CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w ¦rodzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło HIPOLIT FACEBOOK HIPOLIT INSTAGRAM
powiatsredzki BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)

PROJEKTY UNIJNE

Powiatowy Urząd Pracy uczył się we Włoszech.

Powiatowy Urząd Pracy wraz z partnerami brał udział w projekcie sfinansowanym ze Środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci pt.: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”. Liderem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., partnerem zagranicznym była Fundacja CESIE w Palermo. Partnerami krajowymi było: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., Kujawsko - Pomorska Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA z Torunia, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Pracy z Konina.
Projekt trwał od 1 września 2013 do 31 lipca 2014 roku. Obejmował wyjazdy 2 grup po 12 osób do Włoch oraz seminarium po zakończeniu cyklu wymian i inne działania organizacyjne. Wymiana trwała 2 tygodnie dla każdej grupy. Budżet projektu: 56 160 EURO.
Projekt miał na celu podwyższenie poziomu i jakości kształcenia ustawicznego osób dorosłych poprzez wprowadzenie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w instytucjach, z którymi uczestnicy spotkali się podczas wymiany doświadczeń. Ulepszanie systemu kształcenia ustawicznego było głównym celem wszystkich partnerów projektu.
Cele szczegółowe: wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, poradnictwa zawodowego, metod szkolenia i kształcenia zawodowego, funkcjonowania służb zatrudnienia, systemu edukacji, sposobów określania potrzeb szkoleniowych; podwyższenie umiejętności, kwalifikacji i poziomu jakości pracy uczestników projektu; zwiększenie motywacji i efektywności uczestników w działaniach na rzecz kształcenia ustawicznego.

  Uczestnikami „wymiany doświadczeń” czyli Beneficjentami projektu byli:
 • pracownicy PUP w Środzie Wielkopolskiej (10 osób),
 • Starosta Średzki oraz Wicestarosta Średzki,
 • pracownicy PUP w Koninie (8 osób),
 • Starosta Koniński oraz Wicestarosta Koniński,
 • przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (2 os.)
 • pracownicy Fundacji Gospodarczej Pro Europa, prowadzącej usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego (2 osoby).
  Uczestnicy odwiedzili :
 1. CESIE-Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw
 2. Stowarzyszenie Moltivolti
 3. Multikulturowe przedszkole – Giardino di Madre Terea
 4. A.N.A.P.I.A – Stowarzyszenia na rzecz kształcenia zawodowego
 5. Kooperatywa „ALI” w Baida
 6. Stowarzyszenie MEDIAZIONI
 7. Stowarzyszenie „Apriti cuore”
 8. Kooperatywa NOE
 9. Spółdzielnia C.E.L.I – Santa Ninfa
 10. ENGIM SICILIA Formazione Orientamento Cooperazione – Cefalù
 11. Urząd Pracy w Cefalù
 12. CERISDI – Monte Pellegrino

Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z systemem pracy we Włoszech i funkcjonowania systemu oświaty, jak również wielu organizacji i instytucji. Ponadto, posiedli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształcenia ustawicznego, wymienili doświadczenia, dotyczące uczenia się nowych metod szkolenia. Dzięki motywacji i zaangażowania uczestników i organizacji przyjmującej, projekt wzmocnił wieloletnie partnerstwa i współpracę pomiędzy organizacjami włoskimi i polskimi.

  Doświadczenia zdobyte podczas wymiany to m.in.:
 • teoretyczne i praktyczne poznanie metod kształcenia i szkolenia wypracowanych we Włoszech
 • zwiększenie efektywności programów realizowanych przez Urząd oraz efektywność wydatkowania środków
 • zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania włoskich służb zatrudnienia
 • poznanie włoskiego systemu edukacji, a zwłaszcza szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowy opis Projektu tutaj

trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/