Jarocin-sport.com.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert
w postepowaniu przetargowym dla zadania:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”

[Pobierz informacje]