CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK HIPOLIT INSTAGRAM
powiatsredzki BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)Dzień Krajobrazu
Sprzątanie Świata 2019
Co to jest SMOG?
Dzień Krajobrazu
ZBIERAMY MAKULATURĘ - PODSUMOWANIE
W HIPOLICIE ZBIERAMY MAKULATURĘ
Klasa 3TL i 3TE na zajęciach w Łysym Młynie
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018
Gra terenowa klasy 2LOP i 1THG
Konkurs Przyrodniczy „Parki narodowe w Polsce”
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
POL-ECO SYSTEM POZNAŃ
DZIEŃ KRAJOBRAZU
ZBIÓRKA MAKULATURY 2017
SADZIMY ZIMOWITY
ZBIÓRKA MAKULATURY
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

Dzień Krajobrazu

W ramach kontynuacji dni krajobrazu klasy 4TLE i 4TE uczestniczyły dziś w zajęciach terenowych w OEL w Dziewiczej Górze. Las, świeże powietrze i kielbaska przy ognisku- nawet deszczyk nie popsuł nam dobrego humoru.../J.Tomczyk-Wojciechowska/

Sprzątanie Świata 2019

Nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. W tym roku towarzyszyło nam hasło "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Uczniowie klasy 1Tc i 1F wraz z nauczycielem posprzątali teren wzdłuż obwodnicy miasta. Zebraliśmy 4 worki odpadów. Rękawiczki i worki przekazał nam Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

/J.Tomczyk-Wojciechowska/

Co to jest SMOG?

Uczniowie klasy 3LOP, 2TEK, 3TG uczestniczyli w wykładzie dotyczącym problemu SMOG-u. W czasie spotkania poruszono problem zanieczyszczonego powietrza, źródeł tych zanieczyszczeń a także skutków przebywania i oddychania takim powietrzem. Wykład ten miał charakter informacyjny a przede wszystkim edukacyjny. Organizatorem był Wydział Środowiska i Rolnictwa przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

/J.Tomczyk-Wojciechowska/

Dzień Krajobrazu

Dnia 11 października 2018 roku uczniowie klasy 1A i 4TG wraz z opiekunami udali się na zajęcia terenowe do Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie. Zajęcia odbywały się w ramach obchodzonego 16 października Dnia Krajobrazu propagującego ideę organizacji ,,Spacerów Krajobrazowych”.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez edukatora Marka Dobroczyńskiego. Ośrodek edukacyjny mieści się w historycznym budynku Nadleśnictwa Jarocin, w którym znajdują się ekspozycje stałe, makieta przyrodnicza uroczyska i rezerwatu Czeszewski Las. Po zajęciach w budynku Nadleśnictwa udaliśmy się nad Wartę.

Kolejną atrakcją była przeprawa promem na drugi brzeg Warty do Rezerwatu Czeszewski Las i spacer ścieżką edukacyjną ,,Stare Dęby”, którymi zachwycał się już Henryk Sienkiewicz. Jego wizytę upamiętnia kamień osadzony w miejscu nieopodal przeprawy promowej.

Na zakończenie rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy pyszne kiełbaski.

/K.Górecka, K.Hoffmann-Kulawik, M.Jaśkowiak, J.Tomczyk-Wojciechowska/

ZBIERAMY MAKULATURĘ - PODSUMOWANIE

Problemem współczesnej cywilizacji są odpady. Umiejętne ich segregowanie i przetwarzanie, to szansa na życie w czystszym i zdrowszym środowisku.

Wzorem lat ubiegłych w Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, w dniu 9 października 2018 roku przeprowadzono jesienną zbiórkę makulatury.

Cele naszej szkolnej akcji były skupione wokół wielu elementów edukacji ekologicznej. Począwszy od segregowania odpadów, poprzez zbieranie surowców wtórnych, ich oddawania do punktów, zapewniających przerób wykorzystanych produktów, doskonalenie świadomości dbania o środowisko naturalne oraz środowisko naszych mieszkań, domów, wsi, miast, gminy i powiatu.

Dzięki naszej zbiórce przyczyniliśmy się do uratowania kilkunastu drzew, gdyż każde 100 kg papieru, to średniej wielkości dwa drzewa. Przy czym należy pamiętać, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Zaoszczędziliśmy także wodę, której nie zużyje papiernia.

Efektem współpracy społeczności szkolnej było zebranie 730 kilogramów tego cennego surowca wtórnego. Najwięcej makulatury dostarczyli do punktu zbiórki uczniowie klas: 3ti- 227 kg, 2tl - 115 kg, 2tek - 98 kg.

Na podkreślenie zasługuje także praca uczniów klas: 3ti K.Gołębiewskiego i P.Ratajczaka dyżurnych tej zbiórki. Za przygotowanie i przeprowadzenie akcji były odpowiedzialne: J. Tomczyk-Wojciechowska, M.Mikołajczak, K. Hoffmann - Kulawik, K.Górecka.

/J.Tomczyk-Wojciechowska, M.Mikołajczak, K.Hoffmann-Kulawik, K.Górecka/

W HIPOLICIE ZBIERAMY MAKULATURĘ

Włącz ekologię w codzienność. Weź udział w naszej corocznej jesiennej akcji ochrony środowiska - zbiórce makulatury.

Odbieramy makulaturę we wtorek 9 października 2018 roku na końcu korytarza na parterze przy sali 114, w godzinach 7.50-14.30.

Przynieś do szkoły choć 1 kg tego cennego surowca wtórnego.

Akcja ekologiczna będzie także formą konkursową (niespodzianką będzie słodki upominek).

/J.Tomczyk-Wojciechowska, M.Mikołajczak, K.Hoffmann-Kulawik, K.Górecka/

Klasa 3TL i 3TE na zajęciach w Łysym Młynie

W piątek 21 września uczniowie klasy 3TL i 3TE wraz z opiekunami brali udział w terenowych zajęciach ekologicznych w Łysym Młynie. Łysy Młyn jest częścią projektu „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”. Jest to miejsce, które jest wykorzystywane przez nauczycieli w pracy z uczniami każdego etapu edukacyjnego. Miejsce, gdzie można zorganizować „zieloną szkołę”, lekcję przyrody, geografii, biologii, zajęcia międzyprzedmiotowe lub kółko zainteresowań.Nasi uczniowie odbyli zajęcia dotyczące lasów - rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, budowa drewna, funkcje lasów, zagrożenia lasów oraz sposoby ich ochrony. Zajęcia miały formę teoretyczną i praktyczną. Więcej informacji na stronie www.wlin.pl/informacje/lysy-mlyn.

/K.Górecka, K.Hoffmann-Kulawik, K.Napierała, J.Tomczyk-Wojciechowska/

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

Nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. W tym roku towarzyszyło nam hasło „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej.” Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie klasy 2THG (grupa gastronomiczna) wraz z nauczycielką Panią Moniką Kawicką posprzątali teren wzdłuż obwodnicy miasta. Zebraliśmy 6 worków odpadów. Rękawiczki i worki przekazał nam Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

GALERIA:

Gra terenowa klasy 2LOP i 1THG

Uczniowie naszej szkoły klasy 2LOP i 1THG brali udział w projekcie „Model wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”, realizowanym przez Fundację Linka w ramach innowacji społecznych. Testowaliśmy scenariusze gier miejskich oraz narzędzia służące do oceny uczestników. Klasa 2LOP pod opieką p. Kariny Góreckiej i p.Justyny Tomczyk-Wojciechowskiej wykonała swoje zadania odwiedzając Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Bagna Średzkie. Wszystkie zaplanowane działania udało nam się zrealizować mimo niskiej temperatury. Dziękujemy Fundacji Linka za wsparcie i możliwość realizacji tego projektu.

GALERIA:

J. Tomczyk-Wojciechowska

Konkurs Przyrodniczy „Parki narodowe w Polsce”

Dnia 23 stycznia 2018 r., podczas trzeciej godziny lekcyjnej w CKZiU w Środzie Wlkp. został przeprowadzony szkolny etap Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Parki narodowe w Polsce” organizowany przez PTOP „Salamandra”.

Do rozwiązywania testu przystąpiło 8 osób z klas: II TE, II TLE, II TL oraz II TG.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielił Antoni Kruszczak z klasy II TE i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Konkursu .

Gratulujemy!

K. Górecka

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 10 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje stopnia podstawowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Celem Olimpiady było:

– kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
– budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
– wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi,
– popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska, zapoznanie młodzieży z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony środowiska ( wyciąg z Regulaminu OWE).

Do Olimpiady przystąpiło 11 uczniów z klas: II TLE, II TE, II TG oraz IV TSH. Niezbędnym warunkiem do zakwalifikowania się do II etapu eliminacji jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym składającym się z 50 pytań. Pytania były bardzo trudne. Najbliżej progu kwalifikacyjnego był Jan Rapior z klasy II TLE.

GALERIA:

K. Górecka

POL-ECO SYSTEM Poznań

Uczniowie klasy 2TE i 3TSE w ramach edukacji ekologicznej w dniu 19.10.2017 roku odwiedzili stoiska wystawców na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu.POL-ECO SYSTEM MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA #ODPADY #POWIETRZE #ENERGIA #WODA #TECHNIKA KOMUNALNA #ECO-TRANSPORT to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność i dotarcie do lokalnych mieszkańców (www.polecosystem.pl)
GALERIA:

DZIEŃ KRAJOBRAZU

20 października obchodzimy Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

W ramach działań związanych z Dniem Krajobrazu uczniowie klasy I THG udali się wraz z opiekunami: Kariną Górecką oraz Katarzyną Hoffmann- Kulawik na spacer krajobrazowy- obszar Natura 2000, Bagna Średzkie. Celem naszego wyjścia było przekazanie młodzieży wiedzy na temat obszaru bagiennego. Z tablic informacyjnych pozyskaliśmy informacje dotyczące jego historii, funkcji jakie pełni jak również ewentualnych zagrożeń.

Każdy mieszkaniec naszego powiatu powinien wiedzieć jak kształtowany jest krajobraz, który zamieszkujemy i jaka jest jego wartość.

GALERIA:

K. Górecka

ZBIÓRKA MAKULATURY 2017

W dniach 16 i 17 października 2017 r. odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zbiórka makulatury. Nasza akcja ekologiczna przyniosła efekt w postaci 800 kg cennego surowca wtórnego.

Wzięło w niej udział 17 klas to jest: 2A, 2D, 3C, 2LOP, 3LOP,1TEK,1TEL,1THG,1TI,1TL, 2TE,2TG,2TI,2TL,2TLE,3TG,4TL. Działania przyjazne środowisku wsparli pracownicy szkoły.

Najbardziej proekologiczni są uczniowie klas:1TI(220 kg), 2 TL(98 kg), 1TEK(97,5 kg), 1TL(85,5 kg) oraz 1TEL( 82,5 kg). Natomiast indywidualnie największy wpływ na kształtowanie środowiska ma Jakub Szymański (94 kg) z klasy 1TI.

Dyżurnymi działań byli Kacper Gołębiewski i Patryk Ratajczak z klasy 2TI oraz Adam Serafiniak i Wojciech Gołuch z klasy 2TE.

Organizatorzy zbiórki Justyna Tomczyk-Wojciechowska, Małgorzata Mikołajczak,Katarzyna Hoffmann-Kulawik i Karina Górecka dziękują wszystkim którzy wzięli udział w ratowaniu naszego środowiska przed jego degradacją.

M. Mikołajczak

SADZIMY ZIMOWITY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej składa serdeczne podziękowania

Specjalistycznemu Gospodarstwu Ogrodniczemu B. M. Szymanowscy z Gołusek

za przekazanie cebulek zimowita jesiennego dla naszej szkoły.


www.tulipany.pl


GALERIA:

ZBIÓRKA MAKULATURY

W DNIACH 16 I 17 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE
ZBIÓRKA MAKULATURY.

ZWIĄZANA MAKULATURA BĘDZIE ODBIERANA NA PARTERZE PRZY SALI 114:
W PONIEDZIAŁEK 16.10.17 OD 7.50 DO 14.00
WE WTOREK 17.10.17 OD 7.50 DO 12.40

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO AKTYWNEGO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ AKCJI EKOLOGICZNEJ.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

Nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata. W tym roku towarzyszyło nam hasło „Nie ma śmieci - są surowce" Uczniowie klasy 1TEK wraz z nauczycielami wychowania fizycznego posprzątali teren wzdłuż ul. Weychana. Rękawiczki i worki przekazał nam Wydział Ochrony Środowiska przy Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

/J. Tomczyk-Wojciechowska/

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/