banner

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

 

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiczną w kraju, informuję o możliwości nawiązania kontaktu z pedagogiem szkolnym za pomocą poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl lub e-dziennika od poniedziałku do piątku, lub telefon poprzez sekretariat szkoły: 627472619 w godzinach 8.00-15.00.
Na rozmowę telefoniczną lub spotkanie w szkole można umówić się ww. sposobami. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, potrzeby- chętnie udzielę wsparcia i pomocy.

Życzę dużo zdrowia, cierpliwości i wytrzymałości!
Anna Kałmucka- pedagog szkolny

Istnieje również możliwość otrzymania  wsparcia ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oto dane kontaktowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
Adres: ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Telefon: 62 747 22 45, kom. 781 555 059
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy Maturzyści!
W związku z zaistniałymi zmianami w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r., w wiadomości w dzienniku elektronicznym przesłaliśmy dla Was najważniejsze informacje. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.
zmiany w maturze 2021
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie szkoły zostało ograniczone w terminie od 4 do 30 maja br.

W związku z powyższym, od 7 do 16 maja br. zajęcia praktyczne dla uczniów wybranych klas technikum, będą odbywały się według dotychczasowego planu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy szkoły, 4,5 i 6 maja, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dnia w szkole odbywać się będzie egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych.

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa także zasady organizacji pracy szkół od 17 do 30 maja br. W okresie tym, szkoły ponadpodstawowe przechodzą w tryb nauki hybrydowej, co oznacza że zajęcia w budynku szkoły będą organizowane dla nie więcej niż 50% uczniów, a co najmniej 50% uczniów będzie w tym okresie miało organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły tego rozwiązania zostaną przedstawione w kolejnych komunikatach.
 
Szczegółowe informacje zostały przesłane uczniom oraz ich rodzicom w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 
We wtorek 1 września br. o godz. 9:00 zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach wg następującego planu:
klasa sala wychowawca
 
1 LO a, sala 34, p. Marlena Robak-Adamkiewicz
1 LO b, sala 30 p. Iwona Ciesielska
1 TI , sala 29 p. Przemysław Łączniak
1 TR, sala 33 p. Violetta Czabańska
1 TB/I, sala 13 p. Anna Guździoł
1 TC , sala 05a p. Paweł Łąkowski
1 TŻ, , sala 25 p. Małgorzata Powęzowska
1 TM, sala 27 p. Agnieszka Pietras
 
Prosimy pamiętać o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu nosa i ust i zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
Plan lekcji dla pozostałych klas zostanie przesłany do uczniów i ich rodziców w wiadomości dziennika elektronicznego do dnia 1. września do godz. 9:00.
 
Nie odbędzie się coroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Katecheci zapraszają również na mszę św. inaugurującą nowy rok szkolny 2020/21, która zostanie odprawiona 1 września o godz. 8:00 w kościele p.w. św. Antoniego w Jarocinie (kościół ojców franciszkanów).

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyskali ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, odbędzie się jutro 25.08.2020 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 50, zgodnie z ogłoszonym w czerwcu harmonogramem. 

W związku z występującym stanem epidemii w Polsce prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego min. 1,5 metra w sali egzaminacyjnej oraz obowiązku zakrywania nosa i ust przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej oraz po zakończonym egzaminie w trakcie jej opuszczania. Jednocześnie informujemy, że egzamin poprawkowy składać się będzie wyłącznie z części pisemnej, a w przypadku plastyki muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, będzie również przyjmował formę zadań praktycznych.

Ze względu na wewnętrznych charakter sprawdzianu weryfikującego, dotyczącego zmiany grupy językowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz w związku z prowadzonym od 12 marca kształceniem na odległość, egzamin ten nie odbędzie się. Zmiana grupy językowej nastąpi automatycznie na podstawie złożonego wniosku oraz oceny uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej.  

drzewkoUwaga tegoroczni Maturzyści!
Świadectwa dojrzałości będą wręczane we wtorek 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00.
Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl (używając danych logowania przekazanych w maju br.).
Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:
klasa sala
3LO a 30
3LO b 35
4TI 32
4TE 15
4TMB 13
4TC/I 29
4TŻ 25

Prosimy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
workers 5261730 1920
 
Jesteś uczniem naszej szkoły i chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zarobić 1.500 zł?
Zgłoś się na staż zawodowy realizowany w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie". Znajdź pracodawcę, który zgodzi się przyjąć Cię na staż unijny w wymiarze 150 h i skontaktuj się z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie tel. 62 740 79 44.
Staż kierowany do uczniów techników powyżej 16 roku życia. Termin realizacji stażu od 3 do 31 sierpnia.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider