Jarocin-sport.com.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadania
„Sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]