CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK HIPOLIT INSTAGRAM
powiatsredzki BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
TECHNIKUM DZIENNE

Oferujemy następujące kierunki kształcenia w technikum dziennym:

TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK DROGOWNICTWA
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIETECHNIK BUDOWNICTWA

Opis zawodu:

Absolwent szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Dodatkowe umiejętności:

 • uprawnienia na wózek widłowy
 • uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych (koparki, spycharki…)
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • firmy ogólnobudowlane
 • zakłady produkujące materiały budowlane
 • firmy wykonywujące kosztorysy
 • jednostki samorządowe odpowiedzialne za inwestycje budowlane
 • biura projektowe
Kwalifikacje dla zawodu:
 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanychTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis zawodu:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kat. „B”.

Dodatkowe umiejętności:

 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych (tzw. widlaki)
 • uprawnienia spawacza MIG/MAG
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • stacje obsługi pojazdów samochodowych i warsztaty naprawcze
 • salony sprzedaży pojazdów samochodowych
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich
 • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 • firmy zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych
 • stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu uprawnień diagnosty )
Kwalifikacje dla zawodu:
 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo
 • MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTECHNIK EKONOMISTA

Każdy ekonomista to niezły finansista.

Opis zawodu:

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • banki
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • izby celne
 • własna działalność
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • AU.36. Prowadzenie rachunkowościTECHNIK INFORMATYK

Technik Informatyk to osoba, która naprawi problem, o którym nie wiedziałeś, w sposób którego nie rozumiesz.

Opis zawodu:

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

Dodatkowe umiejętności:

 • projektowanie grafiki wektorowej i rastrowej – kurs Corela lub Photoshopa
 • zaawansowana obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – kurs komputerowe prawo jazdy ECDL
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, różnego typu urzędach, szpitalach)
 • w większych firmach gdzie tworzone są działy obsługi informatycznej
 • technicy informatycy podejmują także pracę jako serwisanci lub sprzedawcy w firmach sprzedających sprzęt komputerowy i oprogramowanie
 • sklepy komputerowe
 • własna działalność
Kwalifikacje dla zawodu:
 • EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychTECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli lubisz ludzi, nie chcesz się nudzić i ciekawa praca Ci się marzy – dołącz do hotelarzy.

Opis zawodu:

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

Praca ma charakter indywidualny i wiąże się z bardzo intensywnym kontaktem z ludźmi.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

Dodatkowe umiejętności:

 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs kelnerski
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • recepcja hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, agroturystyka
 • gastronomia hotelowa
 • recepcja SPA
 • recepcja Centrum Konferencyjnego w hotelach biznesowych
 • organizacje i stowarzyszenia związane z działalnością
Kwalifikacje dla zawodu:
 • TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTECHNIK ELEKTRYK

Technik Elektryk – to zawód dla osób lubiących kreatywność i napięcie.

Opis zawodu:

Technik elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Dodatkowe umiejętności:

 • uprawnienia eksploatacyjne do 1kV
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • duże firmy przemysłowe np. Homag, Volkswagen
 • firmy prywatne
 • założenie własnej działalności
 • hurtownie elektryczne
 • oddziały energetyczne – Pogotowie energetyczne
Kwalifikacje dla zawodu:
 • EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GARSTRONOMICZNYCH

To zawód dla ludzi lubiących przygodę kulinarną.

Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla pasjonatów sztuki kulinarnej, myślących o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Zawód ten kształtuje umiejętności związane z oceną jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw i napojów, planowania i oceny żywności. Pozwala nabyć umiejętności sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi gościa. Pozwala kreować w uczniu nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachową i kompleksową obsługę gościa oraz organizację przyjęcia.

Dodatkowe umiejętności:

 • szkolenie z carvingu
 • szkolenie baristyczne
 • kurs barmański
 • kurs kelnerski
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary)
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością np. firmy cateringowe
 • placówki prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, pensjonaty, domy wczasowe itp.)
 • organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych itp.
Kwalifikacje dla zawodu:
 • TG.7. Sporządzanie potraw i napojów
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTECHNIK LOGISTYK

Logistykiem zostać, to fajna rzecz, bo zawód przyszłości będziesz mieć.

Opis zawodu:

Logistyk to osoba, która: planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystuje informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizuje koszty, analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs operatora wózka widłowego
 • obsługa programu "emapa" wykorzystywanego do wytaczania tras i obliczania kosztów transportu
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • przedsiębiorstwa transportowe/spedycyjne/kurierskie
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • centra logistyczne/przedsiębiorstwa magazynowe
 • porty lotnicze
 • porty morskie
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.22. Obsługa magazynów
 • AU.32. Organizacja transportuTECHNIK SPEDYTOR

Spedytor, to zawód odpowiedzialny, ale za to opłacalny. W dzisiejszych czasach spedycja, to niezła inwestycja.

Opis zawodu:

Spedytor to osoba, która organizuje przewóz towarów w kraju i za granicą, negocjuje cenę za usługę oraz ją rozlicza, ubezpiecza towar, opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów, zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządza i kompletuje dokumenty przewozowe, organizuje załadunek i wyładunek towarów, nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs operatora wózka widłowego
 • obsługa programu "emapa" służącego do wytaczania tras i obliczania kosztów
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • firmy transportowe/kurierskie
 • firmy spedycyjne
 • firmy logistyczne
 • firmy obsługujące transport kolejowy i lotniczy
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówTECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to poważna sprawa, dla niego sprzedaż to już nie zabawa.

Opis zawodu:

Technik handlowiec to osoba, która: sprzedaje towary, organizuje zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, przygotowuje ofertę sprzedaży, określa potrzeby rynku, informuje o warunkach sprzedaży, zawiera transakcje sprzedaży, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, wyszukuje dostawców towarów, oraz odbiorców towarów, kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe, stosuje różne formy i techniki sprzedaży.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej
 • obsługa terminali płatniczych
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • specjalista/referent/asystent/ ds. obsługi klienta
 • specjalista/referent/asystent ds. sprzedaży
 • specjalista/referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • kierownik działu handlowego
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.20. Prowadzenie sprzedaży
 • AU.25. Prowadzenie działalności handlowejTECHNIK DROGOWNICTWA

Opis zawodu:

Absolwent szkoły w zawodzie technik drogownictwa będzie przygotowany do organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych, organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych, wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych oraz do sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Dodatkowe umiejętności:

 • uprawnienia do obsługi maszyn (np. koparki, spycharki…)
 • Absolwent szkoły w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych i B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa.

  Po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • firmy specjalizujące się w wykonywaniu robót ziemnych
 • firmy wykonujące nawierzchnie drogowe
 • firmy ogólnobudowlane
Kwalifikacje dla zawodu:
 • B.2 Wykonywanie robót drogowych
 • B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejTECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Klima, media i te sprawy to technika są zabawy.

Opis zawodu:

Technik urządzeń sanitarnych projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów. Nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

 • samodzielna działalność gospodarcza tj. zakłady instalatorskie ( wod-kan, gaz, co., c.w.u )
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
 • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kwalifikacje dla zawodu:
 • B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.9 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychTECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Opis zawodu:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich; realizowania projektów wnętrz
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z robotami wykończeniowymi (określania zakresu i rodzaju ww.robót ), oraz zagospodarowaniem terenu budowy;
3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych
5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych
6) opracowywania harmonogramu prac budowlanych
7) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Dodatkowe umiejętności:

Po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Posiadając wykształcenie średnie i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunkach politechnicznych: budownictwo, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych
 • zatrudnienie w biurach projektowych
 • zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • zatrudnienie w firmach ,wytwórniach i składach materiałów budowlanych
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami
 • samodzielna działalność gospodarcza, W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:
  a) wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych
  b) organizowaniem robót wykończeniowych
  c) eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.
Kwalifikacje dla zawodu:
 • BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/