Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
 Konkursy
 Akcje szkolne
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 Zawody sportowe
 Liga halowa
 Tydzień Kultury
 SAF
 Drużyna Odysei Umysłu
 Szkolne Koło LOP
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

VII DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW W HIPOLICIE
Dzień Bezpiecznego Internetu - spotkanie z policjantem - marzec 2012
Szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego - luty 2012
Dzień Bezpiecznego Internetu - przedstawienie „Game over – życie w Realu” - luty 2012
PRAWYBORY PARLAMENTARNE - październik 2011


VII DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW W HIPOLICIE

21 maja 2012r. w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego po raz siódmy odbył się DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW. Ideą akcji było bezinteresowne czynienie dobra na rzecz innych ludzi, zwierząt i środowiska. Przy współpracy z Fundacją Arka uczniowie podjęli działania, by wspomóc średzkie schronisko dla zwierząt. Zbierano karmę dla psów oraz pieniądze na schronisko. 1 czerwca 2012r. przedstawiciele szkoły przekazali na rzecz piesków w schronisku 130 kg karmy. Na zdjęciu uczennice Zespołu Szkół Zawodowych z najmłodszymi podopiecznymi. Szczeniaki mają 5 tygodni i już niedługo trafią do nowych właścicieli.

/B. Kuropka/

Dzień Bezpiecznego Internetu - spotkanie z policjantem

2 marca 2012 w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu gościliśmy w naszej szkole st. sierż. Edytę Kwietniewską. W dwóch spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas 3EA, 3THL, 3TI, 2THG, 2TIE oraz 1TI. Zagadnienia - współczesne media, ich pozytywna i negatywna rola oraz podobieństwa i różnice między mediami wprowadziły do właściwego tematu, jakim była CYBERPRZEMOC. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i konsekwencje. Poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

/A. Karbowiak/

Szkolenie z bezpieczeństwa pożarowego

W dniach 13 i 14 lutego br w naszej szkole odbyły się szkolenie dla 3 klasy technikum hotelarskiego pod kierunkiem st. kpt. Radosława Pietrzyńskiego oraz mł. kpt. Piotra Musielaka z PP Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Podczas szkolenia, uczniowie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w obiektach hotelowych, zasadami działania gaśnic oraz sprzętu przeciwpożarowego, a także wymogów i procedur ewakuacyjnych. Młodzież miała okazję zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami mogącymi występować w obiektach, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz z wykazem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na koniec młodzież zmagała się z testem sprawdzającym ich wiedzę z zakresu szkolenia. Wszystkie pozyskane wiadomości będą na pewno niezbędne podczas zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

/M. Kawicka, A. Jaśkowiak/

Dzień Bezpiecznego Internetu - przedstawienie „Game over – życie w Realu”

Dnia 9 lutego br. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu.
Tradycyjnie grupa uczniów z kl. 1TI i 4HL pod opieką p. A. Bartkowiak i E. Nowaczyk przygotowała przedstawienie pt. „Game over – życie w Realu”. Motywem przewodnim tegorocznego spektaklu było zjawisko uzależnienia od sieci oraz cyberprzemoc. Przedstawienie miało charakter symboliczny – w niezwykle oszczędnej, lecz przejmującej i wymownej formie podkreślało zagubienie współczesnej młodzieży – poczucie osamotnienia w realnym świecie i poszukiwanie zrozumienia, bliskości na portalach społecznościowych. Sztuka miała uświadomić uczniom zagrożenia, z jakich często, korzystając z „dobrodziejstw” internetu, nie zdają sobie sprawy. Przesłanie spektaklu wyraziły ostatnie słowa podkreślające bezcenną wartość życia w realnym świecie: „TYLKO TU U TERAZ MOŻESZ BYĆ SZCZĘŚLIWY!” W problematykę przemocy z użyciem mediów elektronicznych wprowadziły uczniów krótkie historie rówieśników – prawdziwych ofiar cyberprzemocy. Na zakończenie „aktorzy” przypomnieli o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz przeprowadzili konkurs sprawdzający stopień przyswojenia prezentowanych zagadnień.

/A. Bartkowiak, E. Nowaczyk/

PRAWYBORY PARLAMENTARNE

„ Amerykanie wiedzieli, iż wolność publiczna polega na udziale w sprawach publicznych, a związana z tymi sprawami aktywność nie stanowi bynajmniej obciążenia, lecz daje podejmującym ją ludziom uczucie szczęścia, jakiego nie zdobędzie się nigdzie indziej”

Hannah Arendt

W czwartek 6 paĄdziernika 2011 r. w Hipolicie odbyły się prawybory parlamentarne. W głosowaniu udział wzięli uczniowie wszystkich klas drugich, trzecich i czwartych liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, a także nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem przeprowadzonych prawyborów było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego włączenia się w życie swojego państwa i społeczeństwa, kształtowanie postawy wzorowego obywatela w państwie demokratycznym. Przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w naszej szkole zajęły się uczennice klasy 2 Liceum Policyjnego pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Agaty Kamińskiej.
A oto wyniki głosowania:

1. Ruch Palikota 45,94%
2. Platforma Obywatelska 18,52%
3. Prawo i Sprawiedliwość 11,92%
4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,10%
5. Polskie Stronnictwo Ludowe 6,60%
6. Polska Jest Najważniejsza 4,06%
7. Nowa Prawica J. Korwina- Mikke 3,30%
8. Nasz Dom Polska Samoobrona A. Leppera 1,03%
9. Polska Partia Pracy 0,50%
10. Prawica 0,00%

Podczas głosowania oddano 1,03% głosów nieważnych.

/A. Kamińska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster