Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wydarzenia
 Wolontariat Pola Nadziei
 Wolontariat inne działania
 Wolontariat
 SAF
 Konkursy
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 ZSZ-kierunki kształcenia
 LO-kierunki kształcenia
 Szkoła bez przemocy
 SZOK
 SKKT
 Spotkania u HIPOLITA
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
Oferujemy następujące kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym:

sportowe
policyjne

KLASA PIŁKARSKA

Klasa sportowa piłka nożna we współpracy z KS Polonia Środa Wielkopolska.

Jeżeli interesujesz się sportem, jesteś aktywny i chcesz promować zdrowy tryb życia wybierz klasę piłkarską. Zapraszamy do niej dziewczęta i chłopców zainteresowanych tą dziedziną sportu.

Liceum ogólnokształcące piłkarskie to propozycja trzy letniej szkoły ogólnokształcącej z dodatkowymi godzinami zajęć z wychowania fizycznego prowadzonymi przez zawodowego trenera. Zapewniamy dostęp do boiska piłkarskiego KS Polonia Środa oraz zajęcia na pływalni. W tej klasie możesz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności sportowe.

Informacje: www.polonia-sroda.pl

KLASA POLICYJNA

Liceum ogólnokształcące policyjne to propozycja trzy letniej szkoły ogólnokształcącej z dodatkowymi przedmiotami „ policyjnymi” prowadzonymi przez fachowców (policjantów). Celem tej klasy jest przybliżenie młodzieży charakteru pracy policji, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań, przygotowanie do świadomego udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeba przygotowania profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w Policji i innych służbach porządkowych. Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze. Rozważyć ją jednak powinni wszyscy, którzy myślą o pracy w służbach pokrewnych policji takich jak agencje ochrony i straże miejskie. Program nauczania jest nastawiony przede wszystkim na dobre zdanie egzaminu maturalnego. W ramach szkolenia policyjnego organizowane będą w ferie zimowe i letnie wyjazdy związane z rozwojem i sprawdzeniem sprawności fizycznej. Liceum jest pierwszą tego typu szkołą w powiecie średzkim i jedną z nielicznych w województwie wielkopolskim.

Zajęcia edukacyjne ogólnozawodowe:

  1. Ogólne wiadomości o policji
  2. Podstawowe zagadnienia prewencji kryminalnej i techniki kryminalistyczne
  3. Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa prewencji i ruchu drogowego
  4. Elementy prawa
  5. Podstawowe zagadnienia z zakresu broni palnej, środków przymusu i ochrony osobistej
  6. Praktyka pracy policyjnej

Klasy policyjne w naszej szkole posiadają własną stronę – zobacz

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster