Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 Zawody sportowe
 Liga halowa
 Tydzień Kultury
 Szkolne Koło LOP
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Dzień Otwarty w Państwowej Inspekcji Sanitarnej - październik 2010
Warsztaty psychologiczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. - październik 2010
Konferencja-Happening „ Transplantologia – co warto wiedzieć?!” - wrzesień 2010
Idziemy w Marszu Różowej Wstążeczki "Marszu Życia" - wrzesień 2010

Dzień Otwarty w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

29 października został ogłoszony Dniem Otwartym w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tego dnia uczniowie klasy trzeciej technikum hotelarskiego i technikum organizacji usług gastronomicznych zasięgali porad i dowiadywali się o działalności Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie.
„Sanepid” kojarzy nam się zwykle z kontrolami sklepów, rzadziej z nadzorem epidemiologicznym i innymi bliżej nieokreślonymi czynnościami. Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładniej zobaczymy, że spektrum działania „Sanepidu” jest znacznie szersze - wkracza właściwie w każdą dziedzinę życia człowieka we współczesnej Polsce.
Uczniowie poznali głównie działania „Sanepidu” z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu dotyczące zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej oraz w formie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonych m. in. w szkołach i placówkach służby zdrowia. Mogli również dowiedzieć się w jaki sposób Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna powiązana jest z branżą turystyczną, gastronomiczną i hotelarską. Ponadto organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. pokaz przyrządów pomiarowych. Poznali również zapoznać się ze specyfiką pracę poszczególnych jednostek organizacyjnych.

/M. Kawicka/

Warsztaty psychologiczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.

Rok 2010 został uznany przez Radę Unii Europejskiej - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Dziesiątego października obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W związku z tym 19-10-2010r. klasa 3THG uczestniczyła w warsztatach psychologicznych z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. Celem warsztatów było m. in. podniesienie świadomości na temat zaburzeń psychicznych człowieka. Młodzież poznała niektóre prawdy i mity dotyczące zaburzeń psychicznych, a następnie zadając pytania Pani psycholog, poszerzyła swoją wiedzę na ten temat.

/E. Bodylska/

Konferencja-Happening „ Transplantologia – co warto wiedzieć?!”

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, chcąc propagować wiedzę o transplantacji jako technice pozwalającej na uratowanie lub poprawę jakości życia, zorganizowało 22 września 2010 roku w Centrum Biblioteczno-Kongresowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowało, Konferencję-Happening dla młodzieży z wielkopolskich szkół średnich pt.: „Transplantologia – co warto wiedzieć?!” Zaproszenie zostało przesłane do naszej szkoły. W konferencji wzięło udział 450 osób z wielkopolskich szkół, w tym młodzież z klasy III THG(5 osób) wraz z opiekunem, nauczycielem biologii Kariną Górecką.
Celem Konferencji-Happeningu było uświadomienie młodych ludzi, pokazanie im możliwości ratowania życia swojego i innych, ukazanie, że transplantacja jest potrzebna, niezbędna w dzisiejszych czasach i możliwa przy obecnym postępie medycyny. Po każdej z dwóch części spotkania odbywała się konferencja okrągłego stołu podsumowująca - pytania i odpowiedzi.
W części happeningowej odbyły się pokazy ratownictwa medycznego, konkurs wiedzy o transplantacjach, rozpropagowywanie „Oświadczeń woli” i innych materiałów promujących ideę transplantacji, spotkanie z policjantami.
Nasze twarze zostały również zarejestrowane przez kamery regionalnej telewizji i pokazane w popołudniowym wydaniu „Teleskopu”.

/K. Górecka/

Idziemy w Marszu Różowej Wstążeczki "Marszu Życia"

Dnia 18 września 2010 roku o godzinie 10.30, na deptaku przy ulicy Dąbrowskiego 1, rozpoczął się „Marsz życia” Marszu Różowej Wstążeczki. Wśród uczestników marszu znaleĄli się członkowie Towarzystwa Średzkich Amazonek, władze miasta: Burmistrz Wojciech Ziętkowski, starosta Piotr Piekarski oraz Maria Bochyńska, Piotr Kasprzak, Jerzy Skrobosiński, a także przedstawiciele środowiska medycznego Środy Wlkp , uczniowie klas: IIEA, IIIEA, IITHL Zespołu Szkół Zawodowych, uczniowie Gimnazjum nr1 w Środzie Wlkp, nauczyciele.
Marsz rozpoczął się krótkim powitaniem uczestników przez przewodniczącą Towarzystwa Średzkich Amazonek, panią Barbarę Kubiak. W czasie Marszu uczennice rozdawały przechodniom różowe balony, papierowe chorągiewki oraz ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki nowotworowej raka piersi i szyjki macicy.
Marsz zakończył się spotkaniem w Ośrodku Kultury, w czasie którego miał miejsce wykład edukacyjny na temat profilaktyki nowotworowej, przede wszystkim raka szyjki macicy i raka piersi, wygłoszony przez lekarza ginekologa panią Różę Zdziarską. Po zakończeniu wykładu odbyły się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z Ośrodka Kultury oraz słodki poczęstunek i kawa.
W Marszu uczestniczyły – pani dyrektor J. Tomczyk-Wojciechowska oraz panie K. Hoffmann-Kulawik, M. Mikołajczak.

/K. Hoffmann-Kulawik/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster