Jarocin-sport.com.pl

PRZETARGI 2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
„Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach rekreacyjno – sportowych w Jarocinie – w ramach klastra Energia Jarocin.”
Termin składania ofert 03-09-2020r., godz. 11:00
[Pobierz SIWZ]

Wyjaśnienia Zamawiającego, Zmiana SIWZ 28.08.2020r.
UWAGA !! Zmiana terminu składania ofert na 04.09.2020r. godz. 11:00 [Pobierz]
Informacja z otwarcia ofert 04.09.2020r. [Pobierz]
Zawiadomienie o wyborze ofert [Pobierz]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Przetarg Nieograniczony dla zadania inwestycyjnego:
„Budowa i przebudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych spółki Jarocin Sport w Jarocinie – lodowisko, budynek socjalny, basen do nauki pływania – zadanie inwestycyjne nr 1. Instalacja teletechniczna – etap 1”.

[Pobierz SIWZ]
[Treść zapytań oraz wyjaśnienia dot. SIWZ 02.01.2020]
[Informacja z otwarcia ofert 07.01.2020r.]
[Rozstrzygnięcie postępowania 16.01.2020r.]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
dla zadania „Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie”
DOKUMENTY
11.06.2019r.[Zawiadomienie o wyborze oferty]
16.05.2019r.[Informacja z otwarcia ofert]
13.05.2019 roku[Zmiana SIWZ][Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]
07.05.2019 roku [SIWZ]