Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
 Tydzień kultury
 Liga halowa
 Samorzšd szkolny
 Zawody sportowe
 Samorzšd szkolny
 Wiedza i umiejętnoœci
 SWOI
 Erasmus+
 Fachowcy z Hipolita
 Czas zawodowców - BIS
 Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Sredzkim
 Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo
 Akcja Aktywacja
 Podniebna szkoła
 Program Leonardo da Vinci
 SKK
 BšdŸ przedsiębiorczy
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wolontariat
 Wydarzenia
 SAF
 Konkursy

Aktualności
Kurs Spawacza
Galeria zdjęć z Kursu baristy
Carving dla uczniów
Informacja o rekrutacji do projektu

Tu możesz pobrać REGULAMIN PROJEKTU
Tu możesz pobrać HARMONOGRAMY ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, KURSÓW i SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI Zastrzega się możliwość zmian terminów zajęć , spowodowanych organizacją pracy szkoły. O wszystkich zmianach poinformują prowadzący zajęcia.

Projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej".

Projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych zwiększających szanse 140 uczniów i uczennic ZSZ na lokalnym i regionalnym rynku pracy .

Cele szczegółowe to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia w ZSZ poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 11nauczycieli przedmiotów zawodowych; rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSZ w zakresie kursów zawodowych i zajęć pozalekcyjnych.

Kursy, szkolenia i zajęcia, które będą prowadzone w ramach zadań projektu:

 • Kurs obsługi programu do kosztorysowania Norma PRO
 • Kurs obsługi programu Autocad - Autodesk Design do rysunku technicznego budowlanego
 • Kurs obsługi programu graficznego do rysunku technicznego w branży mechanicznej SolidWorks
 • Kurs obsługi profesjonalnych programów graficznych
 • Kurs baristy
 • Kurs barmana
 • Kurs specjalisty carvingu
 • Kurs spawacza
 • Zajęcia z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energiiw budownictwie i energetyce
 • Kurs dla administratorów nieruchomości
 • Kurs organizacji i techniki pracy w nowoczesnej agencji nieruchomości
 • Kurs Skuteczny handlowiec
 • Szkolenie dotyczące równości płci, radzenia sobie z problemami dyskryminacji, wykluczenia , szykan i uprzedzeń
 • Zajęcia rozszerzające z matematyki dla uczniów planujących kontynuowanie nauki na wyższych studiach
 • Warsztaty z przedsiębiorczości, aktywnego poruszania się po rynku i samozatrudnienia
 • Konsultacje indywidualne i warsztaty z doradztwa zawodowego

W projekcie będzie uczestniczyło 140 uczniów z klas o profilach zawodowych - hotelarskim, gastronomicznym, informatycznym, mechanicznym, budowlanym, ekonomicznym, elektrycznym - techników i klas zawodowych. Wartość projektu: 368 595,00 PLN, w tym: wkład własny w kwocie 55 289,25 PLN, rozliczany w ramach kosztów pośrednich szkoły oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 313 305,75 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

/E. Barczyńska /

Aktualności

Trwają przygotowania do opracowania szczegółowych terminów zajęć pozalekcyjnych, które będą realizowane w tym roku szkolnym - 2012/2013. Rozpoczną się one w ostatnim tygodniu września br. i dbywać się będą wg Harmonogramów. Wszystkie te informacje zostaną przekazane uczestnikom najpóżniej do 21 września br.

/E. Barczyńska/

Kurs Spawacza

Wręczenie Książeczek Spawacza i Świadectw z Egzaminu Spawacza otrzymanych w ramach projektu "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" POKL. 09.02.00-30-65/11, w dniu 04.09.2012r.
W maju i czerwcu trwał kurs na zdobycie kwalifikacji SPAWACZA. Po zdaniu egzaminu - w lipcu br, 10.IX uczestnicy odebrali swoje Książeczki Spawacza oraz Świadectwa.

/E. Barczyńska/

Galeria zdjęć z Kursu baristy

Galeria zdjęć z Kursu baristy przeprowadzonego w pracowni szkolnej 18.06. - 29.06.2012

/E. Barczyńska/

Carving dla uczniów

W ramach projektu "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w dniach 10 i 11 marca br., w pracowni gastronomicznej naszej szkoły, uczniowie przystąpili do szkolenia z zakresu carvingu. W szkoleniu dekorowania potraw oraz stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami wzięło udział 30 uczniów z klas II i III - kierunków technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Umiejętności zdobyte przez uczestników z zakresu tworzenia dekoracji z warzyw i owoców zostały potwierdzone Certyfikatem. Warsztaty poprowadził Mistrz Polski w carvingu p. Paweł Sztenderski oraz Wicemistrz Polski p. Grzegorz Gniech. Wraz z Certyfikatem młodzież otrzymała zestaw materiałów dydaktycznych - obszernie ilustrowany skrypt zawierający podstawowe zagadnienia teoretyczne z dużą ilością przykładów a także dodatkowy zbiór ćwiczeń praktycznych. Młodzież, bardzo zadowolona ze szkolenia a przede wszystkim wykonanych przez siebie rzeźb, chętnie pozowała do pamiątkowych zdjęć. Pracownia gastronomiczna, została wyposażona w dwa duże profesjonalne zestawy noży do carvingu oraz dziesięć mniejszych zestawów. Będą one służyły nauczycielom i uczniom w zajęciach doskonalących oraz utrwalających nabyte umiejętności - po zakończeniu projektu zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeń i doskonalenia umiejętności praktycznych. W ten sposób, przeszkoleni uczniowie staną się atrakcyjnymi kandydatami w placówkach gastronomicznych i hotelarskich.

Paweł Sztenderski zaprasza

/E. Barczyńska/

Informacja o rekrutacji do projektu

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Informujemy, że od 01 września br. realizowany będzie projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" POKL. 09.02.00-30-65/11 Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Projekt realizowany będzie przez rok szkolny 2011/12 oraz 2012/13.
Ogłaszamy więc Rekrutację do projektu, w którym będziecie mogli uczestniczyć w kursach i zajęciach pozaszkolnych z zakresu zawodowych programów komputerowych do kosztorysowania , do rysunku technicznego budowlanego, do rysunku technicznego w branży mechanicznej, profesjonalnych programów graficznych orazw kursie spawacza.
Będą też zajęcia pozalekcyjne z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energi w budownictwie i energetyce, dodatkowych kwalifikacji barmana, baristy i carvingu, kursie "Skutecznego handlowca", "Agenta nieruchomości". A także w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i dordztwa zawodowego. Także zainteresowani, którzy planują dalszą naukę na wyższej uczelni, będą mogli uczestniczyć w zajęciach z rozszerzonej matematyki.
Jest w czym wybierać!
Wszyscy zainteresowani mogą uzyskć szczegółowe informacje w Biurze Projektu - w Bibliotece.
Tam też otrzymacie komplet dokumentów aplikacyjnych, które należy oddać do 15 września.
Nie zwlekajcie! Wiedza i umiejętności to droga do atrakcyjnej pracy!

/E. Barczyńska/

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster