Jarocin-sport.com.pl

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie zawiadamia, że zrealizowała przedsięwzięcie 

  1. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach rekreacyjno-sportowych w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej”, które zostało Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 19.11.2020r. udzielił dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 754.898,80 zł. W ramach tego zadania na połaci dachowej Hotelu Jarota w Jarocinie oraz Aquaparku JAROCIN została wybudowana instalacja fotowoltaiczna  na konstrukcji wsporczej aluminiowej. W ramach tego zadania zostało zamontowanych 548 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 330W każdy, moc instalacji 180,48 kW. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie zawiadamia że jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

  1. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach rekreacyjno-sportowych w Jarocinie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach klastra Energia Jarocin – etap II”, które zostało Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 27.10.2021r. udzielił dofinansowania w formie pożyczki w wysokości 414.723,25 zł. W ramach tego zadania na połaci dachowej hali lodowiska zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna  na konstrukcji wsporczej aluminiowej. W ramach tego zadania zostanie zamontowanych 299 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 370W każdy, moc instalacji 110,63kW. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.