Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
 Wydarzenia
 Wycieczki
 Profilaktyka zdrowotna
 Pola Nadziei
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 SAF
 Konkursy
 Zawody sportowe
 Hipoliga
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 Drużyna Odysei Umysłu
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

ŚLADAMI HIPOLITA CEGIELSKIEGO ...

ROK HIPOLITA CEGIELSKIEGO 2013

ŚLADAMI HIPOLITA CEGIELSKIEGO... - GRA MIEJSKA

Dnia 29 listopada 2013 r. delegacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udała się na spotkanie przedstawicieli szkół, które noszą imię Hipolita Cegielskiego. SpołecznoŚć naszej szkoły reprezentowali uczniowie klasy 2LOP: Kinga Serafin, Szymon Radek i Paweł Springer, pod opieką Agaty Kamińskiej.

Jak co roku, spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a przybyłe delegacje zostały ugoszczone pączkami i ciepłą herbatą w wieczornicy szkolnej. Po poczęstunku uczniowie wzięli udział w grze miejskiej „Śladami Hipolita Cegielskiego - od nauczyciela do pioniera przemysłu.” Kinga, Szymon i Paweł wspierając się planem Poznania, musieli znaleźć związane z H. Cegielskim miejsca, a po dotarciu do celu wykonać zadania. I tak udali się na miejsce dawnej Fabryki Machin i Narzędzi Rolniczych, do domu Hipolita Cegielskiego, pod pomnik z napisem Labor omnia vincit, do dawnej siedziby szkoły, do której uczęszczał Cegielski, a później pracował jako nauczyciel, a także na miejsce, gdzie swego czasu znajdował się najważniejszy i największy zakład przemysłowy Poznania. Zwycięzcami gry miejskiej okazali się jej najmłodsi uczestnicy, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu, którzy znając Świetnie miasto w najszybszym tempie dotarli do wyznaczonych celów, wykonując jednoczeŚnie poprawnie przygotowane przez organizatorów zadania. Po zakończonej rywalizacji wszyscy mogli posilić się pysznym kapuŚniakiem.

Poza wrażeniami, których dostarczyła gra miejska uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona i na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, odwiedzili wystawę przygotowaną przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie we współpracy z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego „ Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200 rocznicę urodzin”. Na zakończenie odbył się koncert Sceny Młodych z Poznania, podczas, którego uczestnicy gry miejskiej otrzymali nagrody, m.in. monety z wizerunkiem H. Cegielskiego wręczone przez przedstawicieli NBP.

Kulminacją spotkania szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego był wykład dr hab. P. Matusika z UAM, który przybliżył młodzieży i opiekunom wiek XIX, a więc czas, w którym żył i działał nasz Patron.
/A. Kamińska/

ROK HIPOLITA CEGIELSKIEGO 2013

Dnia 26 października 2013 r. odbyły się w Trzemesznie uroczystoŚci związane z 200 rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego, w których wzięli również udział przedstawiciele naszej szkoły w osobie Dyrektora Marka Kostki, nauczyciela Agaty Kamińskiej i uczennic, które w międzyszkolnym konkursie wiedzy o życiu i działalnoŚci Hipolita Cegielskiego zajęły II miejsce; były to: Kinga Serafin i Agata GrzeŚkowiak z klasy 2LOP oraz Kamila Majchrzycka z klasy 2THG.

UroczystoŚci rozpoczęła Msza Święta w intencji Hipolita Cegielskiego, odprawiona w Bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia NajŚwiętszej Maryi Panny w Trzemesznie przez Prymasa Seniora Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Następnie zaproszeni goŚcie wŚród, których nie zabrakło znanych postaci życia politycznego i społecznego ( m. in. doradca Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz, senator, posłowie oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego na szczeblu województwa, powiatu i gminy ) udali się na Skwer Hipolita Cegielskiego gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poŚwięcenie popiersia naszego Patrona. Odsłonięcia dokonał goŚć honorowy prawnuczka Hipolita Cegielskiego Zofia Cegielska- Doerffer wraz z burmistrzem Trzemeszna.

Kolejnym punktem obchodów był przejazd do Ławek, gdzie Hipolit Cegielski przyszedł na Świat. Po złożeniu wiązanek kwiatów uczestnicy uroczystoŚci udali się na sesję Rady Miejskiej, która odbyła się w OŚrodku Wypoczynkowym „ Jutrzenka” w Gołąbkach. Podczas obrad radni przyjęli kilka uchwał m. in. o nadaniu Hipolitowi Cegielskiemu honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Trzemeszno.

Nadano i wręczono także wiele wyróżnień osobom zaangażowanym w krzewienie wiedzy i upamiętnianie postaci wybitnego organicznika. Nagrodzono również szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego- otrzymały okolicznoŚciowe statuetki- oraz zwycięskich uczniów, którzy wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą postaci Patrona, wŚród nich były również uczennice naszej szkoły, którym serdecznie gratulujemy. Nagrody dla uczniów ufundowały Zakłady Hipolita Cegielskiego HCP S. A. w Poznaniu a osobiŚcie wręczył je Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy Jarosław Lazurko. Po zakończeniu sesji wszyscy zaproszeni goŚcie udali się na przygotowany poczęstunek. I tak uroczyste obchody 200 rocznicy urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego dobiegły końca./A. Kamińska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w ¦rodzie Wielkopolskiej
webmaster