banner

Egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyskali ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, odbędzie się jutro 25.08.2020 r.(wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 50, zgodnie z ogłoszonym w czerwcu harmonogramem. 

W związku z występującym stanem epidemii w Polsce prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego min. 1,5 metra w sali egzaminacyjnej oraz obowiązku zakrywania nosa i ust przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej oraz po zakończonym egzaminie w trakcie jej opuszczania. Jednocześnie informujemy, że egzamin poprawkowy składać się będzie wyłącznie z części pisemnej, a w przypadku plastyki muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, będzie również przyjmował formę zadań praktycznych.

Ze względu na wewnętrznych charakter sprawdzianu weryfikującego, dotyczącego zmiany grupy językowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz w związku z prowadzonym od 12 marca kształceniem na odległość, egzamin ten nie odbędzie się. Zmiana grupy językowej nastąpi automatycznie na podstawie złożonego wniosku oraz oceny uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej.  

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider