Jarocin-sport.com.pl

PRZETARGI 2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie – zadanie inwestycyjne nr 1”
[Pobierz zawiadomienie]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
– zadanie inwestycyjne nr 1 –
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert przetargowych z dnia 2 października 2017r.
[Pobierz informacje z otwarcia ofert]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
– zadanie inwestycyjne nr 1 –
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia
[Pobierz zmianę SIWZ, ogłoszenia]

ZMIANA SIWZ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
– zadanie inwestycyjne nr 1 –
Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadanie w toku postępowania pytania
oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia
[Pobierz zmianę SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego]

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
– zadanie inwestycyjne nr 1 –
Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadane w toku postępowania pytania
oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia
[Pobierz zmianę SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego]

ZMIANA SIWZ I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie
– zadanie inwestycyjne nr 1 –
Zamawiający publikuje wyjaśnienia na zadane w toku postępowania pytania
oraz dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia
[Pobierz zmianę SIWZ, wyjaśnienia Zamawiającego]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
– ROBOTY BUDOWLANE –
Zadanie inwestycyjne
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie – zadanie inwestycyjne nr 1”

Pobierz SIWZ wraz z załącznikami


SIWZ [Pobierz]
Badania Geologiczne [Pobierz]
Dokumentacja Projektowa:
– branża budowlana [Pobierz]
– branża sanitarna [Pobierz]
– branża elektryczna [Pobierz]
– branża drogowa [Pobierz]
– technologia lodowiska [Pobierz]
Przedmiar robót [Pobierz]
STWiOR [Pobierz]
Dokumenty formalno – prawne [Pobierz]

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”

[Pobierz zawiadomienie]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu przetargowym nr JZ/ZP/1/2017 na zadanie
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz informacje z otwarcia ofert]

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY W SIWZ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR JS/ZP/1/2017 DOT.
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie”
oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 26.01.2017 roku godzina 10:00
[POBIERZ ZMIANE SIWZ]

ZMIANA SIWZ

ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA ZMIANY W SIWZ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR JS/ZP/1/2017 DOT.
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie”
oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 23.01.2017 roku godzina 10:00
[Pobierz zmiany SIWZ]

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym
dla zadania
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz SIWZ]