Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wydarzenia
 Wolontariat Pola Nadziei
 Wolontariat inne działania
 Wolontariat
 SAF
 Konkursy
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 ZSZ-kierunki kształcenia
 LO-kierunki kształcenia
 Szkoła bez przemocy
 SZOK
 SKKT
 Spotkania u HIPOLITA
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018


Kolejne zabawki przekazane na SOR
Dzięki Wam, odzyskałam wiarę w ludzi – finał Radosnej paczki w Hipolicie
Pomagam, aby żyć pełniej...

KOLEJNE ZABAWKI PRZEKAZANE NA SOR

Dnia, 23.03.2016 uczennice kl. II LDR – Anna Dorozik i Jolanta Ginter przekazały kolejną partię zabawek, które posłużą małym podopiecznym SOR w Środzie Wlkp.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej zbiórki.

/K. Napierała/

Dzięki Wam, odzyskałam wiarę w ludzi – finał Radosnej paczki w Hipolicie

Są wśród nas ludzie, którzy mają tak niewiele – tymi słowami rozpoczynało się ogłoszenie o rozpoczęciu akcji „Radosna paczka w Hipolicie”, która była już drugą edycją tej inicjatywy w naszej szkole. W piątek 18 grudnia br. zakończyliśmy zbiórkę środków czystości, kosmetyków i żywności. Tego samego dnia przedstawiciele naszej szkoły przekazali paczkę potrzebującej rodzinie.
Dzięki Wam, odzyskałam wiarę w ludzi – mówiła wzruszona mama obdarowanej rodziny. Dziękujemy za wszystko. Nigdy nie pomyślelibyśmy, że całkiem obcy ludzie potrafią zrobić nam tak wspaniałą niespodziankę. Proszę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w jej przygotowanie.
Zaangażowanie w tę akcję było dla nas lekcją empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych. Większość z nas zaliczyła tę lekcję na szóstkę!

Bardzo dziękujemy Wam za okazane serce i chęć niesienia pomocy!

/A. Karbowiak, R. Mikołajczak/

Pomagam, aby żyć pełniej...

24 września 2015 roku uczniowie – wolontariusze z naszej szkoły, uczestniczyli w konferencji: "Pomagam, aby żyć pełniej. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka." Mieli okazję wysłuchać wykładów profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poznali specyfikę i zasady działania wolontariatu chrześcijańskiego, cechy dobrego wolontariusza. Uczniowie naszej szkoły poznali także formy działalności wolontariackiej innych szkół średzkich oraz przedstawili przykłady swojej działalności.

/B. Gierczyńska, A. Karbowiak/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster