Jarocin-sport.com.pl

PRZETARGI 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa lodowiska – wiaty ze wszystkimi instalacjami, budowa budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hol wejściowy, pomieszczenia obsługowe, gastronomia, siłownia i ricochet, toalety, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje) drogi i dojścia – prace zabezpieczające”
[Pobierz]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 października 2018r. w postępowaniu przetargowym dla zadania inwestycyjnego: „Budowa lodowiska – wiaty ze wszystkimi instalacjami, budowa budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hol wejściowy, pomieszczenia obsługowe, gastronomia, siłownia i ricochet, toalety, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje) drogi i dojścia – prace zabezpieczające”
[Pobierz]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA DOT. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „Budowa lodowiska – wiaty ze wszystkimi instalacjami, budowa budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hol wejściowy, pomieszczenia obsługowe, gastronomia, siłownia, ricochet, toalety, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje) drogi i dojścia – prace zabezpieczające”
[Pobierz zmianę SIWZ]

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne: „Budowa lodowiska – wiaty ze wszystkimi instalacjami, budowa budynku głównego, trzykondygnacyjnego (hol wejściowy, pomieszczenia obsługowe, gastronomia, siłownia i ricochet, toalety, szatnie, administracja, sala wielofunkcyjna, wszystkie instalacje) drogi i dojścia – prace zabezpieczające.”
[Pobierz SIWZ z załącznikami]

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA ZADANIE:
„SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE AQUAPARKU W JAROCINIE”
[Pobierz]

ZAWIADOMIENIE

„Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej ferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu przetargowym na Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czynności w Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz]

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert przetargowych
dla zadania:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz]

ZMIANA SIWZ

ZMIANA OGŁOSZENIA
Zamawiający publikuje zmianę SIWZ i ogłoszenia dot. postępowania przetargowego dla zadania
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz zmianę SIWZ]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
dla zadania
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz SIWZ]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na zadanie
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający publikuje Informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz informacje]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”

[Pobierz SIWZ]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadania
„Sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz zawiadomienie]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert
w postepowaniu przetargowym dla zadania:
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”

[Pobierz informacje]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Aquaparku w Jarocinie”
[Pobierz SIWZ]