banner
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie szkoły zostało ograniczone w terminie od 4 do 30 maja br.

W związku z powyższym, od 7 do 16 maja br. zajęcia praktyczne dla uczniów wybranych klas technikum, będą odbywały się według dotychczasowego planu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy szkoły, 4,5 i 6 maja, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dnia w szkole odbywać się będzie egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych.

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa także zasady organizacji pracy szkół od 17 do 30 maja br. W okresie tym, szkoły ponadpodstawowe przechodzą w tryb nauki hybrydowej, co oznacza że zajęcia w budynku szkoły będą organizowane dla nie więcej niż 50% uczniów, a co najmniej 50% uczniów będzie w tym okresie miało organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły tego rozwiązania zostaną przedstawione w kolejnych komunikatach.
 
Szczegółowe informacje zostały przesłane uczniom oraz ich rodzicom w wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider