Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
 Wydarzenia
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 SAF
 Pola Nadziei
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 Zostań dawcą szpiku
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 Wolontariat
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

OBCHODY UPAMIĘTNIAJACE ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ HIPOLITA CEGIELSKIEGO

OBCHODY 200 ROCZNICY URODZIN HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Obchody upamiętniające życie i działalność Hipolita Cegielskiego

W dniu 19 kwietnia 2013 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach upamiętniających życie i działalność Hipolita Cegielskiego. Do Trzemeszna udali się dyrektor Marek Kostka, nauczyciel historii Agata Kamińska oraz uczennice biorące udział w konkursie wiedzy o Patronie: Kinga Serafin (1LOP), Agata Grześkowiak (1LOP)i Kamila Majchrzycka (1THG).

W związku z obchodami 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego średzianie wraz z przedstawicielami innych szkół noszących imię naszego Patrona udali się do Ławek, gdzie Hipolit przyszedł na świat. Tam spotkali się z Wojciechem Jurgońskim, obecnym właścicielem domu, w którym urodził się Cegielski. Pan Wojciech w interesujący sposób opowiedział przybyłym gościom o historii domu w Ławkach i o swojej rodzinie kultywującej pamięć o Hipolicie Cegielskim i ważnych wydarzeniach z historii państwa i narodu polskiego. Następnie uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod Tablicą Pamiątkową Hipolita Cegielskiego. Po czym delegacje udały się do świetlicy Wiejskiej im. H. Cegielskiego w Ławkach, gdzie można było się posilić i wypić ciepłą herbatę lub kawę. Na cześć Hipolita Cegielskiego przygotowano wspaniały tort, który każdy z uczestników z przyjemnością skosztował.

Po poczęstunku młodzież wraz z opiekunami udała się do Trzemeszna gdzie z przewodnikiem zwiedzała Bazylikę. Zaproszeni uczestnicy zapoznali się z historią budowli, wzniesionej w XII wieku przez kanoników regularnych, z okresu którego zachowały się dwie wieże i elementy architektury wnętrza. Zwiedzili również podziemia bazyliki kryjące kamienne pozostałości romańskie. W kościele widnieje także tablica upamiętniająca Hipolita Cegielskiego.

Po zwiedzaniu uczestnicy obchodów Roku Hipolita Cegielskiego udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie gdzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy "Życie i działalność Hipolita Cegielskiego". W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły imieniem Hipolita Cegielskiego z całego kraju oraz szkoły z gminy trzemeszeńskiej. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test pisemny, oddzielnie każdy z uczestników. Następnie każda drużyna odpowiadała na pytania o różnym stopniu trudności: za 1, 2 i 3 punkty. Trzecim zadaniem dla uczestników konkursu było rozwiązanie krzyżówki. Punkty uzyskane przez drużyny w poszczególnych etapach zostały zsumowane, po czym ogłoszone zostały wyniki konkursu. Agata, Kamila i Kinga reprezentujące Zespół Szkół Zawodowych w środzie Wlkp. zajęły świetne 2 miejsce, wykazując się bardzo dobrą znajomością życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Dziewczyny otrzymały dyplom i drobne upominki, natomiast nagrody ufundowane przez zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zostaną wręczone 26.10.2013 r. podczas zakończenia uroczystych obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Po rywalizacji reprezentacje szkół udały się do restauracji "Czeremcha" w Trzemesznie, gdzie podjęte zostały pysznym obiadem. Po pożegnaniu średzianie udali się w drogę powrotną do domu./A. Kamińska/

Obchody 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego

Kulminacją obchodów 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego była Gala Hipolita, która odbyła się 8 lutego 2013 roku.
Przybyli liczni goście, przedstawiciele:
- władz samorządowych Powiatu średzkiego: p. Tomasz Pawlicki- Starosta Powiatu średzkiego, Wicestarosta- p. Zdzisław Jędrzak, Przewodnicząca Rady Powiatu średzkiego- p. Małgorzata Fertała, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu- Doktor Marian Król, Dyrektor Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego- p. Edmund Dudziński, Cechmistrz - p. Tadeusza Patecki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - p. Aneta Kłopot, Komendant Powiatowej Policji - p. Paweł Wawrzyniak.
- średzkich przedsiębiorców: p. Maria Czwojdrak, p. Zbigniew Mądry, p. Barbara i Grzegorz Budaszowie, p. Jerzy Droździński, p. Jan Borowczyk.
- animatorów życia społeczno - kulturalnego w środzie: Prezes średzkiego Towarzystwa Kulturalnego - p. Bożenna Urbańska.
- rady rodziców, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w środzie Wlkp.

W dniu 24 listopada 2012 roku, w ramach obchodów rocznicowych, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, pod kierunkiem Barbary Gierczyńskiej, opracowali Katalog pytań dotyczący miejsca patrona szkoły w galerii wybitnych Wielkopolan XIX wieku i podczas happeningu zwrócili się z nimi do lokalnego środowiska.
Zobacz pytania.Mieszkańcy gminy środa Wlkp., chętnie poddali się zabawie- odpowiadali na pytania i wykonywali polecenia, wykazując się dużą wiedzą o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego.

Listopadowy happening potwierdził ponadczasowy charakter społecznikowskich pasji Cegielskiego oraz uświadomił nam, że warto ożywiać wielką, patriotyczną legendę o tym, Wielkopolaninie. Warto eksponować cechy osobowościowe Hipolita, Gaspara Cegielskiego, godne naśladowania.

Zresztą ten cel przyświecał uczniom i opiekunom, gdy ogłaszany był konkurs tematyczny "Hipolit Cegielski - ikona przedsiębiorczej i gospodarnej Wielkopolski - dawniej i dziś".
Zobacz regulamin.

W dniu 5 grudnia 2012 r. jury w składzie: p. Hanna Sęk - przewodnicząca, p. Barbara Gierczyńska, p. Anna Leporowska dokonało oceny prac biorących udział w konkursie Hipolit Cegielski - ikona przedsiębiorczej i gospodarnej Wielkopolski - dawniej i dziś. W konkursie wzięło udział 64 uczniów, z kilku klas:
klasy IV THL- 9 uczniów
klasy II THG- 24 uczniów
klasy II E- 2 uczniów
klasy III THG- 14 uczniów
klasy II TI- 7 uczniów
klasy III TIE -7 uczniów
Prace miały różną formę podawczą: biografii dziennika, prezentacji multimedialnej, pamiętnika, cv, wzbogacono je zdjęciami, rysunkami. W większości były to twórcze prace, w których podkreślano ponadczasowość idei społecznych Cegielskiego.

Przyznano nagrodę główną uczniom klasy IIITIE.
I miejsce przypadło Marlenie Fibner z klasy 3THG.
II miejsce przyznano dwóm zespołom z klasy 2TG:
-Patryk Grześkowiak, Katarzyna Stolarek, Beata Sznura
-Krystyna Andruszewska, Agnieszka Golińska, Weronika Nowak, Joanna Trzeciak
III miejsce wywalczył zespół, również z 2THG, w składzie: Weronika Buczma, Weronika Nowakowska, Arleta Sobkowiak.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała Jagoda Gomuła z 4THL - autorka maskotki Gali Hipolita - Hipogaspar 2013.


Po rozdaniu nagród wyświetlony został film z udziałem uczniów 3TIE pt. "My kontynuatorzy myśli Hipolita Cegielskiego", przygotowany pod okiem Barbary Gierczyńskiej i Kingi Gabryelewicz. Po przedstawieniu zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły wysłuchali przemówienia p. doktora M. Króla.

W trakcie Gali pani v - ce dyrektor Hanna Sęk ogłosiła konkurs o Laur Hipolita.

Następnym punktem Gali był krótki program, w którym wykorzystano fragmenty pism Hipolita Cegielskiego, książek: M. Mottego "Przechadzki po mieście" i P. Cegielskiej "Z moich wspomnień" oraz serialu "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" (odc. 5 - "Filolog i gwoździe"). Scenografię do przedstawienia przygotowała pani Monika Kawicka, a nad przebiegiem spektaklu, w którym w mistrzowski sposób zaprezentowali się uczniowie klas 1 teb oraz 1 thg, czuwała pani Anna Leporowska.

Po spektaklu uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozdawali gościom opracowany przez siebie, pod okiem Barbary Gierczyńskiej i Anny Leporowskiej okolicznościowy numer "Hipogłosu" (skład komputerowy p. K. Gabryelewicz), po czym zaproszono wszystkich do degustacji regionalnych potraw: polewki, pyry z gzikiem i szneki z glancem, przygotowanych przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Emilii Bodylskiej./B. Gierczyńska, A. Leporowska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster