Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
 Wydarzenia
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 SAF
 Pola Nadziei
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 Zostań dawcą szpiku
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 Wolontariat
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

WOLONTARIATWolontariat w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego
DZIAŁALNOŚĆ

Do pobrania - Artykuł w gazecie.

Wolontariat w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego

Wolontariat - znak czasu Działamy pod patronatem Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Środzie Wielkopolskiej od 1.09.2012 roku

Każdy realizowany przez szkolny klub wolontariusza projekt

  1. uwzględnia istniejące potrzeby, problemy, które chcemy rozwiązać, jak równieżposiadane możliwości, np. czas, którym dysponują uczniowie, ich chęci, umiejętności
  2. ma określone cele i metody pracy
  3. ma określony czas realizacji poszczególnych etapów oraz całego przedsięwzięcia
  4. wyznaczone osoby odpowiedzialne są za realizację działań , zadań, uczniowiesamodzielnie przydzielają sobie zadania, zgodnie z ich zainteresowaniami i posiadanymiumiejętnościami
  5. dominującą metodą jest praca w grupach
  6. uczniowie pracują samodzielnie, zaś nauczyciel - koordynator występuje w rolikonsultanta, monitoruje rezultaty pracy na poszczególnych etapach, a uczniowiedokonują samodzielnie oceny swoich działań
  7. istnieje możliwość zaangażowania w pracę nad projektem osób spoza szkoły, np.ekspertów, rodziców, sponsorów.


Monitorowanie aktywności szkolnych ochotników
Monitorowanie działalności wolontariuszy odbywa się poprzez
- uczestniczenie w spotkaniach klubu oraz prowadzenie przez uczniów kartaktywności wolontarystycznej
Opracowanie zasad pracy klubu
Niezbędnym narzędziem działalności naszego klubu było wspólne opracowanie iprzyjęcie regulaminu, planu działania oraz kodeksu etycznego wolontariusza.

Zostać wolontariuszem

Na pewno wielu z Was zastanawia się jak mogę zostać wolontariuszem, od czego zacząć, czy jasię do tego nadaję.
Nie jest ważne przy tym, by posiadać sporo wolnego czasu- jeśli mamy do dyspozycjichociaż 2-3 godziny tygodniowo lub nawet miesięcznie , to cenny czas , który może zostaćzagospodarowany . Oprócz wolnego czasu należy mieć przede wszystkim dobre chęci.Jeśli chcesz do nas dołączyć, powinieneś mieć
- dużo optymizmu i chęci do działania
- motywację do niesienia pomocy potrzebującym
- odpowiedzialność, wrażliwość i systematyczność


Dlaczego warto angażować się w wolontariat

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcjaz pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje.
Wolontariat stwarza Tobie szansę
- wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
- rozwijania zainteresowań
- zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach
- zawarcia przyjaźni
- zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej
Do pobrania - DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZA szałącznik w PDF

Serce na dłoni. Wolontariat w szkole.
Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza.
Wolontariat dar czasu i serca. Postanowienia ogólne.

1.Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

2. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

3. Klub wolontariusza umożliwia ujęcie spontanicznych przedsięwzięć , akcji w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Ta forma pozwala określić jasne zasady współpracy , zrozumiałe dla wszystkich członków klubu . Umożliwia ona podjęcie szerokiej współpracy nie tylko z uczniami ZSZ, ale także ze środowiskiem lokalnym np. instytucjami społecznymi.

Model Szkolnego Klubu Wolontariusza

Młodzież skupiona w szkolnym klubie wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk

a) społeczności szkolnej
b) środowiska lokalnego

Przedsięwzięcia SKW to działania przede wszystkim grupowe. Pozwalają nabyć młodzieży umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów.

Planowane w klubie inicjatywy wolontarystyczne ujmowane są w formę projektu.

Projekty SKW w roku szkolnym 2012/ 2013

1. Oczaruj świat smakiem i aromatem Uczniowie ZSZ organizują mikołajki dla dzieci – podopiecznych PCPR. grudzień
2. Bank czasu – praca członków SKW z dziećmi, wspieranie niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu Festiwalu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Wesołe święta w każdej rodzinie – paczki na Boże Narodzenie i WielkanocDZIAŁALNOŚĆ

Jesienna akcja wolontariatu

Wiosną 2013 roku szkolni wolontariusze wzięli udział między innymi w ogólnopolskiej akcji "Czary mary okulary" i zebrali kilkadziesiąt par okularów, które zasiliły pulę zebraną w całym kraju.O akcji napisano między innymi w tygodniku "Polityka" (nr 35 z września tego roku):"25000 par okularów przekazali Polacy poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Czary mary okulary . Większość darmowych okularów już znalazła nowych właścicieli w Etiopii, RPA, Kamerunie i na Jamajce. Chętni, na przykład w Etiopii, ustawiają się po nie w kolejce, bo jak relacjonują wolontariusze, którzy dobierają okulary, zazwyczaj można je kupić tylko w stolicy, a i tak niewielu na nie stać".

Rozpoczynamy jesienną zbiórkę dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., z którym współpracujemy.

Zbieramy wszystko, co potrzebne do normalnego funkcjonowania, zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym:

plecaki, tornistry, odzież, materiały piśmiennicze, a także odzież niemowlęcą, ozdoby świąteczne, ręczniki, pościele.

Podzielmy się tym, co nam zbywa, a może uszczęśliwić dziecko!Wiosenne akcje wolontariatu

Rozpoczynamy nowe akcje prowadzone przez szkolny wolontariat. W najbliższym czasieplanujemy zbiórkę słodyczy dla dzieci będących pod opieką średzkiego PCPR z okazji ŚwiątWielkanocnych. Ponadto zamierzamy także wziąć udział w akcji zbierania okularów dlaPolaków mieszkających na Syberii współpracując bezpośrednio z p. Romualdem Koperskim( koperski@romualdkoperski.pl ; tel. 501 014 262).W grę wchodzą zbędne, ale w dobrymstanie, okulary, oprawki, soczewki, pokrowce, okulary słoneczne. Apelujemy także oprzynoszenie książek dla dzieci i młodzieży, które przekażemy dla oddziału dziecięcego wszpitalu. Słodycze, okulary i książki można przekazać paniom Barbarze Gierczyńskiej i AnnieLeporowskiej lub zostawić w Sali 207.Uczniowie z Hipolita – darczyńcami

W piątek , 12 kwietnia , zakończyła się wiosenna akcja wolontariuszy przebiegająca pod dwoma hasłami Każda książka na wagę malucha oraz Czary mary- okulary. Projekt spotkał się ze zrozumieniem wielu uczniów, z klas 1 TEK,1E,2TG, 3TiE, 4THL.
Dzięki ich ofiarności udało się zebrać ponad 200 książek dla młodszych i starszych dzieci . Zostały one przekazane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie a stamtąd trafią do biblioteki oddziału dziecięcego średzkiego szpitala.
Na uwagę zasługuje też zaangażowanie uczniów z klasy 1TEK, którzy w swoich miejscach zamieszkania prowadzili zbiórkę okularów – w efekcie zebrano ponad 30 sztuk okularów, które docelowo trafią do mieszkańców Syberii.Z prezentami w PCPR 21 grudnia

21 grudnia uczniowie klasy I tek udali się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z paczkami dla dzieci, podopiecznych PCPR w Środzie. Młodzi wolontariusze postanowili inaczej niż tradycyjnie obejść zwyczaje świąteczne. Zamiast symbolicznych upominków wręczanych sobie z okazji świąt przygotowali paczki dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Wśród upominków znalazły się słodycze, środki czystości, przybory szkolne, ale także gry planszowe dla wspólnej, rodzinnej zabawy. Trafiły one do dzieci, które z pewnością ucieszą się z każdego drobiazgu. Tak zapoczątkowany zwyczaj wart jest kontynuowania, a spontaniczny gest młodzieży zasługuje na pochwałę.Wolontariusze z Hipolita z wizytą w Szkole Podstawowej nr 3 17 grudnia

Mikołajkowo-świąteczne zwyczaje nakazują dzielić się z bliŸnimi. Przyjemnie jest otrzymać podarunek, ale jeszcze przyjemniej wcielić się w rolę świętego Mikołaja i zobaczyć błysk w oku dziecka, które przyjmuje niespodziankę. Wolontariusze z klasy 1 technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych postanowili podzielić się tym, co mają najlepszego z uczniami z grupy B w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie. W poniedziałek 17 grudnia złożyli im wizytę z workiem pełnym prezentów. Przy wspólnym śpiewaniu kolęd wszystkim udzielił się świąteczny nastrój. Spotkanie przebiegło w prawdziwie wigilijnej atmosferze, nie zabrakło na nim opłatka ani pierniczków. Święty Mikołaj zrobił na dzieciach wrażenie, wizycie jego i świątecznych elfów towarzyszyły ogromne emocje! Zarówno wolontariusze, jak i dzieci na długo zapamiętają te Święta.Wolontariusze z Hipolita w Hermanowie 15-16 grudnia

Uczniowie klasy 2 TG , Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego, Katarzyna Stolarek, Agnieszka Furmanek, Marcin Pawlęga i Daniel Nowaczyk, wzięli udział w Obozie Aktywnej Integracji, w ramach realizowanego projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na temat: Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim . Miejscem dwudniowego spotkania młodzieży, 15-16 grudnia, był Folwark Konny w Hermanowie, a udział uczniów z Hipolita był formą nagrody za zaangażowanie w działalności wolontariackiej . Młodzi wolontariusze uczestniczyli w wykładzie p. Jerzego Wojciechowskiego poświęconego idei wolontariatu, z p. Malwiną Grelus wykonywali m.in. świąteczne kartki i świeczki, brali udział w inscenizacji bajki o złotej rybce, a w wolnym czasie oddawali się uciechom na basenie w Jarocinie oraz próbowali swoich sił w paintball'u. Obóz ten był niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla uczniów z ZSZ.Wolontariat - znak czasu 27-28 listopada

Uświadomienie tej prawdy uczniom przyświecało nam, kiedy przygotowywaliśmy spotkanie koordynatora PCPR, p.Jerzego Wojciechowskiego z uczniami klasy I TEK, 27 listopada, oraz wizytę IV THL, 28 listopada,w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Cele :

1. Kreowanie postaw altruistycznych i prospołecznych
2. Integracja środowiska uczniowskiego ze społecznością lokalną
3. Kształtowanie empatii w stosunkach interpersonalnych
4. Stymulowanie samorealizacji i rozwijanie indywidualnych pasji
5. Rozwijanie umiejętności komunikacyjno-społecznych

Oba spotkania wyzwoliły wśród uczniów potrzebę podejmowania inicjatyw o charakterze wolontarystycznym . Uczniowie klasy 4THL , np. , włączyli się w przygotowywanie paczek mikołajkowych. Do akcji słodki Mikołaj dołączyły inne klasy np. II TG, II TEK -6 grudnia mali podopieczni PCPC zostaną nimi obdarowani .

Pamięć o tych, którzy obok nas, nie wystarcza, potrzeba widzenia odległości mierzonej nie kilometrami, lecz sercem i wyobraŸnią.Z Klubem Wolontariusza w Hermanowie 30 września

30 września, w niedzielne słoneczne popołudnie grupa wolontariuszy pod opiekąBarbary Gierczyńskiej i Anny Leporowskiej udała się do Hermanowa. Odbył się tam piknikintegracyjny dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowany ześrodków Unii Europejskiej. Impreza skierowana była do rodzin z powiatu średzkiego, którekorzystają z pomocy PCPR w Środzie Wlkp. i stała się okazją do integracji z młodzieżąuczącą się w naszej szkole. Apel o współpracę z potrzebującymi pomocy spotkał się zżywym zainteresowaniem i odzewem uczniów, którzy licznie zjawili się w Hermanowie,aby wspólnie z resztą gości bawić się i miło spędzić czas. Organizator imprezy, JerzyWojciechowski nie ukrywał zadowolenia z postawy młodych ludzi i radości płynącejze współpracy. Nasze uczennice i uczniowie okazali się doskonałymi i spontanicznymianimatorami zajęć dla dzieci: wspólne tańce, jazda bryczką, strzelanie z łuku stały się okazjądo świetnej zabawy, a najlepszą nagrodą dla nich była radość dzieci.Tak zainicjowana współpraca ma mieć charakter trwały: w każdy piątek wolontariuszespotykają się w świetlicy środowiskowej, aby najlepiej jak umieją pomóc innym.Wolontariuszem może zostać każdy i choć nie jest to zadanie łatwe, jednak daje wielesatysfakcji. Zachęcamy do współpracy wszystkich chętnych, bo nawet najdrobniejszy gestmoże uratować człowieka.Rozpoczyna się także akcja zbiórki odzieży oraz wszelkich niezbędnych w codziennym życiuprzedmiotów: 1 oraz 8 października w sali 207. Podzielmy się tym, co mamy.Do pobrania - Z Klubem Wolontariusza w Hermanowie 30 wrześniaZespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster