banner
drzewkoUwaga tegoroczni Maturzyści!
Świadectwa dojrzałości będą wręczane we wtorek 11 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00.
Absolwenci, którzy:
1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)
2) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pod adresem: https://uczniowie.oke.poznan.pl (używając danych logowania przekazanych w maju br.).
Absolwenci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, będą mogli w sekretariacie szkoły odebrać aneks do świadectwa dojrzałości.

Grafik sal:
klasa sala
3LO a 30
3LO b 35
4TI 32
4TE 15
4TMB 13
4TC/I 29
4TŻ 25

Prosimy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu. Na spotkania mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider