Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
 Wydarzenia
 Pola Nadziei
 Wycieczki
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 SAF
 Zawody sportowe
 Tydzień Kultury
 Liga halowa
 LOP
 Wolontariat
 Akademia Hagera
 Wirtualna fizyka
 LipDub
 Konkursy
 Drzwi Otwarte
 Hipoliga
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

KONKURSYTRZY KONKURSY POLONISTYCZNE
OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA
KONKURS GASTRONOMICZNY
ZAWODY FRYZJERSKIE
POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS
KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA – ELIMINACJE SZKOLNE
KONKURS PIEKARSKO – CUKIERNICZY
KONKURS TEMATYCZNY "KULTURA TO JEST TO"
III KONKURS WIEDZY O SPORCIE ROZSTRZYGNIĘTY!
„WHAT'S IN A SONG?”
Zbiórka makulatury w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TRZY KONKURSY POLONISTYCZNE

 1. PO PIERWSZE: zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie o Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii, tj. w dwudziestej pierwszej już edycji naszego powiatowego dyktanda. Naszym celem jest niezmiennie dowartościowanie uczniów bezbłędnie posługujących się piórem oraz krzewienie umiłowania i znajomości języka polskiego.
  Zachęcamy młodzież do udziału w naszym konkursie i prosimy o wytypowanie bądź wyłonienie w drodze eliminacji trzyosobowej reprezentacji szkoły.
  Do Jury zaprosiliśmy współpracujące z nami od lat osoby: Panią Grażynę Wiśniewską, polonistkę z Gimnazjum nr 1 w środzie Wlkp. oraz Panią Redaktor Hannę Sowę z „Gazety średzkiej”.
  Do Jury zapraszamy również Państwa, którzy przybędą z młodzieżą jako opiekunowie. W przerwie przeznaczonej na sprawdzanie prac odbędzie się dodatkowo minikonkurs literacki.
  W tegorocznym dyktandzie, podobnie jak rok temu, wezmą udział także zainteresowani uczniowie z kilku szkół spoza naszego powiatu.
  Konkurs zostanie rozegrany w dniu 25 maja 2015 r. w sali nr 115 (w świetlicy) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. w godzinach od 10.00 do ok. 14.
  Prosimy o potwierdzenie do 20 czerwca przystąpienia szkoły do konkursu i zgłoszenie uczestników telefonicznie (721190788) lub pocztą elektroniczną na adres abart68@wp.pl.
  Do pobrania - regulamin>>

 2. PO DRUGIE: ogłaszamy kolejną edycję konkursu literackiego na opowiadanie. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Zło dobrem zwyciężaj".
  W Jury zasiądą literaturoznawcy i historycy literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Pan prof. dr hab. Wiesław Ratajczak, Pani dr Elżbieta Lijewska oraz Pani dr Anna Roter-Bourkane.
  Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu średzkiego, chociaż w zasadzie jest konkursem otwartym dla początkujących autorów.
  Nagrody ufundował Starosta średzki. Konkurs będzie relacjonowany przez prasę lokalną, będziemy się starać, aby najlepsze opowiadania zostały opublikowane. Uczestnicy wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczyste zakończenie konkursu połączone z omówieniem utworów i dyskusją, które odbędzie się na w ostatnich dniach maja.
  Stawiamy jednak pewne warunki co do treści i kompozycji utworów:
  1. Tematem opowiadania jest zasada: "Zło dobrem zwyciężaj".
  2. Ani maksyma: "Zło dobrem zwyciężaj", ani jej inne wersje, ani autorskie rozważania na jej temat nie mogą pojawić się w utworze.
  3. Autorzy opowiadań muszą przedstawić tę zasadę lub swój stosunek do niej tylko za pomocą opowiadanych wydarzeń.
  4. Opowiadanie może mieć charakter całkowicie świecki.
  5. Zgodnie z propozycją zainteresowanych uczniów utwór może być utrzymany w konwencji fantasy bądź baśniowo-legendowej, ale nie jest to konieczne :).
  6. Akcja utworu powinna się rozgrywać przynajmniej częściowo w środzie lub jej szeroko pojętych okolicach.
  Poza tym pozostawiamy uczestnikom pełną swobodę w ich poczynaniach twórczych. Przewidujemy przyznanie czterech nagród i pięciu wyróżnień, ale sądzimy, że dzięki konfrontacji różnych typów wrażliwości, uzdolnień i pomysłów korzyść odniosą wszyscy uczestnicy.
  Cele konkursu:
  1. Napisanie przez młodzież opowiadania.
  2. Ożywienie zainteresowań literaturą w dobie ich zamierania i przeciwdziałanie degradacji literatury.
  3. Wspieranie rozwoju sił twórczych oraz całego szeregu umiejętności i zdolności, jakie kształtuje twórczość literacka.
  4. Dowartościowanie młodzieży piszącej.
  Prace konkursowe należy przesłać w trzech egzemplarzach do 20 maja 2015 roku na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. z dopiskiem na kopercie: Zło dobrem zwyciężaj.
  Prace konkursowe należy przesłać w trzech egzemplarzach do 20 maja 2015 roku na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. z dopiskiem na kopercie: Zło dobrem zwyciężaj.
  Do pobrania - regulamin>>

 3. PO TRZECIE: Chcielibyśmy zaproponować młodzieży udział w nietypowym konkursie polonistycznym - Wielkim Konkursie Języka Polskiego.
  Jego uczestnicy otrzymają do rozwiązania cztery zadania z zakresu czterech bardzo istotnych i praktycznie cennych umiejętności: redagowania, przeredagowywania i interpretacji tekstu, precyzyjnej komunikacji, pięknego i bezbłędnego przeczytania na głos tekstu literackiego oraz przygotowania i publicznego wygłoszenia krótkiego tekstu mówionego.
  Wszystkie zadania będzie trzeba wykonać w ograniczonym czasie. Uczniowie wystąpią w czteroosobowych zespołach, co może stanowić okazję do ćwiczenia umiejętności współpracy, wzajemnego inspirowania się oraz umiejętnego wykorzystania specjalnych zdolności poszczególnych członków zespołu.
  Nagrody – indywidualne dla wszystkich członków trzech najlepszych zespołów - ufundował Starosta średzki. Podobne konkursy zorganizowaliśmy w latach ubiegłych. Nietypowe i dowcipne zadania sprawiły, że uczniowie świetnie się bawili.
  Prosimy o wytypowanie bądź wyłonienie drogą eliminacji jednego czteroosobowego zespołu, który będzie reprezentował Państwa Szkołę.
  Konkurs zostanie przeprowadzony 27 maja 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Rozpocznie się o godzinie 9.00 w świetlicy (sala nr 115). Zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się ok. godziny 15.00.
  Przy ocenianiu zadań posłużymy się przygotowanym przez nas przejrzystym i obiektywnym system punktacji. Do Jury serdecznie zapraszamy również Państwa, którzy przybędą do nas jako opiekunowie młodzieży.
  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przystąpienia do konkursu do 15 maja 2015 r. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 721 190 788 lub wysyłając e-mail na adres: abart68@wp.pl.
  Do pobrania - regulamin>>

/A. Leporowska/

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

„Informatycy na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości”

W dniu 21 kwietnia odbyły się w Poznaniu eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. reprezentowali tegoroczni maturzyści z klasy informatycznej Krzysztof Witkowski i Łukasz Bolewski pod opieką nauczyciela Sebastiana Kawickiego.

Uczniowie zaprezentowali pracę konkursową pod nazwą „Klawiatura MIDI wykonana ze starych organów”. Drużyna z CKZiU zajęła drugie miejsce w swojej kategorii pokonując m.in. drukarkę 3D i frezarkę CNC. Jednocześnie awansowali do finału ogólnopolskiego w Warszawie, którego rozstrzygnięcie będzie w czerwcu.

GALERIA

/S. Kawicki/

KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Tradycyjnie jak co roku uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mogli się zmierzyć w finale Konkursu Logicznego Myślenia. V edycja konkursu dla gimnazjalistów odbyła się 25.03.2015r. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w listopadzie 2014 r. w świetlicy CKZiU w Środzie spotkało się 16 zwycięskich zespołów: z Kleszczewa, Pigłowic, Nowego Miasta, Sulęcinka, Zaniemyśla oraz Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum w Zespole Szkół Akademickich ze Środy Wlkp. Poziom uczestników był bardzo wyrównany. Zwycięzcą konkursu okazał się zespół z Gimnazjum w Kleszczewie w składzie: Grzegorz Mąderek, Jarosław Ratajczak i Adrian Wojtczak. Drugie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Środzie: Tatiana Wojcińska, Wojciech Mańczak, Jacek Kwieciński. Trzecie miejsce należało do gimnazjalistów z Zespołu Szkół Akademickich: Jakuba Brodniaka, Szymona Szkudlarka i Jakuba Felmana.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w finale 15.04.2015r. Była to już XV edycja tego konkursu. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp, Zespołu Szkół w Nowym Mieście oraz drużyny CKZiU. Tym razem najlepszym zespołem okazała się drużyna z LO w składzie Adam Grabowski, Szymon Szczot, Mateusz Litka. Na drugim miejscu uplasował się zespół z CKZiU w składzie Marcin Lipiecki, Michał Strugała i Dawid Wichłacz a trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie z Nowego Miasta Łukaszowi Piaseckiemu, Kamilowi Żebrowskiemu i Damianowi Marciniakowi. Patronem konkursu i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe, jego organizatorkami Renata Mikołajczak, Małgorzata Ciesielska i Agata Orłowska - nauczycielki CKZiU w Środzie. Organizatorki serdecznie dziękują za słodki poczęstunek właścicielom Piekarni - Cukierni Łobza z Zaniemyśla. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu średzkiego, którzy współpracują z nimi od wielu lat. Zapraszamy w przyszłym roku.

GALERIA

/R. Mikołajczak/

KONKURS GASTRONOMICZNY

Dnia 20 marca 2015r. odbył się w naszej szkole po raz kolejny konkurs gastronomiczny. Celem takiego konkursu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych uczniów, propagowanie rodzimych tradycji oraz kształtowanie postaw kreatywnych.W tym roku konkurs został przeprowadzony w dniu obchodów Imienin Hipolita i I Dnia Wiosny. Wzięło w nim udział 11 uczniów: Natalia Przybył i Wiktoria Ratajczak z klasy I TG, Iza Soszyńska i Paulina Dobrogojska z Klasy 2TEG, Anna Marchewka, Kamila Majchrzycka, Aleksandra Włodarczak i Karolina Spychalska z klasy 3THG, Krystyna Andruszewska z klasy 4TG oraz Aleksandra Ferdynus i Mateusz Bezler z klasy 1C.

Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie potrawy z dowolnych surowców. Musieli wcześniej opracować recepturę gastronomiczną i przedstawić ją do zaakceptowania członkom komisji tydzień przed konkursem. Określoną potrawę wykonywały dwie osoby. Podczas oceny brane były pod uwagę takie czynniki jak: właściwe przygotowanie produktów i sprzętu, higiena i czystość w czasie pracy, optymalne wykorzystanie surowców i półproduktów, kreatywność, kompozycja, łączenie smaków, zastosowane techniki kulinarne oraz smak i aromat potrawy. Wykonane dania oceniało jury w składzie:

 1. Hanna Sęk – wicedyrektor – przewodnicząca
 2. Emilia Bodylska – nauczycielka CKZiU
 3. Małgorzata Mikołajczak – nauczycielka CKZiU
 4. Monika Kawicka – nauczycielka CKZiU

W związku z tym, że wszystkie potrawy były przygotowane i podane na wysokim poziomie, z zastosowaniem różnorodnych technik kulinarnych, jury postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca, a pozostałym równorzędne drugie.

I miejsce – Natalia Przybył i Wiktoria Ratajczak, przygotowana potrawa to: Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym, łódeczki ziemniaczane i fasolka z sosem azjatyckim.

I miejsce – Aleksandra Ferdynus i Mateusz Bezler, przygotowana potrawa to: Roladki drobiowe z gorgonzolą i suszonymi pomidorami, kluski półfrancuskie, marchewka oprószana.

II miejsce – Iza Soszyńska i Paulina Dobrogojska, przygotowana potrawa to: Rożki krucho-drożdżowe z mięsem i pieczarkami, sos czosnkowy, sałata z sosem winegret.

Aleksandra Włodarczak i Karolina Spychalska, przygotowana potrawa to: Kurczak z orzechami włoskimi i warzywami w sosie słodko-kwaśnym.

Anna Marchewka i Kamila Majchrzycka, przygotowana potrawa to: Tort śmietankowo-owocowy.

Krystyna Andruszewska, przygotowana potrawa to: Tort śmietankowo-owocowy.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy.

/E. Bodylska/

ZAWODY FRYZJERSKIE

Stylistyczny sukces Eweliny

W niedzielę 8 marca br. w Poznaniu odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego. Świetnie spisała się w nim fryzjerka z Dominowa. Konkurs był jednocześnie eliminacjami do mistrzostw Polski, które za miesiąc odbędą się również w Poznaniu. Konkurs odbywał się w dwóch działach - męskim pod hasłem "Modne modelowanie - fryzura użytkowa. Strzyżenie i modelowanie fryzura klasyczna" oraz damskim "Fryzura dzienna konsumencka - strzyżenie i uczesanie, z przeczesaniem na wieczorową".

W Poznaniu zorganizowano również dwie konkurencje indywidualne. Jedna w dziale damskim polegała na wykonaniu fryzury z fal i pierścieni na mokro a`la Monroe. Dla średzian najciekawsza była jednak konkurencja indywidualna "Ja stylista", której zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania się wraz z poznańskim klubem stylizacji Look 2015. Konkurencja była przeznaczona dla osób z tytułem czeladnika i uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów 4. roku technikum dziennego oraz technikum zaocznego. Warunkiem było nieprzekroczenie 21. roku życia w dniu konkursu. Konkurencja ta - jako jedyna - odbywała się na żywym modelu, pozostałe fryzury powstawały na główce manekina.

Konkurencję "Ja stylista" wygrała Barbara Orzechowska. Trzecie miejsce - na dwunastu startujących - zajęła Ewelina Frąckowiak, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. E. Frąckowiak pracuje obecnie w średzkim Salonie Fryzjerskim Cleo. Do konkursu E. Frąckowiak przygotowywała się pod okiem Justyny Opas. To nie pierwszy konkurs, w którym startowała młoda fryzjerka z Dominowa. Przed rokiem wystartowała w konkursie w Sieradzu. Z kolei za tydzień spróbuje swoich sił w międzynarodowym konkursie fryzjerskim we Frankfurcie nad Odrą. Będzie również reprezentowała szkołę w pokazie fryzjerskim we Wrześni, gdzie w niedzielę również odbędzie się konkurs.

GALERIA

/Gazeta średzka, J. Krzemiński/

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

W czwartek 11 grudnia 2014 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. odbył się etap powiatowy IX Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Organizatorem Olimpiady byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. oraz Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test na temat zakażeń wirusem HIV i zachorowań na AIDS: pochodzenie, budowa i biologia wirusa, zakażenia, problemy osób zakażonych i chorych.

CKZiU w Środzie Wlkp. reprezentowane było przez uczniów klasy 1 TI: Macieja Ochowiaka, Magdalenę Mendykę i Pawła Kaźmierczaka.

Laureatem Olimpiady i zdobywcą I miejsca został Maciej Ochowiak. Gratulujemy!

GALERIA

/K. Hoffmann-Kulawik/

KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA – ELIMINACJE SZKOLNE

Już po raz piętnasty 1 grudnia 2014 r uczniowie z CKZiU, zmagali się z zadaniami Konkursu Logicznego Myślenia. Konkurs ten jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów – tym razem do rywalizacji stanęły 23 trzyosobowe zespoły z 11 klas.

Najlepsze okazały się zespoły w składzie:

 • Zespół I z klasy 4 TB w składzie:
  • Marcin Lipiecki
  • Michał Strugała
  • Dawid Wichłacz
 • Zespół II z klasy 2 TEG w składzie:
  • Marta Strugała
  • Kacper Lisiecki
  • Robert Pluciński

Zespoły te będą reprezentowały naszą szkołę w etapie międzyszkolnym, do którego w tym roku zgłoszone zostały cztery szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolniczych oraz CKZiU w Środzie i w Łęknie. Organizatorkami konkursu są Renata Mikołajczak, Małgorzata Ciesielska i Agata Orłowska.

GALERIA

/R. Mikołajczak/

KONKURS PIEKARSKO – CUKIERNICZY

27 listopada 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ¦rodzie Wielkopolskiej we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych został przeprowadzony Szkolny konkurs piekarsko– cukierniczy....

więcej>>

/M.Mikoł±jczak/

KONKURS TEMATYCZNY "KULTURA TO JEST TO"

25 listopada 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ¦rodzie Wielkopolskiej, w ramach XX - TYGODNIA KULTURY W NASZEJ SZKOLE został przeprowadzony Szkolny konkurs tematyczny: KULTURA TO JEST TO....

więcej>>

/M.Mikoł±jczak, K.Hoffamnn-Kulawik/

III KONKURS WIEDZY O SPORCIE ROZSTRZYGNIĘTY!

W środę 26 listopada 2014 r. w hali sportowej naszej szkoły odbył się konkurs sportowy, który nie wymagał wysiłku fizycznego lecz rozległej wiedzy na temat sportu.

W konkursie wzięło udział 69 uczniów. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie z klas 1LOP, 1TL i 1TG. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test pisemny złożony z 31 pytań, za które można było zdobyć maksymalnie 46 pkt.

Z testem najlepiej poradzili sobie uczniowie z klasy 1 LOP.

Największą sportową wiedzą wykazali się:
Zuzanna Grześkowiak i Alicja Noworyta zdobywając 36 pkt.
Kolejne miejsca zajęli Jakub Piaseczny i Alicja Czujek - 35 pkt.

Do pobrania - wyniki>>

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy osiągniętych wyników, dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA

/E. Szarzyńska/

„WHAT'S IN A SONG?”

Dnia 18.11.2014r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego pt.: What's in a song?. 35 uczniów podjęło się próby zrozumienia i analizy dwóch piosenek anglojęzycznych.

Najlepszymi okazali się:
I miejsce - Karolina Tomczak z klasy 2TBS
II miejsce - Szymon Kurkowiak z klasy 2TBS
III miejsce - Marta Matela z klasy 1 TL

Wyróżnione zostały również następujące osoby:
Weronika Baranowska z klasy 1TG
Piotr Bączkiewicz z klasy 2TBS
Karolina Jaroszewska z klasy 3LOP oraz
Wojciech Chojnacki z klasy 2 TBS.

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

/Dorota KuĽniewska, Lidia Kasprzak/

Zbiórka makulatury w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W dniach 21-22 października 2014r. odbyła się w naszej szkole zbiórka makulatury, w której zebraliśmy ponad 950 kg makulatury.

Dzięki naszej zbiórce przyczyniliśmy się do uratowania 18 drzew, gdyż każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa przy czym należy wiedzieć że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Uczniowie naszej szkoły, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły z zaangażowaniem uczestniczyli w akcji, która przebiegła pomyślnie i bez zakłóceń.

Najwięcej makulatury do punktu zbiórki oddała klasa 1 LDR w ilości 214,5 kg, zaraz za nimi uplasowała się klasa 2 LDR z ilością 165 kg, a trzecie miejsce zajęła klasa 3 THG z ilością 123 kg. W akcję włączyły się także klasy: 2 TBS, 1 LOP, 3 B, 2 LOP, 2 TI, 4 TG, 4 TEK, 2 G. Na szczególną pochwałę zasługuje praca uczniów klasy 3 THG: Jakuba Ojcieszaka i Daniela Bartkowiaka. Należy podziękować także Dyrekcji i paniom, które były odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg całej akcji, a mianowicie: Małgorzacie Mikołajczak, Katarzynie Hoffmann-Kulawik i Teresie Pietrzyk.

/J.Ojcieszak, D.Bartkowiak/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w ¦rodzie Wielkopolskiej
webmaster