Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wydarzenia
 Wolontariat Pola Nadziei
 Wolontariat inne działania
 Wolontariat
 SAF
 Konkursy
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 ZSZ-kierunki kształcenia
 LO-kierunki kształcenia
 Szkoła bez przemocy
 SZOK
 SKKT
 Spotkania u HIPOLITA
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018


WOLONTARIATPODZIEL SIĘ ŻYCIEM! Spotkanie z „Drużyną Szpiku”

I MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIATU W CKZiU

SERCE NA DŁONI. WOLONTARIAT W SZKOLE

PODZIEL SIĘ ŻYCIEM! Spotkanie z „Drużyną Szpiku”

We wtorek 9 lutego br. po raz kolejny odwiedziła naszą szkołę „Drużyna Szpiku”. Tego dnia uczniowie klas trzecich mieli okazję dowiedzieć się od wolontariuszki tej fundacji - Pani Marii Homan, w jaki sposób można zostać dawcą szpiku kostnego.

Transplantacja szpiku kostnego to zazwyczaj jedyna szansa na uratowanie życia osobom chorym na nowotwór krwi zwany białaczką. Baza potencjalnych dawców szpiku kostnego w naszym kraju zawiera ok. milion osób, co w porównaniu do pozostałych europejskich krajów wciąż niska liczba. Dlatego polscy pacjenci często ratowani są szpikiem pochodzącym od dawców np. z Niemiec.

Szerzenie wiedzy na temat transplantologii szpiku kostnego to główny cel fundacji „Drużyna Szpiku”. Podczas spotkania z młodzieżą Pani Maria Homan wyjaśniła, jak wygląda procedura rejestracji potencjalnego dawcy szpiku oraz opowiedziała o sposobach pobierania od dawcy komórek krwiotwórczych i samego szpiku kostnego. Spotkanie wzbogacone zostało przykładami pacjentów, którzy zostali uratowani dzięki przeszczepowi oraz wzruszającym wspomnieniem osób, dla których niestety nie udało się znaleźć dawcy.

GALERIA

/P. Hyżyk/

I Międzyszkolny Dzień Wolontariatu w CKZiU

Weźź tyle, ile potrzebujesz,
Daj tyle, ile możesz

W dniu 4 grudnia br. progi naszej szkoły przekroczyło wielu znakomitych gośści: dyrektor Ośśrodka Pomocy Społecznej - D. Wieczorek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - B. Staszak, kierujący Centrum Kryzysowym przy ul. Lipowej - J. Wojciechowski oraz W. Łechtańska – wolontariuszka ze Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla. Obecni byli także przedstawiciele szkół ze swoimi opiekunami. Patronat medialny nad naszą imprezą objęła Gazeta śŚredzka.

Pierwszą częśść konferencji zdominowały wystąpienia zaproszonych gośści na temat: Roli wolontariatu we współczesnym procesie wychowania.

Drugim punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu na, zgodny z tematem konferencji, demotywator. Niekwestionowanymi zwycięzcami okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Bardzo podobał się program artystyczny, w którym wykorzystane zostały cytaty z demotywatorów.

Gośśćmi specjalnymi konferencji byli uczestnicy Ośśrodka Wsparcia, którzy nie tylko uczyli się sztuki carwingu, pod okiem pani E. Bodylskiej, ale sami uczyli, przybyłych na konferencję, niełatwej sztuki rękodzieła.

Miłym akcentem spotkania był poczęstunek, sponsorowany przez cukiernię Adama i Ewy. Cukiernia ta zresztą była także sponsorem nagród.

GALERIA

/B. Gierczyńska, K. Napierałą/

Serce na dłoni. Wolontariat w szkole.
Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza.

Wolontariat dar czasu i serca. Postanowienia ogólne.

 1. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania śświata wartośści.
 2. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśśnikom w trudnych sytuacjach.
 3. Klub wolontariusza umożliwia ujęcie spontanicznych przedsięwzięć, akcji w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Ta forma pozwala okreśślić jasne zasady współpracy, zrozumiałe dla wszystkich członków klubu. Umożliwia ona podjęcie szerokiej współpracy nie tylko z uczniami Centrum, ale także ze śśrodowiskiem lokalnym np. instytucjami społecznymi.

Model Szkolnego Klubu Wolontariusza

Młodzież skupiona w szkolnym klubie wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch śśrodowisk:

 1. społecznośści szkolnej,
 2. śśrodowiska lokalnego.
Przedsięwzięcia SKW to działania przede wszystkim grupowe. Pozwalają młodzieży na kształtowanie umiejętnośści współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów.
Planowane w klubie inicjatywy wolontarystyczne ujmowane są w formę projektu.

Projekty SKW w roku szkolnym 2015/2016

 1. Oczaruj śświat smakiem i aromatem. Uczniowie Centrum organizują mikołajki dla dzieci –podopiecznych PCPR, w ramach rekolekcji szkolnych (współpraca z samorządem szkolnym) - grudzień.
 2. Bank czasu -– praca członków SKW z seniorami, zrzeszonymi w Polskim Związku Emerytów i Rencistów - oddział Śśroda Wlkp w OPS, i PCPR, wspieranie osób potrzebujących poprzez okazjonalne akcje.
 3. Wesołe Śświęta w każdej rodzinie –- paczki na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
 4. Dialog międzypokoleniowy –- juniorzy z Centrum współtworzą z OPS i PCPR spotkania z seniorami: wymiana dośświadczeń, np. ze Szczęśśliwą Trzynastką z okazji Walentynek -– luty.
 5. Podaruj uśmiech -– członkowie Centrum działają na rzecz dzieci: współpraca ze śśredzkim szpitalem i podopiecznymi PCPR.
 6. Warto się dzielić… - zbiórka odzieży i żywnośści (np. akcja Tytka ryżu - grudzień) cały rok.
 7. Spotkania z panem J. Wojciechowskim - koordynatorem SKW, z ramienia PCPR.
 8. Zorganizowanie I Szkolnego Dnia Wolontariusza - grudzień.

/B. Gierczyńska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster