Archiwum
Projekty
Rok szkolny 2007/2008
60-lecie szkoły
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
 Tydzień kultury
 Liga halowa
 Samorzšd szkolny
 Zawody sportowe
 Samorzšd szkolny
 Wiedza i umiejętnoœci
 SWOI
 Erasmus+
 Fachowcy z Hipolita
 Czas zawodowców - BIS
 Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Sredzkim
 Nasze Zasady Twoje Bezpieczeństwo
 Akcja Aktywacja
 Podniebna szkoła
 Program Leonardo da Vinci
 SKK
 BšdŸ przedsiębiorczy
 Wycieczki
 Biblioteka
 Wolontariat
 Wydarzenia
 SAF
 Konkursy

Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces -
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej,
w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości"

15 czerwca 2011r. uroczyście zakończyły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty wręczone przez kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Średzkiego p.Iwonę Rutkowską Krause oraz p.Ewę Barczyńską - koordynatora merytorycznego projektu. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego trwającego 2 lata przedsięwzięcia.(6/3/2009)

 1. Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prorytet IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt realizowany w partnestwie zawartym między Powiatem Średzkim a Cechem Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. oraz Radiem Merkury w Poznaniu.
 2. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów ZSZ poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości. Młodzież ZSZ, biorąca udział w projekcie, uczestniczyć będzie w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
 3. Zakres zajęć prowadzonych w modułach, poszerzających zakres programowy przedmiotów ekonomicznych:
  • "Kim będę - poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery" - zajęcia warsztatowe z technik autoprezentacji, umiejętności podejmowania decyzji, preferencji zawodowych, portfolio;
  • "Rynek pracy i ja" - zajęcia w oparciu o program Ekonomia;
  • "Zarządzanie firmą" - zajęcia prowadzone w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych;
  • "Moje przedsiębiorstwo - symulacja firmy "Szkolne Radio Hipek" - przygotuje uczniów do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wizyty studyjne w firmach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych oraz warsztaty dziennikarskie i wizyty w siedzibie Radia Merkury.
 5. W projekcie będzie uczestniczyło 56 uczniów z klas: Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego,, Technikum Handlowego, Technikum Elektrycznego oraz Technikum Informatycznego.

Łączna wartość projektu wynosi 196.319,00 zł, natomiast dofinansowanie z EFS w wysokości 85% - 166.871,15 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 lipca 2011 roku.
Strona szkolnego radia

/E. Barczyńska /

Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej
webmaster