Jarocin-sport.com.pl

ZMIANA SIWZ

ZMIANA OGŁOSZENIA
Zamawiający publikuje zmianę SIWZ i ogłoszenia dot. postępowania przetargowego dla zadania
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz zmianę SIWZ]