Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
 Wydarzenia
 Pola Nadziei
 Wycieczki
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 SAF
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 LOP
 Wolontariat
 Akademia Hagera
 Wirtualna fizyka
 LipDub
 Konkursy
 Drzwi Otwarte
 Hipoliga
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018


WOLONTARIATSpotkanie podopiecznych PZERiI z uczniami naszej szkoły - maj 2015
Sztafeta pokoleń - luty 2015
Książeczki - bajeczki do szpitalnej biblioteczki - luty 2015
Charytatywna akcja w naszej szkole
Wolontariat w CKZiU

SPOTKANIE PODOPIECZNYCH PZERiI Z UCZNIAMI NASZEJ SZKOŁY

Gościnne podwoje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego szeroko, bardzo szeroko otworzyły się 29 maja br., by gościć najmłodszych i najstarszych członków, zrzeszonych w Polskim Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów, na inauguracji cyklu otwartych dialogów juniorów z seniorami, w ramach sztafety pokoleń Oswoić starość.

Wśród gości nie zabrakło dyrektor PCPR - pani B. Staszak, animatora szkolnego klubu wolontariusza – pana Jerzego Wojciechowskiego, przedstawicieli policji - panów aspirantów sztabowych - A. Kąsowskiego i S. Pieszke. Patronat medialny sprawowała Gazeta Średzka.

Uczniowie klasy policyjnej, pod okiem swoich nauczycieli, przygotowały szereg atrakcji, np. tor przeszkód w alkogoglach, badanie linii papilarnych. Dzieci mogły też przywdziać strój policjanta, choć największym powodzeniem cieszył się radiowóz, za kierownicą którego mogło zasiąść każde dziecko. Niewątpliwą atrakcją były też animacje dla dzieci: bańki mydlane, malowanie twarz czy wykonywanie zwierzątek z balonów oraz pokaz ratowniczy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dla dorosłych na temat bezpieczeństwa drogowego oraz koncert J. Stachowiak i naszego maturzysty K. Witkowskiego. Miłym akcentem była degustacja produktów Mleczarni Jana i Piekarni Adam i Ewa. Zresztą dzięki innym sponsorom (Burmistrz W. Ziętkowski, Firmy Alima- Bis, Decora) mogliśmy obdarować przybyłych prezentami a nasza impreza mogła się odbyć.

Projekt Oswoić starość uważamy za udany.

GALERIA

/B. Gierczyńska, K. Napierała, M. Kawicka/

SZTAFETA POKOLEŃ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

12 lutego, seniorzy-podopieczni OPS w Środzie Wlkp., byli gośćmi CKZiU. Zbliżające się Święto Walentego było jedynie pretekstem do tego spotkania, organizatorom chodziło raczej o zasygnalizowanie problemu starości, zwłaszcza, że Rok 2015 został przez Jolantę Kwaśniewską nazwany Rokiem Oswajania Starości.

W progach Centrum, w ramach sztafety pokoleń, młodzi i nieco starsi uczestnicy spotkania, dzielili się swoimi doświadczeniami - zwłaszcza na płaszczyŸnie muzycznej. Seniorzy, pod batutą p. dyr. D. Wieczorek, dali żywiołowy koncert a uczniowie zrewanżowali się lirycznym, słowno-muzycznym programem artystycznym. O potrzebie takich spotkań i budowaniu więzi międzypokoleniowej mówił p. Jerzy Wojciechowski.

Po części oficjalnej przyszła pora na poczęstunek, przygotowany również przez uczniów Centrum, nie zabrakło także tańców przy muzyce lat 90 -tych.

/B. Gierczyńska/

AKCJA KLUBU WOLONTARIUSZA: KSIĄŻECZKI - BAJECZKI DO SZPITALNEJ BIBLIOTECZKI

10 lutego 2015 roku, do świetlicy oddziału średzkiego szpitala zostały przekazane, zebrane w 2014r., książki (bajki, powieści młodzieżowe, literatura fantasy). Zbiory do szpitala, w towarzystwie p. J. Wojciechowskiego dostarczyli wolontariusze z Centrum - uczniowie 1TI i 1TSH.

GALERIA

/B. Gierczyńska/

CHARYTATYWNA AKCJA W NASZEJ SZKOLE

I u nas zagościła „serdeczna paczka” - uczniowie poszczególnych klas włączyli się do akcji charytatywnej, mającej na celu pomoc koleżance, która po wypadku samochodowym przeszła skomplikowaną operację i obecnie jest w trakcie długiej rehabilitacji.
Do koszyka trafiły więc artykuły spożywcze, środki chemiczne, słodycze, ubrania oraz elementy odblaskowe. Ten dar serca wzruszył całą obdarowaną rodzinę.
Rodzice pragną tą drogą podziękować nauczycielom szkoły i wszystkim uczniom, którzy sprawili, że te święta będą miały magiczną moc.

GALERIA

/B. Gierczyńska, E. Bodylska, A. Karbowiak/

Wolontariat w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego
DZIAŁALNOŚĆ

Do pobrania - Artykuł w gazecie.

Wolontariat w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego

Wolontariat - znak czasu Działamy pod patronatem Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Środzie Wielkopolskiej od 1.09.2012 roku

Każdy realizowany przez szkolny klub wolontariusza projekt

  1. uwzględnia istniejące potrzeby, problemy, które chcemy rozwiązać, jak równieżposiadane możliwości, np. czas, którym dysponują uczniowie, ich chęci, umiejętności
  2. ma określone cele i metody pracy
  3. ma określony czas realizacji poszczególnych etapów oraz całego przedsięwzięcia
  4. wyznaczone osoby odpowiedzialne są za realizację działań , zadań, uczniowiesamodzielnie przydzielają sobie zadania, zgodnie z ich zainteresowaniami i posiadanymiumiejętnościami
  5. dominującą metodą jest praca w grupach
  6. uczniowie pracują samodzielnie, zaś nauczyciel - koordynator występuje w rolikonsultanta, monitoruje rezultaty pracy na poszczególnych etapach, a uczniowiedokonują samodzielnie oceny swoich działań
  7. istnieje możliwość zaangażowania w pracę nad projektem osób spoza szkoły, np.ekspertów, rodziców, sponsorów.


Monitorowanie aktywności szkolnych ochotników
Monitorowanie działalności wolontariuszy odbywa się poprzez
- uczestniczenie w spotkaniach klubu oraz prowadzenie przez uczniów kartaktywności wolontarystycznej
Opracowanie zasad pracy klubu
Niezbędnym narzędziem działalności naszego klubu było wspólne opracowanie iprzyjęcie regulaminu, planu działania oraz kodeksu etycznego wolontariusza.

Zostać wolontariuszem

Na pewno wielu z Was zastanawia się jak mogę zostać wolontariuszem, od czego zacząć, czy jasię do tego nadaję.
Nie jest ważne przy tym, by posiadać sporo wolnego czasu- jeśli mamy do dyspozycjichociaż 2-3 godziny tygodniowo lub nawet miesięcznie , to cenny czas , który może zostaćzagospodarowany . Oprócz wolnego czasu należy mieć przede wszystkim dobre chęci.Jeśli chcesz do nas dołączyć, powinieneś mieć
- dużo optymizmu i chęci do działania
- motywację do niesienia pomocy potrzebującym
- odpowiedzialność, wrażliwość i systematyczność


Dlaczego warto angażować się w wolontariat

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcjaz pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje.
Wolontariat stwarza Tobie szansę
- wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
- rozwijania zainteresowań
- zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach
- zawarcia przyjaźni
- zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej
Do pobrania - DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZA szałącznik w PDF

Serce na dłoni. Wolontariat w szkole.
Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza.
Wolontariat dar czasu i serca. Postanowienia ogólne.

1.Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

2. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

3. Klub wolontariusza umożliwia ujęcie spontanicznych przedsięwzięć , akcji w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Ta forma pozwala określić jasne zasady współpracy , zrozumiałe dla wszystkich członków klubu . Umożliwia ona podjęcie szerokiej współpracy nie tylko z uczniami ZSZ, ale także ze środowiskiem lokalnym np. instytucjami społecznymi.

Model Szkolnego Klubu Wolontariusza

Młodzież skupiona w szkolnym klubie wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk

a) społeczności szkolnej
b) środowiska lokalnego

Przedsięwzięcia SKW to działania przede wszystkim grupowe. Pozwalają nabyć młodzieży umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów.

Planowane w klubie inicjatywy wolontarystyczne ujmowane są w formę projektu.

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster