Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wydarzenia
 Wolontariat Pola Nadziei
 Wolontariat inne działania
 Wolontariat
 SAF
 Konkursy
 Klub Szkół im. H. Cegielskiego
 ZSZ-kierunki kształcenia
 LO-kierunki kształcenia
 Szkoła bez przemocy
 SZOK
 SKKT
 Spotkania u HIPOLITA
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam
Pozwól mi działać, a nauczę się i zrozumiem

Konfucjusz

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce w szkole, gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej, poznawać reguły rządzące rynkiem pracy, uzyskać informacje o ścieżkach edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy, zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy.

Kto u Hipolita nauki pobiera,
Tego światowa czeka kariera!

Szkolny Ośrodek Kariery posiada własną stronę - zobacz

Strony, które warto odwiedzić:

http://www.ohpdlaszkoly.pl/
http://www.e-LAMA.pl

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster