banner

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku podajemy informacje na temat terminów egzaminów maturalnych i zawodowych.

Pisemne egzamin maturalny odbędzie się w terminie 8 - 29 czerwca. Część ustna egzaminu maturalnego w tym roku nie odbędzie się. Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpocznie się 22 czerwca i zakończy 9 lipca. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Pełny harmonogram egzaminów.

egzaminy 2020

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider