CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK HIPOLIT INSTAGRAM
powiatsredzki BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)

Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces -
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej,
w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości"

15 czerwca 2011r. uroczyście zakończyły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty wręczone przez kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Średzkiego p.Iwonę Rutkowską Krause oraz p.Ewę Barczyńską - koordynatora merytorycznego projektu. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego trwającego 2 lata przedsięwzięcia.(6/3/2009)

 1. Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prorytet IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt realizowany w partnestwie zawartym między Powiatem Średzkim a Cechem Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. oraz Radiem Merkury w Poznaniu.
 2. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów ZSZ poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości. Młodzież ZSZ, biorąca udział w projekcie, uczestniczyć będzie w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
 3. Zakres zajęć prowadzonych w modułach, poszerzających zakres programowy przedmiotów ekonomicznych:
  • "Kim będę - poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery" - zajęcia warsztatowe z technik autoprezentacji, umiejętności podejmowania decyzji, preferencji zawodowych, portfolio;
  • "Rynek pracy i ja" - zajęcia w oparciu o program Ekonomia;
  • "Zarządzanie firmą" - zajęcia prowadzone w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych;
  • "Moje przedsiębiorstwo - symulacja firmy "Szkolne Radio Hipek" - przygotuje uczniów do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wizyty studyjne w firmach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych oraz warsztaty dziennikarskie i wizyty w siedzibie Radia Merkury.
 5. W projekcie będzie uczestniczyło 56 uczniów z klas: Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego,, Technikum Handlowego, Technikum Elektrycznego oraz Technikum Informatycznego.

Łączna wartość projektu wynosi 196.319,00 zł, natomiast dofinansowanie z EFS w wysokości 85% - 166.871,15 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 lipca 2011 roku.
Strona szkolnego radia

/E. Barczyńska /

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/