (s. 221)
 • telefony komórkowe - J. Tomczyk-Wojciechowska, K. Hoffmann-Kulawik
 • zabawki – M. Szymurska (biblioteka)
 • karma dla zwierząt – A. Bartmińska (biblioteka)

Konkursy:

 • strój galowy z okazji Dnia Patrona
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Konkurs Logicznego Myślenia
 • konkursy odbywające się w ramach Tygodnia Kultury
 • przebranie na pierwszy dzień wiosny
 • zawody sportowe – Dzień Sportu

Inne:

 • frekwencja klas w ciągu roku (punktowana na koniec I semestru i na koniec roku)
 • ilość osób w klasie bez ocen niedostatecznych (punktowana na koniec I semestru i na koniec roku)
 • Dzień Bezpieczeństwa
 • Inicjatywa własna klasy (po uzgodnieniu z wychowawcą i koordynatorami Hipoligii) będzie punktowana dodatkowo – od 5-10 punktów

Punktacja:

 • I miejsce – 10 punktów
 • II miejsce – 8 punktów
 • III miejsce – 6 punktów
 • IV miejsce – 4 punkty
 • V miejsce – 3 punkty
 • VI miejsce – 2 punkty
 • VII miejsce i dalsze – 1 punkt

Klasy maturalne będą punktowane na koniec I semestru - w grudniu i na koniec roku - w kwietniu.

Opieka merytoryczna:

 • Karolina Torzyńska
 • Justyna Tomczyk – Wojciechowska
 • Beata Kuropka
 • Magdalena Szymurska
 • Ewa Barczyńska
 • Agata Szymczak
 • Iza Erenc
 • Agnieszka Bartmińska

Ranking 25.03

Warning: include(rankingogolem.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 901

Warning: include(rankingogolem.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 901

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'rankingogolem.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 901

Warning: include(zestawienieklas4.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 903

Warning: include(zestawienieklas4.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 903

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'zestawienieklas4.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /ckziusroda/archiwum/rok2010_2011/konkursy10_11.php on line 903

/K. Torzyńska/

OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ – PUCHAR DLA UCZNIÓW Z „HIPOLITA”

2 paĄdziernika w Mochach w okolicy Wolsztyna odbyła się Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej w ramach VI Etapu Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ze Środy w olimpiadzie wystartowali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego: Damian Czajka, Roman Deiksler, Przemysław Pawęzowski pod opieką Teresy Kajl-Jankowskiej.
W finale wojewódzkim uczestnicy musieli napisać test krajoznawczy z elementami topografii, przejechać w jak najkrótszym czasie kolarski tor sprawnościowy oraz wziąć udział w marszu na orientację. Mimo zaciętej rywalizacji i świetnego przygotowania większości uczestników, uczniowie z „Hipolita” poradzili sobie z wszystkimi konkurencjami i wywalczyli puchar za pierwsze miejsce.
W sobotę dopisała i wspaniała pogoda i szczęście. Jak będzie w Zakopanem? Finał ogólnopolski odbędzie się w stolicy Tatr w listopadzie.

/T. Kajl-Jankowska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster