Jarocin-sport.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE POD NAZWĄ:
„SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ DEZYNFEKCJA NA SARS-COV-2 W AQUAPARKU W JAROCINIE”

[POBIERZ SIWZ]
Zmiana Terminu składania ofert na dzień 20.10.2020r. godz. 12:00
Otwarcie Ofert 20.10.2020r. godz. 12:15

[Pobierz zmianę SIWZ]
Zmiana Terminu składania ofert na dzień 27.10.2020r. godz. 12:00
Otwarcie Ofert 27.10.2020r. godz. 12:15

[Pobierz zmianę SIWZ]
Unieważnienie Postępowania 26.10.2020
[Pobierz]