Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
 Wydarzenia
 Pola Nadziei
 Wycieczki
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 SAF
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 LOP
 Wolontariat
 Akademia Hagera
 Wirtualna fizyka
 LipDub
 Konkursy
 Drzwi Otwarte
 Hipoliga
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

PROJEKTY EDUKACYJNE„By fizyka była ciekawsza…….”


„By fizyka była ciekawsza…….”

Przedmioty ścisłe, w tym fizyka często sprawiają trudność uczniom, a przez to nie zawsze są przez nich lubiane. Dlatego nauczyciele średzkiego „Hipolita” postanowili wziąć udział w projekcie edukacyjnym „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Projekt ten został przygotowany przez Politechnikę Koszalińską i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół średnich fizyką do poziomu umożliwiającego kształcenie na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Realizacja tych założeń następuje poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami edukacyjnymi. W ramach projektu nauczyciele otrzymali zestaw pomocy naukowych w tym odtwarzacze blue-ray z przeznaczeniem do realizacji projektu a uczniowie dostęp do portalu edukacyjnego przygotowanego specjalnie do tego projektu.
W Zespole Szkół Zawodowych w Środzie innowację pedagogiczną wprowadzają Agata Orłowska i Sebastian Kawicki, a beneficjentami projektu jest około180 uczniów tej szkoły z klas zawodowych i techników.

/A. Orłowska, S. Kawicki /

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster