Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
 Tydzień kultury
 Liga halowa
 Samorzšd szkolny
 Zawody sportowe
 Samorzšd szkolny
 Wiedza i umiejętnoœci
 SWOI
 Erasmus+
 Fachowcy z Hipolita
 Czas zawodowców - BIS
 Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Sredzkim
 Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo
 Akcja Aktywacja
 Podniebna szkoła
 Program Leonardo da Vinci
 SKK
 BšdŸ przedsiębiorczy
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wolontariat
 Wydarzenia
 SAF
 Konkursy

PROJEKTY UNIJNEPodniebna szkoła

Warsztaty w Hrmanowie

Podniebna szkoła

Uczniowie I klasy policyjnej i ratowniczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. biorą udział w projekcie „Podniebna szkoła” realizowanym przez Stowarzyszenie SILS. Działania realizowane w ramach projektu obejmują m.in. kursy pierwszej pomocy, warsztaty językowe, wsparcie doradcy zawodowego oraz wyjazdowe warsztaty z przedsiębiorczości i kariery. Młodzież rozpoczęła zajęcia z języka angielskiego. Ponadto w dniach 22.02 - 23.02. 2014r. uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy i otrzymała Międzynarodowe Certyfikaty EFR – potwierdzające ukończenie szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna EFR – nadające uczestnikowi szkolenia tytuł: RATOWNIK EFR PIERWSZA POMOC. W dniach 8.03 – 9.03. 2014r. młodzież aktywnie i z pełnym zaangażowaniem brała udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach z przedsiębiorczości i kariery w Hermanowie. Uczestnicy projektu poprzez atrakcyjne zajęcia zdobywają nowe umiejętności, które pozwolą im odnaleŸć się w otaczającej rzeczywistości.

więcej o projekcie

Warsztaty w Hrmanowie

W dniach 10-11 maja 2014 uczniowie klas policyjnej i dietetyczno-ratowniczej wzięli udział w kolejnych warsztatach odbywających się w Hermanowie w ramach projektu "Podniebna szkoła". Tym razem były to warsztaty kariery. Uczniowie poznali zależność pomiędzy wykształceniem a pracą zawodową. Celem tych zajęć jest przygotowanie do podejmowania trafnych decyzji w planowaniu swojej przyszłości. Podczas dwudniowego wyjazdu był czas zarówno na naukę, jak i rozrywkę przy ognisku i tańcach na świeżym powietrzu.

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster