Jarocin-sport.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DLA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZADANIE
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie – lodowisko, budynek socjalny, basen do nauki pływania – zadanie inwestycyjne nr 1. Instalacja teletechniczna – etap 2 „
[Pobierz SIWZ]
Zmiana terminu składania ofert na 05.11.2020r. godz. 11:00
[Pobierz zmianę SIWZ]
Informacja z otwarcia ofert 05.11.2020
[Pobierz]
Zawiadomienie o wyborze oferty
[Pobierz]