Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
 Wycieczki
 Konkursy
 Wydarzenia
 Pola Nadziei
 Klub Wolontariusza
 Kropelka
 Wspólne działania
 Biblioteka
 Tydzień kultury
 Zawody sportowe
Rok szkolny 2017/2018


WIOSENNE PORZĄDKI W DOMU POGODNEJ JESIENI
Kampania Drugie Życie
Finał RADOSNEJ PACZKI w Hipolicie
Obchody II Międzyszkolnego Dnia Wolontariatu
PODZIĘKOWANIA ...
Konkurs – Karta żywej historii , "I tak bywało... "
Juniorzy – Seniorom
Wolontariusze składają życzenia seniorom...

WIOSENNE PORZĄDKI W DOMU POGODNEJ JESIENI

W dniach 15-17 marca 2017 roku uczennice kl. I TG, I TL, III TL i IV TEG wraz z opiekunkami: M. Fludrą, A. Nowicką, E. Szarzyńską i K. Napierałą udały się do Domu Pogodnej Jesieni z wiosenną, przedświąteczną pomocą. Zadaniem dziewcząt było umyć okna i posprzątać. Cieszymy się, że mogliśmy dać osobom starszym cząstkę siebie i poświęcić ten czas nie tylko na pracę, ale i na rozmowę z seniorami.

/K. Napierała/

Kampania Drugie Życie

W miniony czwartek, 16 lutego w ramach kampanii społecznej "Drugie życie - transplantacja masz dar uzdrawiania" młodzież z klas: 3 LDR, 2TL i 1TG uczestniczyła w spotkaniu z panem prof. dr hab.n.med. Maciejem Głyda konsultantem wojewódzkim w zakresie transplantologii oraz z panem Karolem Prętnickim osobą po przeszczepie. A oto krótkie przemyślenia uczniów po spotkaniu:

• Spotkanie, było ciekawe. Profesor ciekawie i szczegółowo opowiedział o tym, jakie narządy i w jaki sposób są pobierane od zmarłej osoby;
• Zrozumiałam, że nasza zgoda na oddanie narządów po śmierci może zmienić życie nawet kilku osób;
• zrozumiałam, że podjęcie decyzji o zgodzie na pobranie naszych narządów po śmierci jest niezwykle ważne dla osób, które oczekują na przeszczep. To jest niesamowite, że dzięki podpisaniu małej karteczki możemy ofiarować komuś drugie, nowe życie
• Podziwiam ludzi, którzy oddają swoje narządy
• Uważam, że jeżeli dla kogoś nie ma już ratunku, to powinien zgodzić się na oddanie zdrowych narządów
• Myślę, że każdy powinien zostać dawcą
• Popieram tę akcję
• Postanowiłem, że zostanę dawcą
• Transplantacja ratuje życie chorej osobie, nie wyobrażam sobie szczęścia tej osoby
• Zaskoczyło mnie to, że zwykła grypa może spowodować tak tragiczne skutki (potrzebę przeszczepu serca)
• Uważam, że warto zostać dawcą i ratować czyjeś życie, bo być może my też takiej pomocy będziemy sami kiedyś potrzebować.
• Historia pana po przeszczepie była wzruszająca.
• Podobało mi się to, że pan po przeszczepie mówił o tym otwarcie i mogliśmy usłyszeć parę słów od kogoś, kto przeżył to naprawdę
• Słyszałam o osobach po przeszczepach, dzisiaj jedną mogłam poznać. Jestem wzruszona …
• Wiem teraz więcej o przeszczepach, mogę pomóc dzięki jednej małej kartce
• Dzisiejsze spotkanie bardzo mnie zbliżyło do tematu przeszczepów

Opiekunowie: E.Kubiak, M.Kawicka

/Uczniowie klas: 2TL,3LDR/

Finał RADOSNEJ PACZKI w Hipolicie

Proszę, podziękujcie wszystkim ode mnie i moich wnuków – to słowa babci obdarowanej rodziny.
Dziękujemy więc wszystkim, którzy kolejny raz otworzyli swoje serca i podzielili się tym co mają. Waszą hojność i pomysłowość staraliśmy się zobrazować poniższymi zdjęciami.
Dziękujemy!

/A. Karbowiak, R. Mikołajczak/

Obchody II Międzyszkolnego Dnia Wolontariatu

Aby senior brzmiało dumnie – pod tym hasłem zainicjowaliśmy przed laty projekt o charakterze wolontarystycznym aktywizujący Juniorów i Seniorów w duchu więzi międzypokoleniowych.
Zwieńczeniem tych działań była konferencja popularno-naukowa, która miała miejsce 5 grudnia, w murach naszej szkoły. Jej tematem przewodnim było hasło: Wolontariat- szansa dla integracji. Wzięli w niej udział : Starosta Powiatu Średzkiego, - M. Bednarz oraz Burmistrz Miasta Środa Wlkp. W swoich przemówieniach podkreślali jak cenny jest altruizm oraz angażowanie siebie w bezinteresowne działania.
Zaproszeni goście omówili zasady etyki pracy wolontariackiej i metody angażowania siebie w działania prospołeczne.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, D. Wieczorek, wygłosiła wykład na temat istoty budowania integracji międzypokoleniowej, zaś dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, B. Staszak mówiła o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
Z kolei o różnorodnych formach rozwoju wolontariatu „Młodzi- aktywni” mówił J. Wojciechowski, duchowy patron naszych, licznych inicjatyw.
O konieczności budowy hospicjum i potrzebie opieki paliatywnej mówiła pani M. Lenczowska-Marciniak ze Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla.
Diabetolog, A. Paciorkowski wskazał na medyczne aspekty żywienia człowieka.
Konferencji towarzyszył wernisaż zdjęć B. Króla. Były to portrety pensjonariuszy Domu Pogodnej Jesieni, wykonane podczas wizyty uczniów Centrum w tymże domu, w ramach Tygodnia Kultury.
W II części konferencji wystąpili przedstawiciele przybyłych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr3, z Zespołu Szkół z Zaniemyśla, ze Szkoły Podstawowej ze Sulęcinka, z Liceum Ogólnokształcącego ze Środy Wlkp. oraz przedstawiciele gospodarzy - Patryk Mendyka i Alan Wiśniewski, w koncercie: Juniorzy- Seniorom, zatytułowanym , Razem możemy więcej.
Patronat medialny nad imprezą objęła Gazeta Średzka, a wśród sponsorów wymienić należy Cukiernię Adam i Ewa pp. Skrobosińskich oraz Mleczarnię Jana.
Fundatorem zdjęć, butonów i nagród był Burmistrz Miasta Środa Wlkp - p. Wojciech Ziętkowski, który objął honorowy patronat nad konferencją.

/B. Gierczyńska/

/fot. L. Kasprzak/

PODZIĘKOWANIA ...

dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, dla Was koledzy i koleżanki za zaangażowanie się w akcję „Pomoc dla GAMBII”
Dzięki Waszej pomocy udało się zebrać materiały opatrunkowe: bandaże, gazy opatrunkowe, plastry, środki odkażające itp. Ponadto zgromadziliśmy również zeszyty, bloki, papiery kolorowe, ołówki, kredki i piórniki. Wszystkie artykuły w dniu 16.11.2016r. przekazaliśmy Pani Monice Pajszczyk, która w naszym imieniu przekaże je do szpitala i szkoły w Gambii.

/Uczniowie z 3LDR, opiekunowie M.Kawicka, K.Napierała/

Konkurs – Karta żywej historii , "I tak bywało... "

Szkolny Klub Wolontariusza ogłasza konkurs na przygotowanie projektu – wspomnienia z przeszłości Seniora. Przygotowana przez Ciebie praca niech będzie lekcją historii poprowadzoną przez Twoją babcię lub dziadka. Forma pracy dowolna, np. prezentacja pokazu slajdów z materiałów archiwalnych, udostępniona przez babcię lub dziadka, zgromadzone i opisane zdjęcia, etc.
Termin dostarczenia prac: 1 grudnia 2016r., sala 205 lub 216.
Na zwycięzcę czeka nagroda

/B. Gierczyńska/

Juniorzy – Seniorom

W związku ze zbliżającym się Międzyszkolnym Dniem Wolontariusza, szkolny klub wolontariusza, zwraca się do szkolnej społeczności uczniowskiej o przygotowanie piosenki lub wiersza, które uświetnią planowaną uroczystość.
O tym, jak ważna jest więź międzypokoleniowa, nie trzeba nikogo przekonywać, zatem podziel się swoim talentem i zgłoś u swoich nauczycieli lub opiekunów SKW gotowość wystąpienia w programie (zgłoszenia do 20 listopada, podaj tytuł i autora prezentowanej piosenki lub wybranego przez siebie wiersza).

/B. Gierczyńska/

Wolontariusze składają życzenia seniorom...

Wzorem lat ubiegłych wolontariusze z Centrum, wyznaczając sobie cel swoich działań, za priorytetowy uznali wymianę międzypokoleniowych doświadczeń, przebiegającą pod hasłem: Juniorzy - Seniorom, Seniorzy - Juniorom. 26 października, wolontariusze z Centrum, spotkali się z członkami średzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów aby złożyć życzenia z okazji Światowego Dnia Seniora.

/B. Gierczyńska, R. Mikołajczak, A. Karbowiak/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster