Jarocin-sport.com.pl

PRZETARGI 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie postępowania przetargowego na

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Link do postępowania: : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5215a4c6-9c74-43b9-b5cd-33a12e6e88c9

Ogłoszenie o przetargu

Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowany w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów rekreacyjno – sportowych Spółki Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie.”

Numer postępowanie JS/ZP/2/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/57142/details
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane powyżej. W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej
www.jarocinsport.pl

Ogłoszenie o przetargu

Codzienne sprzątanie sal gimnastycznych, hali widowiskowo – sportowej oraz budynku wielofunkcyjnego

Numer postanowienia JS/ZP/1/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Jarocin Sport Sp. z o. o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Wejście na platformę poprzez link:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/50871/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane powyżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej

www.jarocinsport.pl