Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
 Tydzień kultury
 Liga halowa
 Samorząd szkolny
 Zawody sportowe
 Samorząd szkolny
 Wiedza i umiejętności
 SWOI
 Erasmus+
 Fachowcy z Hipolita
 Czas zawodowców - BIS
 Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Sredzkim
 Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo
 Akcja Aktywacja
 Podniebna szkoła
 Program Leonardo da Vinci
 SKK
 Bądź przedsiębiorczy
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wolontariat
 Wydarzenia
 SAF
 Konkursy"Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo"


Szkoła nawi±zała współpracę z Fundacj± Pro Familia Mea. W tym roku bierzemy udział w projekcie "Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo". Celem głównym projektu jest zwalczanie dystrybucji narkotyków i dopalaczy w¶ród młodzieży. Fundacja wykorzystuje psy wykrywaj±ce zapach zakazanych i niebezpiecznych substancji.

Więcej informacji na stronie Fundacji.

/J. Tomczyk-Wojciechowska /

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w ¦rodzie Wielkopolskiej
webmaster